MODYUL SA FILIPINO 7.docx - MODYUL SA FILIPINO 7 Panimula Ang modyul na ito ay aking ginawa para sa inyo Sa modyul na ito sigurado akong may mapupulot

MODYUL SA FILIPINO 7.docx - MODYUL SA FILIPINO 7 Panimula...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

MODYUL SA FILIPINO 7 Panimula: Ang modyul na ito ay aking ginawa para sa inyo. Sa modyul na ito sigurado akong may mapupulot at matututuhan kang aral . Layunin: 1. Malinang ang kakayahang makapagsalita ng may kabuluhan 2. Matutunan ang mga tutuntuning dapat sundin sa tamang pakikipag- usap.Ang Mabuting Tagapagsalita.Tayo na, Samahan mo akong magbasa.Ano ba ang isa sa napakagandang kaloob sa atin ng ating Panginoon? Ito namarahil ang kakayahan nating makipag-ugnayan sa pamamagitan ng salita. o angtinawaga sa Ingles na “Power of Speech”. Mapalad tayong mga nakakapagsalita nanaihahayag natin ang ating nais sabihin, mapalad din naman ang kapwa natin nabagama’t di nila maipahayag ang nais nilang sabihin ay gumagamit naman sila ngMaging ang mga ibon, mga insekto at mga hayop sa kagubatan ay may sarilingparaan ng pakikipag- ugnayan. Ngunit may mga tao din namang sobrang tipidmagsalita at mayroon din namang pagbuka ng bibig parang machine gun, walanghinto, walang preno, wala ding sawa.Katulad ba ni Maria? “Maricel Soriano? Maymga umpukan tayong napakasarap makihalo, makisabad.Ika nga ng mga mtatanda. “Hindi na baleng iwanan ang isang hapag- kainan,huwag lamang ang masarap na usapan.’ Nakatutulong sa paglinang sa atingpersonalidad ang ganitong palitan ng kuru-kuro. Ngunit gaya ng anumang gawaingsosyal, gaya rin ng anumang palaro, may mga alituntuning dapat sundin upanglalong maging makahulugan at mabungan ang usapan.Sa mga kolehiyo, ang tawag sa mga usapang ganito’y “group dynamics.” At dito’ynais kong iambag ang ilang punto na sana’y kapulutan ng aral nang sa gayo’y angating pakikipag-usap ay maging epektibo, para sa ating sarili at sa ating kapwa.Una: Huwag nating hayaang tayo ay pangunahan ng isang tao, ito ay madalas nanangyayari kung kaya’t nawawala at ating karapatangIkalawa: Hindi dapat mauwi sa isang pagtatalo ang isang usapan. Para itongdebate ng dalawang pangkat, walang gaanong mapupulot na aral sa ganitongsistema at kadalasa’y gulo ang kinauuwian. Ikatlo: Iwasan ang usapang ang tema opaksa ay ang ating kapwa dahil mauuwi ito sa tsismisan at kahahantungan ayaway.Hindi dapat na maging miron lamang ang sinuman sa isang usapan, bawat isa aydapat na may maiambag na tema. Kailangang tumugon ang bawat damdamin atbawat isip sa anumang pinag- uusapang ideya. Karaniwan ay may isang lider. Hindisiya ang sentro ng usapan ngunit siya ang gumigiya, siya ang nagdadala sa sabuong grupo upang makilahok ang bawat isa.Ngunit kung nais ng isang lider na maging matagumpay ang usapan ay kailanganniyang mapilit ang bawat isa sa miyembro ng magsalita upang marinig ng lahatang kani-kaniyang opinyon sa paksa. Kung may napapansin siyang mahiyain sagrupo, idadako niya ang usapan sa kanya. Karaniwan kasi ang walang kibo ay mayitinatagong magandang isipan. Parang nagbubukas ng kabibi,Kailangang malinang ang kakayahan nating magsalita. Ito ayt isang malaking susisa ikasisiya at sa ikauunlad ng ating pagkatao. “If you want to have a personalityplus – pag-aralang makilahok sa usapan. Huwag nating ilagay ang ating sarili saisang tabi lang at manahimik samantalang may mga magagandang ideya na kayanating ilahad at kapakipakinabang.Naintindihan mo ba ang iyong binasa? Kung gayon ay susubukan ko kung talagang iyong naunawaan.
Image of page 1
Sagutin mo ang mga tanong sa susunod na pahina upang aking mapatunayan nanaunawaan mo nga. SIMULAN MO NA!Unang Pagsasanay 1. Ano ang sinasabing pinakamagandang kaloob ng Diyos sa tao? a. Power of speech b. Power of hearing c. Power of touch d. Power of
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Summer '19
 • zenes orozco

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors