BG_Tu_tuong_HCM.pdf - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CƠ BẢN 1 IT BÀI GIẢNG PT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội 2013

BG_Tu_tuong_HCM.pdf - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH...

This preview shows page 1 - 4 out of 124 pages.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ----------  ---------- KHOA CƠ BẢN 1 BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội 2013 PTIT
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 LỜI NÓI ĐẦU Năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đã ban hành chương trình, biên soạn giáo trình mới đối với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hệ thống tín chỉ bộ môn Mác- Lênin đã chủ động tổ chức biên soạn tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập bài giảng được biên soạn thành 7 chương: chương mở đầu xác định đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ chương 2 đến chương 7 đi sâu tập trung trình bày những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa những nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do hội đồng biên soạn giáo trình các môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo trình của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Tập bài giảng còn dựa vào Hồ Chí Minh toàn tập, Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh để khai thác tư liệu. Cùng với thực tiễn giảng dạy trong những năm qua, các tác giả thấy rằng cần phải hiệu chỉnh, bổ sung để hoàn thiện hơn nữa tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp để tập bài giảng ngày một hoàn thiện hơn đáp ứng với yêu cầu đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tháng 11 năm 2013. Nhóm tác giả PTIT
Image of page 2
Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Chương Mở đầu ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH A. MỤC ĐÍCH YẾU CẦU Học tập, nghiên cứu chương mở đầu cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau đây: - Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Fall '16
 • tom

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes