Informationslogistik.docx - Affärssystem Affärssystemet sägs utgöra företagets nervsystem och ger en väldigt bra överblick på företagets

Informationslogistik.docx - Affärssystem Affärssystemet...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Affärssystem : Affärssystemet sägs utgöra företagets nervsystem och ger en väldigt bra överblick på företagets veksamhet Definition enligt Magnusson och/ olsson är standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd: -standardiserade : Varje leverantör har sin standard, och alla kunder förväntas följa sin leverantörs standard! Med standardiserat menas ett inarbetat system som är impregnerat i alla avdelningar. Det innebär att det finns en standard man följer för att förmedla olika typer av information mellan avdelningar och enheter. Det finns ett sätt att göra allt på. Ex från praktikfallet är när cisco när de valde att ha ett nytt system, och de skulle antigen anpassa sig i systemet eller systemet anpassa sig för de, och de valde att anpassa sig för systemet , men några saker gick inte bra och de fick justera det som gick fel. -Verksamhetsövergripande: Försöker ta ett helhetsgrepp på verksamheten. innebär att affärssystemet täcker hela verksamheten. Allt ifrån inköp till försäljning. Det innebär att alla jobbar med samma system för att allt samlat i samma system. -Systemstöd: innebär att systemet som sig alltså verksamheten har stöd i de olika funktionerna i affärssystemet. Att det går att gör allt man behöver i systemet. Omfattar mer än bara informationsteknik (IT), även ”möjliggörandet av tekniken” ingår. Detta kallas ofta IS (informationssystem), och är det som binder samman verksamheten och tekniken. Fördelar : Kortare ledtider • Integrerade informationsflöden • Passform mellan system och processer Sänkta driftkostnader 80% av IT budget härrör drift och underhållskostnader Minskad komplexitet = lägre kostnader (enklare, färre och nyare system) Ökad datakvalitet Bättre kontroll över informationsflödet Förutsättningar för att öka kvaliteten på lagrad data Beskriv hur begreppen informationssystem (IS) och informationsteknik (IT) förhåller sig till varandra (enligt Magnusson & Olsson).
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

-Informationssystem (IS) omfattar datorer, människor, rutiner och system som lagrar, organiserar och sprider information. - Informationsteknik (IT) är de tekniker som finns för att hantera informationen i de olika informationssystemen. Detta genom tabeller, matriser mm samlas information på ett strukturerat vis. Ofta elektroniskt via datorer. Dessa förhåller sig till varandra genom att IT samlar och strukturerar all information som IS sprider. I boken presenteras även verksamhets begreppet i sammanhanget där man menar att ”samarbetet” mellan IT och IS möjliggör en mer effektiv och produktiv verksamhet. Det är detta som uppnås genom ett affärssystem. Upphandling Exempel och diskussion för två tekniska motiv för utkontraktering av affärssystem.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes