2.-Efterspørgsel-og-Udbud.docx - 2 Udbud og efterspørgsel Efterspørgsel Der er mange ting som gør at efterspørgslen kan ændre sig uden at det er

2.-Efterspørgsel-og-Udbud.docx - 2 Udbud og efterspørgsel...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

2. Udbud og efterspørgsel Efterspørgsel: Der er mange ting, som gør at efterspørgslen kan ændre sig uden at det er prisen. Dette kan være: Smag Information Priser på andre produkter ( Substitutter ) Indkomst Regeringens regler og regulatorer Efterspørgselskurven: Efterspørgselskurven er bestemt af prisen og den udbudte mængde af den vare, som man analysere. Dette vil sige at hvis prisen falder vil efterspørgslen stig og omvendt. Nedenstående tager ikke udgangspunkt i de ovenstående faktorer, men kun pris. Hvis der bliver ændringer i andre faktorer end prisen vil man skulle tegne et tredimensionelt diagram. Dog kan man gøre det langt nemmere ved at skubbe kurven hvis en substituerende vare stiger i prisen omvendt nedenstående hvis den falder i pris. Ovenstående vil ske ved alle ændringer i de øverst nævnte faktorer. Derimod vil efterspørgslen kurven rykke mod venstre hvis de andre faktorer påvirker efterspørgslen negativt, som f.eks. faldende indkomst.
Image of page 1
Efterspørgselsfunktionen: Q D = D ( P, P s ,Q c , y ) Eksempel: ¿ 903 2 P + P s 0,5 P c + 1 100 y Vi kigger på den efterspurgte mængde i forhold til dens pris. Substituter = P s = 2 Komplementære = P c = 10 Indkomst = y = 10.000 Pris = P = ? Sådan vil parametrene ændre efterspørgselskurven: Substituerende stiger = Rykker til højre Substituerende falder = Rykker til venstre Indkomst falder = Rykker til venstre Indkomst stiger = Rykker til højre Komplementære stiger = Rykker til venstre Komplementære falder = Rykker til højre Udbud: Udbuddet afgøres af virksomhederne når man kigger på salg er følgende: Produktionsomkostninger Lovgivning Teknologi Skat og moms Udbudskurven: Dette er hvor meget en virksomhed vil sælge til en given pris. Hvis man tager ovenstående faktorer ud af kurven og funktionen.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Fall '16

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors