1st week FILIPINO DLL Format new.doc - GRADE 11 DAILY LESSON LOG(Pang-araw-araw na Tala sa Pagtururo Lunes Petsa LABAS SENIOR HIGH SCHOOL STAND ALONE

1st week FILIPINO DLL Format new.doc - GRADE 11 DAILY...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

GRADE 11 DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtururo Paaralan LABAS SENIOR HIGH SCHOOL STAND ALONE Antas 11 Guro MARION C. LAGUERTA Asignatura FILIPINO Petsa/Ora s Agosto 8-12, 2016 Markahan Lunes Petsa: 8/8/2016 Martes Petsa: 8/9/2016 Miyerkules Petsa: 8/10/2016 Huwebes Petsa: 8/11/2016 Biyernes Petsa: 8/12/2016 I. LAYUNIN 1. Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa mga napakingggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo at telebisyon. 2. Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa nabasang pahayag mula sa mga blog, social media posts at iba pa. 3. Nasusuri at naisasaalang-alang ang mga linggwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang napanood. A. Pamantayang Pangnilalaman Nauunawaan nang may masusing pagsasaalang-alang ang mga lingguwistiko at kultural na katangian at pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon ng paggamit ng wika dito. B. Pamantayang Pagganap Nakagagawa ng mga pag-aaral ukol sa iba’t ibang sitwasyon ng paggamit ng wikang Filipino sa loob ng kultura at lipunang Pilipino. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanaya F11PN - IIa - 88; F11PB - IIa - 96; F11PD-IIb-88
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

II. NILALAMAN Mga Sitwasyong Pang-wika sa Pilipinas III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian LRDMS portal, Sikhay p. 84-98 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro CG p 10-15 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 3. Mga Pahina sa Teksbuk Sikhay pahina 84-98 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources LRDMS portal at Quipper School online B. Iba pang Kagamitang Panturo Quipper School Online IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Tanong-Sagot: Kung ikaw ay bibigyan ng
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '16
 • MRS. SUBILLAGA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes