Çelik Üretimi ve Sınıflandırılması-33-65.ppt - •...

This preview shows page 1 - 8 out of 33 pages.

Tek Kademede Fosfor ve Kükürt Giderme Kükürt giderme reaksiyonları, cüruf ile metal arasında gerçekleşir. Bundan dolayı aynı anda P ve S giderme işlemlerini yapmak için mutlaka cürufta sülfat yapma kapasitesi yüksek olan cüruflaştırıcılar kullanmak gerekir. 2 tip cüruflaştırıcı kullanılabilir.
Image of page 1
1- Kalsiyum bazlı cüruflaştırıcılar olarak: %20-40 CaO %5-25 CaCO3 %8 CaF2 %50 FeO bileşimindeki cüruflaştırıcılar kullanılmaktadır. FeO fosfor giderme için gerekli oksitleyici koşullar sağlar. CaO, CaCO3 ve CaF2 ise kükürt giderme için gerekli sülfat yapma kapasitesi yüksek olan cürufu oluştururlar.
Image of page 2
2- Sodyum bazlı cüruflaştırıcılar olarak soda külü (Na2CO3) kullanılmaktadır. Na2CO3 yaklaşık 1300 °C ‘de sıvı metal ile reaksiyona girer ve Na2O ve CO2 şeklinde ayrışır.Na2O da Na(s) ve O2 ‘e ayrışır. Sıvı metaldeki P ve Si bu koşullar altında oksitlenirler ve P2O5.SiO2 şeklinde cürufa geçerler.
Image of page 3
Si + 2CO2 = SiO2 + 2CO 2P + 5CO2 = P2O5 + 5CO S + Na2O = Na2S +O Na2O ‘ın konsantrasyonunun azalması kükürdü sıvı metale geri döndürür.
Image of page 4
Sıvı ham demirin bileşimi; yüksek fırın şarj malzemelerine ve özellikle silisyum, manganez ve fosforla ilgili olarak, seçilen çalışma pratiğine bağlıdır. Sıvı metaldeki karbon içeriği, sıvı metalin sıcaklığına ve sıvı metalde çözünmüş elementlerin konsantrasyonlarına bağlıdır. Oksijen konverterlerinde %25 - 35 oranlarında demir çelik hurdası (veya sünger demir) kullanılmaktadır. Konvertere önce hurda şarjı yapılır. Arkasından sıvı ham demir şarj edilerek oksijen üflenmeye başlanır. ÇELİK ÜRETİMİ
Image of page 5
Konvertere şarj edilen sıvı metalin sıcaklığının yüksek olması, şarj edilen birim sıvı metal ile daha çok hurda kullanıma olanak sağlar. Hurdanın ucuz olması durumunda bu bir avantajdır. Yüksek fırından alınan sıvı ham demir normal olarak 1480 - 1510 °C sıcaklıklardadır. Oksijen konverterlerinde çeliğe dönüştürülecek sıvı ham demirin içeriğinde bulunan, özellikle C, Si, Mn, S ve P elementlerinin miktarları önemlidir. Bunların bir kısmının oksidasyonu, prosesin işleyişi için gerekli ısıyı sağlar.
Image of page 6
Sıvı ham demirin içeriğinde belli miktarlarda bulunan ve ancak çelikte bulunması istenmeyen kükürt ve fosfor elementlerinden kükürt; konverterin oksitleyici koşullarında etkili şekilde giderilemez. Uygun koşulların (yüksek sıcaklık, yüksek cüruf hacmi, yüksek baziklik oranı) sağlanması ile sıvı ham demirdeki kükürdün ancak %50 civarında rafinasyonu söz konusu olabilir.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 33 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors