Group 4.docx - Apat Na Pangunahing Paraan Ng Pagpapahayag 1...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Apat Na Pangunahing Paraan Ng Pagpapahayag 1. Pagsasalaysay (Narration) Sa pagpapahayag na ito, ang manunulat ay nagkukwento o nagsasalaysay nang sunud-sunod ng isang pangyayari. Anumang kwento ay may tauhan, tagpuan, panahon, suliranin, atbp. Halimbawa nito ay mga dyornal, talambuhay, maikling kwento at marami pang iba. • Katangian ng Mabuting Pagsasalaysay a. Pamagat na nakakatawag-pansin o nakakapukaw ng kawilihan, maikli at orihinal. b. Paksa na di mababaw o di palasak. c. May wastong pagkakaayos ng mga pangyayari. Tiyak ang mga pangyayari at kronolohiko. d. May kawili-wiling wakas. e. At may Punto de Vista na kung saan naipapahayag ang pananaw o pagtingin ng pagsasalaysay. Maaaring ito ay pansarili o panlayon. 2. Paglalarawan (Descriptive). Ang paglalarawan o deskripsyon ay ang pagpapahayag ng mga impresyon na kung saan nagigising ang ating mga pandama tulad ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at panalat. Nakakatulong ito sa mambabasa sapagkat nagbibigay ito ng biswal na konsepto na kung saan mas malinaw na nauunawaan.
Image of page 1
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes