9 Yếu Tố Cốt Lõi Thành Công 80 20 Trong Công Việc.pdf

This preview shows page 1 - 5 out of 195 pages.

Image of page 1
© Richard Koch 2002 and 2003. Tác phẩm “The 80/20 Individual: The Nine Essentials of 80/20 Success at Work” xuất bản lần đầu bởi Nicholas Brealey Publishing, London, 2003. Bản dịch được xuất bản theo thỏa thuận với Nicholas Brealey Publishing. Mục lục Phần 1 TĂNG TỐC SỰ NGHIÊP CỦA BẠN: TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI 80/20 1. Làm thế nào để trở thành một con người 80/20 8 2. Sự vươn lên của một cá nhân sáng tạo 25 2. Sự vươn lên của một cá nhân sáng tạo Phần 2 CHÍN ĐIỂM CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG 80/20 TRONG
Image of page 2
CÔNG VIÊC 3. Sử dụng 20% sáng tạo nhất của bạn 55 4. Sinh sôi và biến đổi những ý tưởng lớn 76 5. Tìm kiếm những nguồn lợi nhuận quan trọng 103 6. Sử dụng Einstein 130 7. Tuyển chọn nhân tài 148 8. Sử dụng công ty hiện tại của bạn 179 9. Khai thác các công ty khác 211 10. Bảo vệ nguồn vốn 233 11. Phát triển Zigzag 253 5 6 Phần 1 Tăng tốc sự nghiệp của bạn: trở thành một con người 80/20 7 1 Làm thế nào để trở thành một con người 80/20 “Khi việc kinh doanh thay đổi, cá nhân chính là người đem công cụ đến cho công ty”. Philip Harris, CEO, PJM Interconnection “Ngày nay, gần như những bác thợ rèn ở các làng mạc trên thế giới cũng có thể đóng các trục xe ở sân nhà, gắn chúng với nhau và cạnh tranh với General Motors. Và đó là những gì đang diễn ra theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có thể chứng minh điều đó qua hệ điều hành Linux”. Paul Maritz, Phó Chủ tịch, Microsoft “Trong tất cả mọi lĩnh vực, đơn vị chủ chốt của sự sáng tạo giá trị chính là cá nhân… logic của những chuỗi giá trị phi xây dựng được bao hàm trong giới hạn của nó: cá nhân những người lao động (đơn vị nhỏ nhất có thể trong một doanh nghiệp) bòn rút những giá trị mà chỉ riêng mình họ tạo ra”.
Image of page 3
Philip Evans và Thomas S. Wurster, Nhóm Cố vấn Boston “Nếu bạn lấy đi 20 người quan trọng nhất của chúng tôi, chúng tôi sẽ trở thành một công ty không quan trọng nữa”. Bill Gates, Chủ tịch, Microsoft “Vị hoàng đế trong tương lai sẽ là hoàng đế của ý tưởng”. Winston Churchill “Nếu trong tự nhiên có một điều gì khó bị tổn thương hơn những tài sản duy lý khác thì đó chính là sức mạnh của tư duy, hay còn gọi là ý tưởng”. Thomas Jefferson _ Có một cách mới để tạo ra sự giàu có tốt hơn con đường truyền thống. _Những cá nhân sáng tạo chính là trái tim của cuộc cách mạng mới. Để tạo ra tài sản, những cá nhân sáng tạo quan trọng hơn tập đoàn hay vốn.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 195 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors