OUMH1103_TOPIK_4 - KRITERIA MENILAI MAKLUMAT.ppt - OUMH 1103 Kemahiran Belajar untuk Pelajar Pembelajaran Jarak Jauh Topik 4 Menilai Maklumat Copyright

OUMH1103_TOPIK_4 - KRITERIA MENILAI MAKLUMAT.ppt - OUMH...

This preview shows page 1 - 6 out of 14 pages.

Copyright © Open University Malaysia (OUM) OUMH 1103 Kemahiran Belajar untuk Pelajar Pembelajaran Jarak Jauh Topik 4 Menilai Maklumat
Image of page 1
Copyright © Open University Malaysia (OUM) Hasil Pembelajaran Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat : Menerangkan lima kriteria penilaian maklumat iaitu authority, objectivity, accuracy, currency and scope Menilai maklumat dengan menggunakan lima kriteria tersebut
Image of page 2
Copyright © Open University Malaysia (OUM) Lima Kriteria Penilaian Maklumat: Authority (Kewibawaan pengarang) Accuracy (Kejituan) Objectivity (Objektiviti) Currency (Terkini) Scope (Skop) 3
Image of page 3
Copyright © Open University Malaysia (OUM) 9.1 Authority Kewibawaan pengarang (penyumbang) Semak latar belakang pengarang (penyumbang) Semak laman web yang muat-naikkan bahan tersebut Semak authority laman web tersebut Semak siapa penerbitnya
Image of page 4
Copyright © Open University Malaysia (OUM) 9.1 Accuracy and Reliability Maklumat tepat dan dari sumber yang boleh dipercayai Disokong dengan bukti seperti statistik, laporan, footnotes, dll Hujah-hujah mengandungi fakta dan angka yang dapat disahkan Pengumpulan data serta penerangan metodologi kaji selidik disertakan Semak laman web yang memuatkan maklumat tersebut
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture