6.-Virksomheder-og-Produktion.docx - 6 Firms and production Ejerskab og ledelse af virksomheder En virksomhed er defineret som en organisation som

6.-Virksomheder-og-Produktion.docx - 6 Firms and production...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

6. Firms and production Ejerskab og ledelse af virksomheder: En virksomhed er defineret, som en organisation, som konvertere input (Arbejdskræft osv.) til output (Omsætning). Der er flere forskellige slags virksomheder, som nedenstående: Private Offentlige Non-profit Der kan dog være eksempler hvor virksomheder er delvist ejet af det offentlige og private. Dog står private virksomheder for det meste af BNP’et (GDP). Ejerskabet af private virksomheder: Der findes 3 hovedejerskaber i de private virksomheder: 1. Enkeltmandsvirksomhed ( En ejer) 2. Aps / Interessent virksomhed (Flere ejere ) 3. Aktieselskaber ( Mange ejere ) Gennem aktieselskaber vælges der en direktion, som står for ledelsen af virksomheden. Dette gøres ud fra en generalforsamling. Personerne, som har aktier i et aktieselskab hægter ikke ved virksomhedens gæld. De har nemlig begrænset likviditet. Ledelsen af virksomheder: Mindre virksomheder – Ejer og direktør er ofte den samme Større virksomheder – Ejer og direktør er ofte ikke den samme. I større virksomheder kan der ofte komme interessekonflikter, da der ikke er de samme interesser for ledere, direktøren og ejeren. Dette kan gøre at ejeren skifter de personer ud, som ikke agere for virksomhedens bedste. Hvad ejere vil have: Man vil gerne tjene penge, som ejer af en virksomhed. Dette gøres ved at udgifterne bliver fratrukket omsætningen og man dermed har virksomhedens overskud/underskud. Dog kan der være andre mål for ejeren, nemlig status eller risikostyring. For at man kan maksimere ens overskud skal man have en effektiv produktion/produktivitet i virksomheden. Derfor er dette nødvendigt for profitmaksimering. Produktionsfunktionen: Man bruger hovedsageligt nedenstående for at finde ens input:
Image of page 1
Outputtet kan dermed være en service, et produkt eller andet. Hvis man opstiller produktionsfunktionen for en virksomhed, som kun bruger kapital og arbejdskræft vil denne se således ud: q = f ( K , L,M ) K: Kapital, L: Labour, M: Materiale. Dette viser den maksimale mængde, som kan produceres ved et givent niveau for arbejdskræft og kapital.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Fall '16

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors