Word mac.docx - ĐẠI HỌC HOA SEN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

Word mac.docx - ĐẠI HỌC HOA SEN BỘ GIÁO DỤC VÀ...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

ĐẠI HỌC HOA SEN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN  BÁO CÁO MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Học kỳ 17.2B Đề tài: KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Giảng viên: Nguyễn Dạ Thu Lớp: DC107DV02 – 0100 Nhóm: 09 Nguyễn Thị Minh Thư Nguyên Minh Ngọc Trần Thanh Huỳnh Khánh My
Image of page 1
3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản a. Bản chất và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản Từ đầu thế kỷ XIX, sự ra đời của đại công nghiệp cơ khí đã làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa bị gián đoạn bởi những cuộc khủng hoảng có tính chu kỳ. Hình thức đầu tiên và phổ biến trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là khủng hoảng sản xuất "thừa". Tình trạng thừa hàng hóa không phải là so với nhu cầu của xh, mà là ‘thừa’ so với sức mua có hạn của quần chúng lao động. Trong lúc khủng hoảng thừa đang nổ ra, hàng hóa đang bị phá hủy thì hàng triệu người lao động lại lâm vào tình trạng đói khổ vì họ không có khả năng thanh toán . Vd: các thương hiệu bán sản phẩm với giá quá cao trong khi người dân không có đủ khả năng mua. Doanh nghiệp, chủ sản xuất buộc phải hạ giá thành-> thua lỗ. Nguyên nhân: bắt nguồn từ chính mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, là mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội ( các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt.trong khi đó sức mua giản sút vì quần chúng quá nghèo khổ, gây nên hậu quả khủng khiếp ở nhiều nước trong đó có ảnh hưởng đến các nước Xã hội Chủ nghĩa, đời sống nhân dân hết sức khổ cực, các tầng lớp nhân dân điêu đứng). Mâu thuẫn này biểu hiện ra thành các mâu thuẫn sau: - Mâu thuẫn giữa tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng xí nghiệp rất chặt chẽ và khoa học với khuynh hướng tự phát vô chính phủ trong toàn xã hội.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Spring '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors