Danh muc sach moi thang 10 lan 1.pdf - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN DANH MỤC SÁCH MỚI I SÁCH TIẾNG VIỆT

Danh muc sach moi thang 10 lan 1.pdf - TRƯỜNG ĐẠI...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

DANH M ỤC SÁCH MỚ I I. SÁCH TIẾ NG VI T STT Ảnh bìa Nhan đề V trí 1 Dinh dưỡ ng xanh = Green for life Author: N.W. Walker ; Đoàn Trang dịch Material type: Book Format: Print Publisher: Hà Nội : Công Thương/ThaiHaBooks, 2019 Description: 270 tr. : b ng, bi ểu đồ ; 21 cm ISBN: 9786049317842 Thư viện cơ sở NVT (1 b n) Thư viện cơ sở QT (1 b n) Ký hiệ u: 613.2 BO-V 2 Hướng đế n cu c s ng carbon th ấp, thân thiệ n v ới môi trườ ng Author: Chu Truyền Lâm ; Trần Giang Sơn biên dịch Material type: Book Format: Print Publisher: Hà Nội : Thanh niên, 2019 Description: 451 tr. : minh h a ; 24 cm ISBN: 9786049810862 Thư viện cơ sở QT (1 b n) Thư viện cơ sở QT (1 b n) Ký hiệ u: 363.737 CH-L 3 Lãnh đạo sáng tạ o = Creative leadership : skills that drive change Author: Gerard J. Puccio, Marie Mance, Mary C. Murdock ; Võ Kiề u Linh d ch Material type: Book Format: Print Publisher: Tp. H Chí Minh : Tổ ng h p TP.HCM/Sage/PACE, 2019 Description: 461 tr. : minh h a ; 23 cm ISBN: 9786045891261 Thư viện cơ sở QT (1 b n) Ký hiệ u: 658.409 2 PU-G TRƯỜNG ĐẠ I H C HOA SEN TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆ N
Image of page 1