9.-Brugen-af-konkurrencemodellen.docx - 9 Brugen af konkurrencemodellen Dette kan med fordel bruges ved regeringsindgreb samtidigt med at bestemme om

9.-Brugen-af-konkurrencemodellen.docx - 9 Brugen af...

This preview shows page 1 out of 1 page.

9. Brugen af konkurrencemodellen Dette kan med fordel bruges ved regeringsindgreb, samtidigt med at bestemme om virksomheder eller forbrugere tjener ved et skiftende marked. Derudover bruges det også omkring ”velfærden” i virksomhedens miljø, som er kunder og producenter. 9.1 – Nul profit for konkurrencedygtige virksomheder på langsigt: Nul langsigtet profit med nem tilgang: Alle virksomheder, som operere i et sådanne marked opererer ved deres minimums langsigtede gennemsnitsomkostninger, er ligeglade om de lukker eller bliver ved med at producere. Dette er grundet deres ”opportunity cost”, da denne ville være lige så stor som ved driften af deres virksomhed. Dette vil være investeringer i banken, aktier eller andre virksomheder. Dermed er den økonomiske profit nul. Mens virksomhedens profit ville være positiv. Nul langsigtet profit ved begrænset tilgang:
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

Unformatted text preview: Dette er ved markeder, hvor der er begrænset adgang, som f.eks. kan forekomme af knappe ressourcer eller begrænset adgang til teknologi eller mennesker. Ved dette kan det også ske at der er nul økonomisk profit, da der er eksterne faktorer, som presser priserne op. Dette vises i nedenstående eksempel: I ovenstående eksempel vil dette sige at der vil produceres selvom der ingen økonomisk profit er i virksomheden. Dette ses især hvis efterspørgselskurven sættes ind, da en stigende eller faldende efterspørgsel ligeledes vil regulære ”lejen” i ovenstående eksempel. Trangen til profitmaksimering: En virksomhed, som ikke profitmaksimere i et konkurrencedygtigt marked vil gå neden om og hjem, da alle andre gør det og de derfor vil tabe penge på både kort- og langsigt....
View Full Document

 • Fall '16

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors