ULAT SA MFIL 214...Pagsasaling-Wika.pptx - PAGSASALIN AT PAGSUSURI I SALITA-SA-SALITA 1 MGA KATAWAGANG PAMPANITIKAN A

ULAT SA MFIL 214...Pagsasaling-Wika.pptx - PAGSASALIN AT...

This preview shows page 1 - 17 out of 49 pages.

PAGSASALIN AT PAGSUSURI
Image of page 1
I. SALITA-SA-SALITA 1. MGA KATAWAGANG PAMPANITIKAN A Acknowledgement…………………… pagkilala,pagpapahalaga Adaptation…………………………… halaw, adaptasyon Allegorical………… .......................... matalinghaga Alliteration……………………………. ulit-tunog,altirasyon Analogy……………………………….. paghahalintulad,analohiya Anonymous……………… .................. di kilala
Image of page 2
antagonist .......................... Kalaban,kaaway,kasalungat apostrophe ......................... Panawagan apothegm ........................... Sawikain appendix ............................. Dahong dagdag argumentation .................... Pagmamatuwid,pagtatalo assonance ............................ Asonansiya, tugmaan
Image of page 3
B ballad ................................ Balada bestseller ............................ Pinakapopular na aklat bibliography ....................... Talaaklatan,talasanggunian sketch ........................ Maikling talambuhay book review ....................... Pagsusuring aklat, suring-aklat
Image of page 4
C cadence ................................. Aliw-iw, indayog caesura .................................. Hati, sesura caricature .............................. Karikatura catastrophe ........................... Kapahamakan catharsis ................................ Paglilinis o pagpapalaya ng mga damdaming habag at takot sa pamamagitan ng panonood ng
Image of page 5
D delineation ..................... Paglalarawan dilemma ......................... Kagipitan, gipit na katayuan o kalagayan document ....................... Makatotohanang paglalarawan ng bahagi ng pangyayari sa buhay drop curtain ............................ Kurtinang pantanghalang itinataas at binababa
Image of page 6
E eclogue .................................. Tulang pastoral elocution ................................ Talumpati enigmatic ................................ Mahiwaga, palaisipan epitome ................................... buod, kabuuan excerpt ..................................... halaw
Image of page 7
F farce ............................................... Parsa, sainete figure of speech ............................. Tayutay, talinghaga flashback ........................................ Pagbabalik sa nakaraan fluent .............................................. Matatas, madulas folktale ............................................ Kwentong-bayan foreshadowing ................................ pahiwatig
Image of page 8
G ghostwriter ..................... Manunulat sa ngalan ng ibang tao glossary ........................... Talahuluganan H hack writer ...................... Manunulat ng mga akdang patakbuhin humor ............................. Katatawanan, panunudyo hypebole ......................... Pagpapalabis,pagmamalabis
Image of page 9
I idiom .............................. Kawikaan, idyoma impromptu ..................... Hindi inihanda, biglaan irony .............................. Kabalintunaan L lampoon ........................ Mapanuyang panunulat light verse ...................... Tulang may himig ng pamumuna o panunudyo local color ...................... Katutubong kulay
Image of page 10
M manuscript .............................. Manuskrito masterpiece ............................ Pinakamahusay na katha mythical figure ........................ Tauhan sa alamat N naturalistic ............................... Matapat sa katotohanan nom de plume .......................... Sagisag-panulat novelist ..................................... nobelista
Image of page 11
O onomatopoeia ................ ang paggamit ng mga salita ayon sa tunog na tinutumbasan opera .............................. Dulang ang usapan ay sa pamamagitan ng pag- awit operatta .......................... Maikling dula na may halong awitan oration ............................ Talumpati, diskurso
Image of page 12
P pageant ...................... Palabas,pakita,tanghal palindrome ................ Palindromia,salita, pangungusap o maikling tula na mababasa nang pabalik nang hindi magbabago ng kahulugan parenthesis ................. Panaklong passage ...................... Sipi, banggit philology ................... Pilolohiya, ang pag-aaral ng panitikan o pangkalahatang karunungan na may kaugnay sa bagay na ito
Image of page 13
playwright ................... Mandudula, dramaturgo preview ....................... Paunang palabas sa ilang tanging inanyayahan prolixity ....................... Maligoy na pananalita R realistic ......................... makatotohanan reprint .......................... Muling paglathala revision ........................ Pagbabago,revision riddle ............................ bugtong
Image of page 14
S sequel .......................... Karugtong ng isang kuwento o nobela sa panibagong pakikipagsapalaran sequence ....................... Pagkakasunod-sunod ng mga tagpo simile ............................. Simile, tahasang paghahambing stanza ............................. Taludturan superstition ..................... Pamahiin suspense .......................... kapanabikan
Image of page 15
T tableau ...................... Tablu, tanghal, larawang-buhay tale ............................ Salaysay, kuwento fairy tale ...................... Kuwentong ada folktale ........................ Kuwentong bayan
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 49 pages?

 • Summer '19
 • zenes orozco

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors