Ep-kieu-va-hang.pptx - UNIT 1 PROGRAMMING BÀI PHỤ HẰNG VÀ ÉP KIỂU TRONG C HẰNG LÀ GÌ TẠI SAO PHẢI CÓ HẰNG Khái niệm về hằng o

Ep-kieu-va-hang.pptx - UNIT 1 PROGRAMMING BÀI PHỤ HẰNG...

This preview shows page 1 - 7 out of 14 pages.

UNIT 1 - PROGRAMMING BÀI PHỤ : HẰNG VÀ ÉP KIỂU TRONG C#
Image of page 1
HẰNG LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI CÓ HẰNG? Khái niệm về hằng: o Là một biến những giá trị không thay đổi trong suốt chương trình. o Bắt buộc phải khởi tạo giá trị khi khai báo. Unit 1 - Programming / Lecture 3 - Introduction to C# and .NET 2 Tại sao phải có hằng? o Để ngăn chặn việc gán giá trị khác vào biến. o Hằng làm cho chương trình dễ đọc hơn bằng cách biến những con số vô cảm thành những tên có nghĩa. o Hằng giúp cho chương trình dễ nâng cấp, dễ sửa chữa hơn. o Hằng giúp cho việc tránh lỗi dễ dàng hơn. Nếu bạn vô ý gán giá trị cho một biến hằng ở đâu thì trình biên dịch sẽ báo lỗi ngay lập tức.
Image of page 2
CÓ MẤY LOẠI HẰNG? Ý NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG TỪNG HẰNG Trong C#, hằng được chia làm 3 loại: o Giá trị hằng. o Biểu tượng hằng. o Kiểu liệt kê. 3 1. Giá trị hằng Ta có câu lệnh gán sau: x = 10 ; Giá trị 10 giá trị hằng . Giá trị 10 luôn là 10 và ta không gán giá trị khác cho 10 được. 2 . Biểu tượng hằng o Việc gán một tên cho giá trị hằng được xem là một biểu tượng hằng . o Xét lại câu lệnh: x = 10; thì x được xem là biểu tượng hằng . o Cú pháp để tạo một biểu tượng hằng: Có thể thấy cú pháp này khá giống với cú pháp khai báo nhưng có 2 điểm các bạn cần lưu ý: o Phải có từ khóa const phía trước khai báo. o Phải khởi tạo giá trị ngay tại khai báo. 3. Kiểu liệt kê: Kiểu liệt kê là tập hợp các tên hằng có giá trị không thay đổi, sẽ được trình bày chi tiết trong bài ENUM TRONG C# .
Image of page 3
CÁCH SỬ DỤNG HẰNG: Vì bản chất hằng cũng là một biến nhưng giá trị không thay đổi nên hằng được sử dụng tương tự như biến (xem lại cách sử dụng biến ở bài BIẾN TRONG C# ). Một số lưu ý khi sử dụng hằng: 4
Image of page 4
ÉP KIỂU LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI ÉP KIỂU? Ép kiểu là biến đổi dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác. Tại sao phải ép kiểu? o Để chuyển dữ liệu sang một kiểu dữ liệu mong muốn phục vụ cho việc thao tác xử lý. o Đưa dữ liệu về định dạng mà mình mong muốn (ví dụ chuyển kiểu ngày tháng bên Mỹ sang dạng ngày tháng bên Việt Nam). 5
Image of page 5
CÓ MẤY LOẠI ÉP KIỂU? CÁCH SỬ DỤNG TỪNG LOẠI: Trong C#, ép kiểu có 4 loại: o Chuyển đổi kiểu ngầm định ( implicit ). o Chuyển đổi kiểu tường minh ( explicit ).
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Spring '18
 • book

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors