OUMH1103.docx - OUM BUSINESS SCHOOL(OUM BS SEMESTER SEPTEMBER 2016 OUMH1103 Learning Skills For Open Distance Learners NO MATRIKULASI 890302145174001 NO

OUMH1103.docx - OUM BUSINESS SCHOOL(OUM BS SEMESTER...

This preview shows page 1 - 4 out of 14 pages.

OUM BUSINESS SCHOOL (OUM BS) SEMESTER SEPTEMBER / 2016 OUMH1103 Learning Skills For Open Distance Learners NO. MATRIKULASI : 890302145174001 NO. KAD PENGNEALAN : 890302-14-5174 NO. TELEFON : 017-2437095 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : SHAH ALAM LEARNING CENTRE
Image of page 1
(OUMH1103) Isi Kandungan Tajuk Muka Surat 1. Isi Kandungan 1 2. Aktiviti 1 1.1 Pengenalan 2 1.2 Kemahiran Belajar 2 1.3 Kesimpulan 3 3. Aktiviti 2 2.1 Pengenalan 3 2.2 Kefahaman Maklumat dan Kemahiran Pemprosesan 4 2.3 Kesimpulan 4 4. Aktiviti 3 3.1 Nota 5 3.2 Mind Map 10 5. Aktiviti 4 4.1 Pengenalan 11 4.2 Kandungan, bahan pembelajaran online yang berkualiti 11 4.3 Kesimpulan 12 Rujukan 13 AKTIVITI 1 1.1 Pengenalan Kemahiran pembelajaran sangat memainkan peranan penting malah dapat mengatur sebuah rencana serangan untuk menjadi pelajar yang berjaya. Saya bersetuju 1
Image of page 2
(OUMH1103) dengan kenyataan tersebut kerana kemahiran-kemahiran belajar dapat membantu pelajar kerana setiap pelajar didatangkan dengan pelbagai latar belakang yang berbeza. Kemahiran belajar yang baik mampu memberi idea-idea baharu dan belajar dengan lebih efisyen dan efektif dengan gabungan pelbagai teknik penyampaian. Teknik pembelajaran ini dapat memperkenalkan pelbagai aktiviti termasuk pembelajaran di dalam kelas, e- pembelajaran secara langsung, kursus melalui laman sesawang, pengurusan pengetahuan dan pembelajaran kendiri. 1.2 Kemahiran Belajar Kemahiran belajar merupakan salah satu kemahiran utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Ianya bermula daripada menentukan bahan yang optimum hingga ke pemerolehan maklumat dan seterusnya memproses maklumat. Kemahiran belajar juga merupakan kemahiran asas kepada seseorang untuk menerokai dan menguasai ilmu yang dipelajarinya. Oleh yang demikian, setiap pendidik perlulah menguasai ilmu Kemahiran Belajar sebelum beliau sendiri dapat mencurahkan ilmu kepada para pelajar. kemahiran belajar merujuk kepada gaya pembelajaran yang merangkumi motif dan strategi tertentu yang dipraktikkan oleh pelajar bagi memperolehi maklumat dan hasil pembelajaran. Selain itu, beberapa faktor-faktor yang menjadi punca kegagalan pelajar dan ketidakupayaan untuk mencapai skor yang baik adalah kerana mereka mempunyai masalah dalam kaedah pembelajaran mereka. Disamping itu, pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih cemerlang, lebih berdisiplin dan mempunyai sikap yang positif ialah apabila mereka mempunyai teknik belajar yang berkesan malah kemahiran belajar adalah kemahiran yang membolehkan seseorang pelajar itu mencari, menilai, memilih, menyusun, menyimpan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Selain itu, sekiranya setia pelajar mengetahui tentang kemahiran belajar mereka boleh mengaitkan pengalaman dahulu dengan pembelajaran yang baru dimana dapat memudahkan lagi urusan pembelajaran yang lebih efektif dan mampu mencapai tahap pendidikan yang lebih maksimum.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture