Hukukculuk_Fetisi_Kemal_Gozler_Yaniliyor.pdf - HUKUKÇULUK FETİŞİ KEMAL GÖZLER YANILIYOR VE YANILTIYOR 1 2 Emir Kaya Bakmayın tozduğuma meşhur

Hukukculuk_Fetisi_Kemal_Gozler_Yaniliyor.pdf - HUKUKÇULUK...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

1 HUKUKÇULUK FETİŞİ: KEMAL GÖZLER YANILIYOR VE YANILTIYOR 1 2 Emir Kaya Bakmayın tozduğuma meşhur Bâbıâlide! Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. NFK Bu yazı bir Kemal Gözler eleştirisidir. Onun şahsında da bir zihniyet eleştirisidir. Kemal Gözler hocamıza büyük hürmetim vardır . Fakat bu, hocamızın ilmi tutum ve görüşlerinin hepsini isabetli bulduğum anlamına gelmez. Tam tersine, kanaatimce Kemal Gözler hocamızın ilmi tutumunun özü yanlıştır. Ö z yanlış olduğu için de tüm üretkenliğine rağmen -belki de üretkenliği yüzünden - Kemal Gözler Türk hukukunun yanlış yolda olmasının müsebbiplerindendir. Kemal Gözler hocamız son zamanlardaki birkaç yazısında ‘hukukçu’ tanımı yaptı ve yaptığı tanım üzerinden de birtakım argümanları savundu. Hocamızın tanımının d ayanağını bulamadım . Yazılardaki izah atı ise yetersiz ve çelişkili buldum. Hocamız h ukuk camiasında m eşhur bir insan olduğu için bu konudaki yanılgısını kamuoyuna yaymakta ve maalesef başkalarını da yanıltmaktadır. Bu yazıdaki amacım Kemal Gözler hocamızı rencide etmek değildir. Üslubumun keskinleştiği noktalarda hedefim hocamızın kendisi de değildir. Amacım, hocamızın açtığı tartışma fırsatını - kendisine teşekkürle - kullanarak daha büyük olgulara işaret etmektir. H ocamızın savunduğu temel argüman şudur : Hukuk fakültesi mezunu olmayanlar hukukçu değildir . 3 1 16. 10.2019 tarihinde erişime açılmıştır ve bu tarih itibariyle günceldir. Atıf yapmak için linkini kullanabilirsiniz. 2 Bu yazıyı Türkçe basılı kaynaklardan mahrum olduğum bir sırada yazdım. Bu sebeple atıflarım internet kaynaklarınadır. Akademik yayın kastıyla yazmadığım için link ve erişim tarihi vermekle yetin dim. 3 (14.10.2019). “Hukukçu olmanın şartı hukuk fakültesi lisans eğitimi almak, yani hukuk fakültesi mezunu olmaktır” diyen Kemal Gözler’e göre hukuk fakültesinde lisans eğitimi almak,
Image of page 1

Subscribe to view the full document.