EØ reeksamen 2019.docx - 1.1 Forkert. Givet ved aktiver...

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

1.1Forkert. Givet ved aktiver fratrukket gæld!1.2Hvis IR er positiv så betyder det at investeringens er rentabel og derfor må IR være positiv!1.3Det er givet ved:(1+X)^2=1+x^2+2x(1+x-q)(1+x+q)=1+x+q+x+x^2+qx-q-qx-q^2 =1+2x-q^2+x^2 <1+x^2+2x1.4Korrekt! Hold - up problemet forekommer ved at man foretager relationspecifikke investeringer og derfor udsætter sig selv for en mulgihed for tab!Opgave 22.1Så længe nutidsværdien/kapitalværdien er over 0, så er forretningen rentabel givet ud fra hvad vi har regnetos frem til nu. Dette er gældende eftersom nutidsværdien udtrykker den aktuelle værdi af fremtidige nettoindbetalinger.2.2500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000-400000-300000-200000-1000000100000200000300000400000Intuitionen bag er at fordi den variable indkomst hvert år pr pose er større end de omkostninger der varierer.
2.35%10%15%20%020000040000060000080000010000001200000Chart TitleHældningen er negativ, eftersom den afspejler risikoen for de fremtidige betalinger. Hvilket betyder at højere rente betyder at man må forvente at få mindre tilbage i nutidsbetalinger over periodenDen interne rente ligger på 21,40% hvilket betyder at så længe denne er over kalkulationsrenten så er det en god investering. Den udtrykker det gennemsnitlige afkast i % hvert år. Denne rente antager også at man kan geninvestere investeringen til den interne renteVha. formlenFinder vi terminal værdien og MIR!Den almindelige interne rente antager at overskuddet af investeringens geninvesteres til den interne rente, hvilket kan være en urealistisk antagelse.Det tager den modificerede interne rente højde for ved at den antager, at overskuddet geninvesterestil kalkulationsrenten.I dette tilfælde er det mest sandsynligt at bruge MIR!2.4Dette er en målsøgningsopgave, men jeg kan ikke få den til at gå op med målsøgning.
2.5Da der er forskel i levetiden kan man ikke gå efter annuitetsværdien hvis man ikke kan lave identisk køb meni stedet gå efter nutidsværdien. Da den har højest nutidsværdi i den med 8 år, så er det altså rentabelt! Kan man dog gøre investeringen i det uendelige, så skal man gå efter den med højest annuitetsværdi. Det er denogså i den med 8 leveår.Opgave 33.1 se excel3.2Se excel3.3(A) En virksomhed indkøber 5 bordlamper til 500 kr. pr. stk. Den forventede levetid er omtrent 5 år.- Matching princippet fortæller os at omkostningerne på 2500 kr skal afholdes når de indtjeninger de skaber sker. Der er ingen indtjeninger, så de bør afholdes med det samme. Kan afskrives over levetiden(B) En virksomhed sælger regnskabssoftware til erhvervskunder for 10.000 kr. pr. licens. Virksomheden er forpligtet til at lave sikkerhedsopdateringer i 5 år efter leveringen.- Ifølge principperne om indregning af indkomst, kan virksomheden bogføre hele betalingen fra kunden somsalg, forudsat at ”størstedelen af omkostningen er afholdt og at den resterende del er kendt”. Hvis omkostningerne til at udvikle sikkerhedsopdateringer er betydelige, kan virksomheden bogføre en del af

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture