u0420u0435u0436u0438u043cu0438...

This preview shows page 1 - 2 out of 8 pages.

ЛЕКЦІЯ 10.10Міжнародні фінансові центри. Financial times stock exchange - FTSE Russel( обстежує країну за різними критеріями впродовж 7 років, Польщу віднесли до розвинених економік, до топ 25 ПЕРЕВІРИТИ) товарооборот, вимоги щодо попреденього випуску акції, лістингові вимоги з метою захисту тих інвесторів які прийдуть на біржу. В 90-их роках London stock exchange відкрив новий майданчик ( через порад радянського союзу і появи транзитивних економік) де умови і вимоги є слабші. І тому Польща тепер повинна перейти на основний майданчик.ЗМІНА НАЗВИ НАФТА: US MCA( us, Mexico and Canada) буде зона вільноі торгівлі, нафта була безстрокова, а нове об'єднання буде функціонувати 16 років а через 6 років буде перегляд умов. Канада має зробити поступки на молочні продукти, Канада і Мексика повинна змінити тарифи на автомобілі, вимоги щодо мінімальної зп на автомобілебудівних заводів, посилення прав інтелектуальної власності. Фармацевтичні патенти 10 років, копірайти 20 років.Annual report on exchange arrangements and restrictions 2017. НА ПРАКТИЧНУКласифікації в режимі валютних курсів є завузька ми її розширили. Валютний режим який передбача відсутність національної валюти, режим жорсткої прив'язки Проміжні : невелике втручання цб, Режим стабілізації курсу, діапазон відхилення обмінного курсу спот ринку має становити 2% протягом шести місяців та більше. Натомість обмінний курс спот ринку не є плаваючим. Валютний курс може прив'язуватися до однієї валюти або до кошика валют. Країна має відповідати статистичним критеріям цього режиму, а курс її валюти повинен залишатися стабільним завдяки діям влади. Цб може впроваджувати заходи доя підтримання цього курсу в межах 2%.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture