EØ reeksamen 2019.docx - 1.1 Forkert. Givet ved aktiver...

Doc Preview
Pages 7
Total views 5
1.1 Forkert. Givet ved aktiver fratrukket gæld! 1.2 Hvis IR er positiv så betyder det at investeringens er rentabel og derfor må IR være positiv! 1.3 Det er givet ved: (1+X)^2=1+x^2+2x (1+x-q)(1+x+q)=1+x+q+x+x^2+qx-q-qx-q^2 =1+2x-q^2+x^2 <1+x^2+2x 1.4 Korrekt! Hold - up problemet forekommer ved at man foretager relationspecifikke investeringer og derfor udsætter sig selv for en mulgihed for tab! Opgave 2 2.1 Så længe nutidsværdien/kapitalværdien er over 0, så er forretningen rentabel givet ud fra hvad vi har regnet os frem til nu. Dette er gældende eftersom nutidsværdien udtrykker den aktuelle værdi af fremtidige nettoindbetalinger. 2.2 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 -400000 -300000 -200000 -100000 0 100000 200000 300000 400000 Intuitionen bag er at fordi den variable indkomst hvert år pr pose er større end de omkostninger der varierer.
2.3 5%10%15%20% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 Chart Title Hældningen er negativ, eftersom den afspejler risikoen for de fremtidige betalinger. Hvilket betyder at højere rente betyder at man må forvente at få mindre tilbage i nutidsbetalinger over perioden Den interne rente ligger på 21,40% hvilket betyder at så længe denne er over kalkulationsrenten så er det en god investering. Den udtrykker det gennemsnitlige afkast i % hvert år. Denne rente antager også at man kan geninvestere investeringen til den interne rente Vha. formlen Finder vi terminal værdien og MIR! Den almindelige interne rente antager at overskuddet af investeringens geninvesteres til den interne rente, hvilket kan være en urealistisk antagelse. Det tager den modificerede interne rente højde for ved at den antager, at overskuddet geninvesteres til kalkulationsrenten. I dette tilfælde er det mest sandsynligt at bruge MIR! 2.4 Dette er en målsøgningsopgave, men jeg kan ikke få den til at gå op med målsøgning.
2.5 Da der er forskel i levetiden kan man ikke gå efter annuitetsværdien hvis man ikke kan lave identisk køb men i stedet gå efter nutidsværdien. Da den har højest nutidsværdi i den med 8 år, så er det altså rentabelt! Kan man dog gøre investeringen i det uendelige, så skal man gå efter den med højest annuitetsværdi. Det er den også i den med 8 leveår. Opgave 3 3.1 se excel 3.2 Se excel 3.3 (A) En virksomhed indkøber 5 bordlamper til 500 kr. pr. stk. Den forventede levetid er omtrent 5 år. - Matching princippet fortæller os at omkostningerne på 2500 kr skal afholdes når de indtjeninger de skaber sker. Der er ingen indtjeninger, så de bør afholdes med det samme. Kan afskrives over levetiden (B) En virksomhed sælger regnskabssoftware til erhvervskunder for 10.000 kr. pr. licens. Virksomheden er forpligtet til at lave sikkerhedsopdateringer i 5 år efter leveringen. - Ifølge principperne om indregning af indkomst, kan virksomheden bogføre hele betalingen fra kunden som salg, forudsat at ”størstedelen af omkostningen er afholdt og at den resterende del er kendt”. Hvis omkostningerne til at udvikle sikkerhedsopdateringer er betydelige, kan virksomheden bogføre en del af
Course Hero Badge

Want to read all 7 pages?

Previewing 4 of 7 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

Want to read all 7 pages?

Previewing 4 of 7 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 7 pages? Upload your study docs or become a member.