ANG PAGTATAYA NG MGA KASANAYANG PANGWIKA..Ulat (Sir Napocao).docx - Pamantasan ng Bikol PAARALANG GRADWADO Kolehiyo ng Arte at Letra Lungsod ng Legazpi

ANG PAGTATAYA NG MGA KASANAYANG PANGWIKA..Ulat (Sir Napocao).docx

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Pamantasan ng Bikol PAARALANG GRADWADO Kolehiyo ng Arte at Letra Lungsod ng Legazpi SY:2017-2018 ANG PAGTATAYA NG MGA KASANAYANG PANGWIKA 1. PAGSUSULIT NA IDINIDIKTA Sumusukat ng pangkalahatang kakayahan ng mga mag-aaral sa wika. Isang halimbawa ng pagsusulit na integratibo. 4 na uri ng kamalian ang isinasaalang-alang sa pagsusulit na ito: a. Ang pagdaragdag ng salita. b. Pagpapalit ng salita. c. Pagkakaltas d. Pagbabago ng ayos ng mga salita sa pangungusap. Haimbawa: pinatay – pumatay, mesa – misa 2. PAGSUSULIT NA CLOZE Itinuturing ding panukat ng pangkalahatang pang unawa sa binasa at sa kaalamang panlinggwistik. Proseso ng pagkakaltas ng salita sa isang teksto at pagsusuplay ng mga mag-aaral ng nawawala o kinaltas na salita. Nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong mahinuha ang buod ng teksto. Halimbawa: Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang talata na nasa ibaba. Punan ang mga patlang ng tamang impormasyon. REHIYONALISASYON Ang Pilipinas ay binubuo ng labimpitong rehiyon sa kasalukuyan. Pinagsama-sama ang mga magkakalapit na 1. __________ upang magkaisa sa pagpapaunlad ng 2. __________. Ang mga lalawigang magkakatulad ang 3. ___________ pisikal ay pinagsama-sama sa isang 4. _________. Ang pagkakahati ng mga rehiyon ay nagpapabilis sa paghahatid ng mga 5. __________ sa mga tao. May magkakaibang, 6. __________ relihiyon at kaugalian ang bawat 7.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Fall '19
 • zel luces

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors