FILE_1wjsne8tk6msm_oumesaj.PDF - (KBÜ MÜH.FAK MET MLZ MÜH 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ DÖKÜM PRENSİPLERİ DERS NOTLARI DÖKÜM Döküm arzu edilen

FILE_1wjsne8tk6msm_oumesaj.PDF - (KBÜ MÜH.FAK MET MLZ...

This preview shows page 1 - 3 out of 53 pages.

1 DÖKÜM PRENSİPLERİ DERS NOTLARI DÖKÜM Döküm; arzu edilen katı şekilleri elde etmek amacıyla, eritilmiş malzemenin bir kalıba dökülerek katılaştırma işlemidir. İstenilen parçanın şekli kalıbın şekli ile tayin edilmektedir. Dolayısı ile her farklı parça farklı bir kalıp gerektirir. Döküm; cevher den elde edilen metal ve alaşımlarının İNGOT adı verilen bloklar halinde dökülebildiği gibi, çok kompleks parçalar da tek bir işlemle imal edilebilmektedir. Döküm işlemi altı temel faktörden ibarettir. Bunlar; Kalıp boşluğunun verilmesi Metalin ergitilmesi işlemi Metalin dökülmesi Katılaşma işlemi Çapakların temizlenmesi Son kontrol işlemleri Metal ve alaşımları ergitip, hazırlanmış kalıplara dökerek istenen şekli vermeye DÖKÜMCÜLÜK denir. Dökümü istenen parçanın, önce modeli ve modeline uygun olarak kalıbı hazırlanır. Döküm ocaklarında tekniğine uygun olarak ergitilen metal veya alaşım, kalıp boşluğuna dökülerek katılaşmaya bırakılır. Katılaşan parça kalıptan çıkarılır. Yolluk, besleyici, çıkıcı ve çapak gibi fazla kısımları kırılır veya kesilir. Üzerindeki kumlar temizlenir. İstenen döküm parça elde edilmiş olur. DÖKÜMCÜLÜĞÜN AMAÇLARI Dökülen parçanın şekli istenene uygun ve ölçüleri tam olmalıdır. Bunun için, model uygun olmalı, kalıplama doğru yapılmalıdır. Dökülen alaşımların özellikleri, katılaşma süresindeki hacim küçülmesi (çekmesi) iyi bilinmelidir. Parça kullanılacağı yer için gerekli olan özellikleri taşımalıdır. Bu özellikler, mekaniksel dayanımlar, korozyon (kimyasal aşınma) dayanımı, ısı dayanımı, v.b. dir. Bunların sağlanmaları için, dökülecek alaşım ve özellikleri çok iyi incelenmeli, en uygunu seçilmelidir. Parçada döküm hatası bulunmamalıdır. Döküm hatası parçanın yüzeyinde veya iç kısmında olabilir. Hatasız parça elde edilmesinde parçayı tasarlayıp çizen, modelci, dökümcü, işleyici ve parçayı kullanacak olan arasında bir iş birliği gereklidir.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 DÖKÜMCÜLÜĞÜN BÖLÜMLERİ Dökümcülük, endüstrinin temeli sayılmaktadır. Dökülen metal ve alaşımlarla uygulama şekillerine göre değişik dalları vardır. Dökümcülük genel olarak 3 ana bölüme ayrılarak incelenir; 1. Dökülen metal ve alaşımlara göre bölümleme, 2. Uzmanlık dallarına göre bölümleme, 3. Kalıp malzemesi ve döküm yöntemlerine göre bölümleme 1. DÖKÜLEN METAL VE ALAŞIMLARA GÖRE BÖLÜMLEME A) Demir Alaşımları Dökümcülüğü a) Dökme Demir Dökümcülüğü, b) Çelik Dökümcülüğü, c) Temper Dökme Demir Dökümcülüğü, d) Küresel Grafitli (Sfero) Dökme Demir Dökümcülüğü B) Demir Dışı Alaşımları Dökümcülüğü a) Bakır ve Alaşımları Dökümcülüğü, b) Alüminyum ve Alaşımları Dökümcülüğü, c) Magnezyum ve Alaşımları Dökümcülüğü, d) Çinko ve Alaşımları Dökümcülüğü.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19
 • Dr.Öğr.Üyesi ERKAN KOÇ

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes