Extraordinary Minister of the Holy Communion Investiture Rites.docx - Extraordinary Minister of the Holy Communion Sacred Heart of Jesus Parish

Extraordinary Minister of the Holy Communion Investiture Rites.docx

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Extraordinary Minister of the Holy Communion Sacred Heart of Jesus Parish Welfareville Compound, Mandaluyong City INSTALLATION RITE I. PAGPAPAKILALA NAMUMUNO: Sa aming kura paroko Reberendo Padre Rey Anthony I. Yatco at mga kapatid sa iisang pananampalataya. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating mga kapatid na nag nanais na mag lingkod sa Ministrong layko ng komunyon, kaya’t mangyari pong tumayo at magtungo sa harapan ang mga tatawagin. Isa-isang tatawagin ang pangalan ng mga bagong Ministro, at magtutungo sa harapan ng altar. NAMUMUNO: Ito po ang mga miyembro ng ating parokya, na tinawag upang maging mga katangi-tangi layko na pinili upang panglagaan ang banal na komunyon. Sila ay inihanda at mga naging karapat-dapat para sa pagtatalaga. TAGAPAGDIWANG: Mga ginigiliw kong kapatid, sila ay binibigyan ng atas na gawaing magdulot ng banal na pakikinabangsa sarili nila, sa mga nagsisimba, sa mga maysakit at sa mga naghihingalo na bibigyang-pabaon para sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Summer '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes