Kuliah 1 ADAB - PY1252 PENGANTAR QIRA’AT DAN HAFAZAN Tajuk Adab dan Kelebihan Interaksi dengan al-Quran al-Karim Oleh Mohd Faizulamri Mohd Saad

Kuliah 1 ADAB - PY1252 PENGANTAR QIRA’AT DAN HAFAZAN...

This preview shows page 1 out of 23 pages.

Unformatted text preview: PY1252 PENGANTAR QIRA’AT DAN HAFAZAN Tajuk : Adab dan Kelebihan Interaksi dengan al-Quran al-Karim Oleh: Mohd Faizulamri Mohd Saad ‫الدأب مع القرءان الكريم‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫التعامل مع القرءان‪:‬‬ ‫‪ .1‬الترتيل )حفظا و تلوة و استماعا(‬ ‫‪ .2‬التدبر )فهما و تفسيرا(‬ ‫‪ .3‬العمل به )اتباعا و عمل وحكما و دعوة(‬ ‫يؤمن القارئ بقدسية كلما الله وشرفه وأفضليته على سائر‬ ‫الكلما‬ ‫‪‬‬ ‫يل َ‬ ‫قا َ‬ ‫ع َ‬ ‫ي‬ ‫نن َ‬ ‫ما ِ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫حدّثَنَنا ِ‬ ‫عبّا ٍدأ ال َ‬ ‫ه ُ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ش َ‬ ‫نن إ ِ ْ‬ ‫ابن ب ْ ُ‬ ‫مد ُ ب ْ ُ‬ ‫د ّ‬ ‫سن َ‬ ‫ح ّ‬ ‫حدّثَنَنا ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫قا َ‬ ‫رو‬ ‫مدَان ِ ّن‬ ‫َن َ‬ ‫نن ال َ‬ ‫م َ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫زيدَ ال َ‬ ‫ح َ‬ ‫ي‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫مد ُ ب ْ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫ه ْ‬ ‫ح ّ‬ ‫حدّثَنَنا ُ‬ ‫م ِ‬ ‫نن أبِني ي َ ِ‬ ‫ن بْ ِ‬ ‫سن ِ‬ ‫َ‬ ‫الن‪َ :‬‬ ‫د‪َ ُ،‬‬ ‫نن َ‬ ‫سن ُ‬ ‫ق َ‬ ‫ق َ‬ ‫ه‬ ‫َنن َ‬ ‫عطِي ّ َ‬ ‫سن ِ‬ ‫ول الل ّ ِ‬ ‫عي ٍ‬ ‫الن َر ُ‬ ‫َنن أبِني َ‬ ‫ةن‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫سن‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫قي ْ ٍ‬ ‫بْ ِ‬ ‫م‪ " :‬ي َ ُ‬ ‫نن َ‬ ‫ج ّ‬ ‫ق ُ‬ ‫ه‬ ‫الر ّن‬ ‫ولن‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ب ع ّ‬ ‫و َ‬ ‫و َ‬ ‫م ْ‬ ‫شغَل َ ُ‬ ‫لن ‪َ :‬‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ّ ُ‬ ‫َ‬ ‫َز َ‬ ‫ّ‬ ‫هن َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هن أ ْ‬ ‫ال ْ ُ‬ ‫ض َ‬ ‫ين‪ُ،‬‬ ‫عطِي‬ ‫ما أ ْ‬ ‫ف َ‬ ‫ق ْرآ ُ‬ ‫ّ‬ ‫م ْ‬ ‫السائِل ِ َ‬ ‫نن ع ْ‬ ‫ل َ‬ ‫سألَتِي أعْطَيْت ُ ُ‬ ‫و َ‬ ‫ري َ‬ ‫َن ِذك ْ ِ‬ ‫ر الك َ َلمنِ ك َ َ‬ ‫و َ‬ ‫ض ُ‬ ‫ه "‪:‬‬ ‫هن عَلَنى خَل ْ ِ‬ ‫ف ْ‬ ‫ف ْ‬ ‫ق ِ‬ ‫لن الل ّ ِ‬ ‫لن ك َ َلمنِ الل ّ ِ‬ ‫هن عَلَنى َ‬ ‫ض ِ‬ ‫َ‬ ‫سنائ ِ ِ‬ ‫ن َ‬ ‫يب« )رواه الترمذي(‬ ‫د ٌ‬ ‫» َ‬ ‫ح ِ‬ ‫ر ٌ‬ ‫يث َ‬ ‫هذَا َ‬ ‫ح َ‬ ‫س ٌ‬ ‫غ ِ‬ ‫ وأمن القرءان الكريمم كلما اللمه الذي ل يأتيمه الباطمل ممن بيمن يديمه وممن خلفه‪,‬‬‫من قال به صدق ومن حكم به عدل‬ ‫ وأن أهله هم أهل الله وخاصته‬‫‪ ‬حدثَنَنا بكْر بنن خَلَفن أ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫حدّثَنَا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫الر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫نا‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫‪ُ،‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ين‪َ ُ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ ْ ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ َ ِ‬ ‫عنن أ َ‬ ‫عنن أ َ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫كن‪َ ُ،‬‬ ‫ق َ‬ ‫قا َ‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫مال ِ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫الر ْ‬ ‫عبْدُ‬ ‫ْ‬ ‫نن ب ْ ُ‬ ‫نن َ‬ ‫ح َ‬ ‫لن‪ِ ْ َ ُ،‬‬ ‫نن بُدَي ْ ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫م ِ‬ ‫ن لِلّهن أ َ‬ ‫سن ُ‬ ‫اس‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫م ‪" :-‬إ ِ ّن‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ول الل ّ ِ‬ ‫و َ‬ ‫َر ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ّ ُ‬ ‫هن ‪َ -‬‬ ‫هن َ‬ ‫ِ‬ ‫لن ال ْ ُ‬ ‫من؟ َ‬ ‫َ‬ ‫ه ُ‬ ‫ه ُ‬ ‫قا َ‬ ‫سنو َ‬ ‫ه‬ ‫نن‪ ُ،‬أ َ ْ‬ ‫من أ َ ْ‬ ‫لن‪ُ " :‬‬ ‫نن ُ‬ ‫لن الل ّ ِ‬ ‫نل الل ّ ِ‬ ‫قالُوا‪ :‬يَنا َر ُ‬ ‫م ْ‬ ‫ه ْ‬ ‫ه ْ‬ ‫هن‪َ ُ،‬‬ ‫ق ْرآ ِ‬ ‫ه" )رواه ابن ماجة‪ ,‬وقال الرنؤوط‪ :‬إسناده حسن(‬ ‫صت ُ ُ‬ ‫وخَا ّ‬ ‫َ‬ ‫‪ -‬والمتمسكون به ناجون و فائزون والمعمرضون عنه هلكي خاسرون‬ :‫ فضل تلوة القرءان‬ :(45:‫قال الله تعالى )العنكبوت‬ 45. bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. :(20 :‫قال الله تعالى )المزمل‬ 20. Sesungguhnya Tuhanmu (Wahai Muhammad) mengetahui bahawasanya Engkau bangun (sembahyang Tahajjud) selama kurang dari dua pertiga malam, dan selama satu perduanya, dan selama satu pertiganya; dan (demikian juga dilakukan oleh) segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu (kerana hendak menepati perintah yang terdahulu); padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu, lalu ia menarik balik perintahNya yang terdahulu (dengan memberi kemudahan) kepada kamu; oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran (dalam sembahyang). :(30-29 :‫قال الله تعالى )فاطر‬ 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian; 30. supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaikbaiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadanya). ‫‪ ‬الحادأيث الواردأة في فضل تلوة‬ ‫القرءان‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫عنِي‬ ‫و‬ ‫وان ِ ّن‬ ‫عل ِ ّن‬ ‫نن َ‬ ‫اوي َ ُ‬ ‫وب َ َ‬ ‫نن نَا ِ‬ ‫و ُ‬ ‫ةن ي َ ْ‬ ‫م َ‬ ‫عن‪َ ُ،‬‬ ‫الربِي ُ‬ ‫ي‪َ ُ،‬‬ ‫ي ال ْ ُ‬ ‫حدّثَنِني ال ْ َ‬ ‫‪َ .1‬‬ ‫عن ب ْ ُ‬ ‫ن بْ ُ‬ ‫سن ُ‬ ‫ح َ‬ ‫حدّثَنَنا ُ‬ ‫ّ‬ ‫ه َ‬ ‫ةن َ‬ ‫حدّثَنَنا أبُنو ت َ ْ‬ ‫حل ْ َ‬ ‫ع ِ‬ ‫ف ٍ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ي‪َ ُ،‬‬ ‫س ّلمٍ‪ ُ،‬ي َ ُ‬ ‫س َ‬ ‫قا َ‬ ‫قو ُ‬ ‫ول‬ ‫م َ‬ ‫س ِ‬ ‫ة الْبَا ِ‬ ‫س ِ‬ ‫َن َزي ْ ٍ‬ ‫م ْ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫م َ‬ ‫ع ُ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫ع أبَا َ‬ ‫ه َ‬ ‫س ّلمٍ‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫ن َ‬ ‫اب ْ َ‬ ‫ما َ‬ ‫حدّثَنِي أبُو أ َ‬ ‫د‪ ُ،‬أن ّ ُ‬ ‫هل ِ ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫نن َ‬ ‫ق َرءُوا ال ْ ُ‬ ‫لن‪» :‬نا ْ‬ ‫م‪ ُ،‬ي َ ُ‬ ‫ةن َ‬ ‫قو ُ‬ ‫ه‪ُ،‬‬ ‫ش ِ‬ ‫من ال ْ ِ‬ ‫حاب ِ ِ‬ ‫م ِ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫الل ِ‬ ‫ق ْرآ َ‬ ‫ص َ‬ ‫في ً‬ ‫و َ‬ ‫و َ‬ ‫قيَا َ‬ ‫فإِن ّ ُ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ُ‬ ‫عنا ِل ْ‬ ‫هن َ‬ ‫هن يَأتِني ي َ ْ‬ ‫هن َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫منا َ‬ ‫نن‪َ ُ،‬‬ ‫نن الْب َ َ‬ ‫ا ْ‬ ‫و‬ ‫ق َرءُوا‬ ‫من ال ْ ِ‬ ‫لن ِ‬ ‫الز ْ‬ ‫م ِ‬ ‫م َرا َ‬ ‫ّ‬ ‫و َ‬ ‫ةن كَأن ّ ُ‬ ‫فإِن ّ ُ‬ ‫و ُ‬ ‫ما َ‬ ‫غ َ‬ ‫ه َ‬ ‫قيَا َ‬ ‫ه َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ان‪ ُ،‬أ ْ‬ ‫مت َ ِ‬ ‫نن ي َ ْ‬ ‫منا تَأتِيَا ِ‬ ‫ورةَ آ ِ‬ ‫سن َ‬ ‫ق َرةنَ‪َ ُ،‬‬ ‫ه َر َ‬ ‫اوي ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫منا َ‬ ‫ما‪ ُ،‬ا ْ‬ ‫ف ْر َ‬ ‫ورةَ‬ ‫و ّ‬ ‫منا ِ‬ ‫انن ِ‬ ‫صن َ‬ ‫حا ّ‬ ‫اف‪ ُ،‬ت ُ َ‬ ‫ق َرءُوا ُ‬ ‫انن ع ْ‬ ‫م ْ‬ ‫و كَأن ّ ُ‬ ‫كَأن ّ ُ‬ ‫ه َ‬ ‫ه َ‬ ‫ه َ‬ ‫َنن أ ْ‬ ‫ر َ‬ ‫س َ‬ ‫ج ِ‬ ‫صن َ‬ ‫ق ِ‬ ‫انن‪ ُ،‬أ ْ‬ ‫غيَايَت َ ِ‬ ‫نن طَي ْ ٍ‬ ‫حاب ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ة «‪َ .‬‬ ‫ةن‪َ ُ،‬‬ ‫الْب َ َ‬ ‫ق َ‬ ‫ن‬ ‫ة ‪ :‬بَل َ َ‬ ‫نن أ َ ْ‬ ‫اوي َ نُ‬ ‫ها الْبَطَل َ نُ‬ ‫هنا ب َ َرك َ نٌ‬ ‫خذ َ َ‬ ‫ق َر ِ‬ ‫غنِني أ ّ‬ ‫فإ ِ ّ‬ ‫م َ‬ ‫سنتَطِي ُ‬ ‫هنا َ‬ ‫ع َ‬ ‫و َل ت َ ْ‬ ‫ح ْ‬ ‫وت َ ْرك َ َ‬ ‫الن ُ‬ ‫سن َرةٌ‪َ ُ،‬‬ ‫ة ‪َ ُ،‬‬ ‫ع ِ‬ ‫ة الْب َ َ‬ ‫ة ال ْ ُ‬ ‫ح َرةُ‪).ُ،‬رواه مسلم في َ‬ ‫ة(‬ ‫الْبَطَلَةَ‪:‬‬ ‫ل ِ‬ ‫ف ْ‬ ‫ق َر ِ‬ ‫ور ِ‬ ‫ق َراءَ ِ‬ ‫الس َ‬ ‫و ُ‬ ‫ّ‬ ‫س َ‬ ‫نن‪َ ُ،‬‬ ‫ق ْرآ ِ‬ ‫ض ِ‬ ‫)الزهراويمن( سمميتا الزهراويمن لنورهمنا وهدايتهمنا وعظينم أجرهمنا )كأنهمما غمامتان أمو إنهما غيايتان(‬ ‫قال أهمل اللغمة الغماممة والغيايمة كنل شينء أظنل النسنان فوق رأسنه سنحابة وغيرة وغيرهما قال‬ ‫العلماء المرادأ أنن ثوابهمنا يأتني كغمامتينن )كأنهمما فرقان ممن طيمرم صمواف( وفمي الروايمة الخرى كأنهما‬ ‫حزقان ممن طيمر صمواف الفرمقان والحزقان معناهمما واحمد وهمنا قطيعان وجماعتان يقال فمي الواحد فرق‬ ‫وحزق وحزيقمة وقولمه ممن طيمر صمواف جممع صمافة وهني منن الطيور منا يبسنط أجنحتهنا في الهواء‬ ‫)تحماجان عمن أصمحابهما( أمي تدافعان الجحينم والزبانينة وهنو كناينة عنن المبالغنة فني الشفاعة )ول‬ ‫يستطيعها( أي ل يقدر على تحصيلها[ ]محممد فؤاد عبد الباقي‪[553 :1 ,‬‬ ‫ةن‪َ ُ،‬‬ ‫ق َ‬ ‫دثَنَنا ُ‬ ‫خب َ َرنِي‬ ‫الن‪ :‬أ َ ْ‬ ‫عب َ ُ‬ ‫نن ِ‬ ‫ش ْ‬ ‫ح ّ‬ ‫الن‪َ ُ،‬‬ ‫ج ُ‬ ‫ح ّ‬ ‫حدّثَنَنا َ‬ ‫‪َ .2 ‬‬ ‫من ْ َ‬ ‫اجن ب ْ ُ‬ ‫ه ٍ‬ ‫عَل ْ َ‬ ‫د‬ ‫َنن أَبِي َ‬ ‫نن ُ‬ ‫م ُ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫سن ِ‬ ‫م ْرث َ ٍ‬ ‫سن ْ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫ت َ‬ ‫د‪َ ُ،‬‬ ‫عبَيْدَةنَ ‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫عدَ ب ْ َ‬ ‫ةن ب ْ ُ‬ ‫نن َ‬ ‫ق َ‬ ‫ي‬ ‫هن‪َ ُ،‬‬ ‫هن َ‬ ‫نن ُ‬ ‫ي‪َ ُ،‬‬ ‫نن َر ِ‬ ‫سنل َ ِ‬ ‫ما َ‬ ‫الر ْ‬ ‫نن ال ّ‬ ‫ع ْ‬ ‫عن ْ ُ‬ ‫ين الل ّ ُ‬ ‫عث ْ َ‬ ‫ح َ‬ ‫ّ‬ ‫نن النّب ِ ّ‬ ‫ض َ‬ ‫م ّ‬ ‫ع ِ‬ ‫م ِ‬ ‫ُ‬ ‫م َ‬ ‫ق َ‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫صنلّى‬ ‫الن‪َ » :‬‬ ‫اللهن عَلَي ْ ِ‬ ‫الق ْر َ‬ ‫نن ت َ َ‬ ‫و َ‬ ‫م ْ‬ ‫عل ّ َ‬ ‫من َ‬ ‫خي ْ ُرك ُ ْ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫هن َ‬ ‫ه« )رواه البخاري(‬ ‫م ُ‬ ‫وعَل ّ َ‬ ‫َ‬ ‫الن‪َ :‬‬ ‫م َر‪َ ُ،‬‬ ‫سن ُ‬ ‫قا َ‬ ‫ق َ‬ ‫ه‬ ‫ول‬ ‫نن ُ‬ ‫‪َ .3 ‬‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫لن َر ُ‬ ‫صنلّى الل ّ ُ‬ ‫ع َ‬ ‫اللهن َ‬ ‫نن اب ْ ِ‬ ‫ع ِ‬ ‫َ‬ ‫قلُوبن تَصدأُ‪ ُ،‬كَما يص ُ‬ ‫ه ال ْ ُ‬ ‫ه‬ ‫ن َ‬ ‫ح ِ‬ ‫ذ ِ‬ ‫ه ِ‬ ‫م‪ " :‬إ ِ ّ‬ ‫دأ ال ْ َ‬ ‫َ َ ْ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫ص اب َ ُ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫ديدُ إِذَا أ َ‬ ‫َ‬ ‫هنا؟ َ‬ ‫ج َل ُ‬ ‫قا َ‬ ‫سن َ‬ ‫قي َ‬ ‫ر‬ ‫ؤ َ‬ ‫ماءنُ " ِ‬ ‫ول الل ِ‬ ‫لن‪ :‬يَنا َر ُ‬ ‫و َ‬ ‫ال ْ َ‬ ‫منا ِ‬ ‫هن‪َ ُ،‬‬ ‫لن‪ " :‬كَث ْ َرةُ ِذك ْ ِ‬ ‫وةُ ال ْ ُ‬ ‫آن " )رواه البيهقي في شعب اليمان(‬ ‫و ِ‬ ‫ال ْ َ‬ ‫ق ْر ِ‬ ‫وت ِ َل َ‬ ‫ت َ‬ ‫م ْ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .4‬عنن عبند اللنه بنن عمرو‪ ُ،‬قال‪ :‬قال رس ُ‬ ‫نول اللنه ‪ -‬صنلّى اللنه علينه وسلم‬ ‫‪" :‬يقا ُ‬‫تن ترتّل فني الدُنيا‪ُ،‬‬ ‫بن القرآنن‪:‬‬ ‫قن‪ ُ،‬ورتّل كمنا كُن ْ َ‬ ‫لن لصناح ِ‬ ‫َ‬ ‫اقرأ وارت َ ِ‬ ‫منزل َ َ‬ ‫آخر آينة تقرؤهنا" )رواه أبنو دأاودأ‪ ,‬وقال الرنؤوط‪ :‬حديث‬ ‫فإنن‬ ‫كن عندَ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صحيح لغيره(‬ ‫قرأ ْ‬ ‫تن عَل َ‬ ‫حيَنى‪َ ُ،‬‬ ‫قا َ‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪ُ،‬‬ ن‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫نى‬ ‫نن َ‬ ‫عن‪َ ُ،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫د الل ِ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫نن ي َ ْ‬ ‫حدّثَنَنا ي َ ْ‬ ‫‪َ .5‬‬ ‫ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫ْ‬ ‫حيَنى ب ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫لن‪َ َ :‬‬ ‫ٍ‬ ‫م‪َ ُ،‬‬ ‫مث َ ُ‬ ‫قا َ‬ ‫سن َ‬ ‫ب‬ ‫م َر‪ ُ،‬أ َ ّن‬ ‫نن ُ‬ ‫صا ِ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ول الل ِ‬ ‫و َ‬ ‫ن َر ُ‬ ‫منا َ‬ ‫لن‪» :‬إِن ّ َ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ُ‬ ‫ع َ‬ ‫ح ِ‬ ‫لن َ‬ ‫هن َ‬ ‫هن َ‬ ‫بْ ِ‬ ‫َ‬ ‫لن ْ‬ ‫نن أَطْل َ َ‬ ‫ع ّ‬ ‫ال ْ ُ‬ ‫ها‬ ‫نن عَا َ‬ ‫قل َ ِ‬ ‫وإ ِ ْ‬ ‫ةن‪ ُ،‬إ ِ ْ‬ ‫م َ‬ ‫ق َ‬ ‫سنك َ َ‬ ‫م َ‬ ‫هدَ عَلَي ْ َ‬ ‫هنا أ ْ‬ ‫لن ال ْ ُ‬ ‫آنن ك َ َ‬ ‫ها‪َ ُ،‬‬ ‫الِب ِ ِ‬ ‫مث َ ِ‬ ‫ق ْر ِ‬ ‫تن«‪).‬رواة مسلم(‬ ‫ذَ َ‬ ‫هب َ ْ‬ ‫] ش )البمل المعلقمة( أمي ممع البمل المعلقمة أمي المشدودأ بعقال أني حبنل )إمن عاهد‬ ‫عليهما أمسمكها( أمي احتفنظ بهنا ولزمهنا أمسنكها أني أسنتمر إمسناكه لهنا )وإن‬ ‫أطلقهما ذهبمت( أمي انفلتنت وخنص المثمل بالبمل لنهما أشند الحيوان الهلي نفورا[‬ ‫]محمد فؤاد عبد الباقي‪[543 :1 ,‬‬ ‫عنن أ َ‬ ‫ةن‪ ُ،‬حدثَنَنا أ َ‬ ‫َ‬ ‫حدّثَنَنا ُ‬ ‫س‪ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫َ‪ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫دأ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫قتَيْب َ ُ َ ّ‬ ‫‪َ .7 ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫عنن أَبني موسنى ال َ‬ ‫الن‪َ :‬‬ ‫ين‪َ ُ،‬‬ ‫سن ُ‬ ‫ق َ‬ ‫ق َ‬ ‫ْ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ول الل ّ ِ‬ ‫َ‬ ‫الن َر ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫قرأ ُ‬ ‫م ْ‬ ‫مث َ ُ‬ ‫صنلّى‬ ‫اللهن َ‬ ‫نن ال ّ ِ‬ ‫ؤ ِ‬ ‫علَي ْ ِ‬ ‫و َ‬ ‫لن ال ُ‬ ‫م‪َ » :‬‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ذي ي َ ْ َ‬ ‫هن َ‬ ‫م ِ‬ ‫آنن كَمثَلن ال ُ‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ُ،‬‬ ‫‪ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫الق ْر َ‬ ‫هنا طَي ّ ٌ‬ ‫وط َ ْ‬ ‫هنا طَي ّ ٌ‬ ‫ري ُ‬ ‫ّ‬ ‫م َ‬ ‫ح َ‬ ‫ع ُ‬ ‫بن َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫قرأ ُ‬ ‫َ‬ ‫ة‪ ُ،‬ل َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫م ْ‬ ‫مث َ ُ‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫الق‬ ‫ن‬ ‫م َر ِ‬ ‫نن ال ّ ِ‬ ‫ؤ ِ‬ ‫َ‬ ‫لن الت ّ ْ‬ ‫َ‬ ‫لن ال ُ‬ ‫و َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ذي ل َ ي َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫م ِ‬ ‫قرأ ُ‬ ‫مث َ ُ‬ ‫منَا ِ‬ ‫قن ال ّ ِ‬ ‫هنا ُ‬ ‫وط َ ْ‬ ‫ر َ‬ ‫م َ‬ ‫يحن ل َ َ‬ ‫لن ال ُ‬ ‫و َ‬ ‫ع ُ‬ ‫ذي ي َ ْ َ‬ ‫و‪َ ُ،‬‬ ‫حل ْ ٌ‬ ‫هنا َ‬ ‫ِ‬ ‫ف ِ‬ ‫ُ‬ ‫مث َ ُ‬ ‫مث َ ُ‬ ‫ل‬ ‫لن‬ ‫حان َ ِ‬ ‫الق ْرآ َ‬ ‫وطَ ْ‬ ‫هنا طَي ّ ٌ‬ ‫ري ُ‬ ‫الري ْ َ‬ ‫م َ‬ ‫ح َ‬ ‫و َ‬ ‫هنا ُ‬ ‫ع ُ‬ ‫نن َ‬ ‫م ّر‪َ ُ،‬‬ ‫بن َ‬ ‫ّ‬ ‫ةن‪ِ ُ،‬‬ ‫رأن ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ها‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ر‬ ‫الق‬ ‫منَا ِ‬ ‫حنْظَل َ ِ‬ ‫ق ال ّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ل ال َ‬ ‫س لَ َ‬ ‫َ‬ ‫ال ُ‬ ‫ة‪ ُ،‬لَي ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ذي ل َ ي َ ْ َ‬ ‫ف ِ‬ ‫م ّر« )رواه البخاري(‬ ‫وط َ ْ‬ ‫ري ٌ‬ ‫م َ‬ ‫ها ُ‬ ‫ع ُ‬ ‫ح َ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫حدّثَنَنا ُ‬ ‫َوانَةَ‪ُ،‬‬ ‫د ال ْ ُ‬ ‫عنا َ‬ ‫نن ُ‬ ‫قتَيْب َ ُ‬ ‫سن ِ‬ ‫ج ِ‬ ‫عبَي ْ ٍ‬ ‫عي ٍ‬ ‫مي ً‬ ‫ين‪َ ُ،‬‬ ‫م َ‬ ‫‪َ .8‬‬ ‫نن َ‬ ‫ع ْ‬ ‫مدُ ب ْ ُ‬ ‫ةن ب ْ ُ‬ ‫ر ّ‬ ‫ح ّ‬ ‫و ُ‬ ‫نن أبِني ع َ‬ ‫د‪َ ُ،‬‬ ‫غب َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫َنن َ‬ ‫َ‬ ‫ق َ‬ ‫َن‬ ‫نن ُ‬ ‫َوان َ نَ‬ ‫عبَي ْ ٍ‬ ‫د‪َ :‬‬ ‫فنى‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫قتَادأَةنَ ‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫ة ‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫الن اب ْ ُ‬ ‫نن أ ْ‬ ‫َنن ُز َرن َ‬ ‫حدّثَنَنا أبُنو ع َ‬ ‫ارةنَ ب ْ ِ‬ ‫تن‪َ :‬‬ ‫ة ‪َ ُ،‬‬ ‫سن ُ‬ ‫ق َ‬ ‫َنن عَائ ِ َ‬ ‫ه َ‬ ‫ه‬ ‫صنلّى‬ ‫ول‬ ‫شن نَ‬ ‫اللهن عَلَي ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫نن ِ‬ ‫ع ِ‬ ‫سن ْ‬ ‫قال َ ْ‬ ‫الن َر ُ‬ ‫َ‬ ‫شام ٍن‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫ُ‬ ‫اللهن َ‬ ‫د بْ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ق َرأن ال ْ ُ‬ ‫ذين ي َ ْ‬ ‫سن َ‬ ‫ه ُر بِال ْ ُ‬ ‫آن‬ ‫وال ّ ِ‬ ‫ة الْك ِ َرامن ِ الْب َ َر َر ِ‬ ‫ف َر ِ‬ ‫ما ِ‬ ‫ق ْر َ‬ ‫م َ‬ ‫عن ال ّ‬ ‫و َ‬ ‫نن َ‬ ‫م‪» :‬ال ْ َ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫ةن‪َ ُ،‬‬ ‫ق ْرآ ِ‬ ‫َ‬ ‫شناقّ‪ ُ،‬ل َ َ‬ ‫ه َ‬ ‫ان«‪).‬متفق عليه‪ ,‬واللفظ لمسلم(‬ ‫و ُ‬ ‫ع ِ‬ ‫و عَلَي ْ ِ‬ ‫في ِ‬ ‫هأ ْ‬ ‫عت َ ُ‬ ‫ويَتَت َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ج َر ِ‬ ‫ه َ‬ ‫ه‪َ ُ،‬‬ ‫َ‬ ‫] ش )الماهمر بالقرآمن( همو الحاذق الكامنل الحفنظ الذي ل يتوقمف ول يشمق عليه‬ ‫القراءمة لجودة حفظمه وإتقانمه )ممع السمفرة الكراما المبررة( السمفرة جممع سمافر ككتبة‬ ‫وكاتمب والسمافر الرسمول والسنفرة الرسنل لنهنم يسنفرون إلى الناس‬ ‫برسنالت اللنه وقيمل السمفرة الكتمب والنبررة المطيعون منن النبر وهنو الطاعة‬ ‫)ويتتعتمع فيمه( همو الذي يتردأدأ فنين تلوتنه لضنعنف حفظنه فلمه أجران أجمر بالقراءة‬ ‫وأجر بتتعتعه في تلوته ومشقته[ ]محمد فؤاد عبد الباقي‪[549 :1 ,‬‬ ‫ةن‪َ ُ،‬‬ ‫‪ .9 ‬حدثَنَنا أَبنو بكْر بنن أ َ‬ ‫ق َ‬ ‫د ْ‬ ‫جن‪َ ُ،‬‬ ‫ال َ َ‬ ‫َ‬ ‫دثَنَا‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ني‬ ‫ب‬ ‫َ‬ ‫سن ِ‬ ‫عي ٍ‬ ‫ح ّ‬ ‫ال‪َ :‬‬ ‫ش ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّ‬ ‫وأبُنو َ‬ ‫َ ِ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫عنن أ َ‬ ‫ال َ‬ ‫عنن ْ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫ه َري ْ َرةنَ‪َ ُ،‬‬ ‫ق َ‬ ‫قا َ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ني‬ ‫ب‬ ‫‪ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ح‪َ ُ،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫نن أَبِني ُ‬ ‫ِ‬ ‫وكِي ٌ‬ ‫ع ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫عن‪ِ َ ُ،‬‬ ‫ح ن َ‬ ‫َ‬ ‫سن ُ‬ ‫عن إِلَى‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ول الل ِ‬ ‫ج َ‬ ‫من إِذَا َر َ‬ ‫ح ُ‬ ‫ب أ َ‬ ‫م‪» :‬أي ُ ِ ّ‬ ‫و َ‬ ‫َر ُ‬ ‫دك ُ ْ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ُ‬ ‫هن َ‬ ‫هن َ‬ ‫هل ِ َ‬ ‫َ‬ ‫من‪َ ُ،‬‬ ‫ان؟« ُ‬ ‫خل ِ َ‬ ‫ق َ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫هن ث َ َل َ‬ ‫ثن َ‬ ‫تن ِ‬ ‫جد َ ِ‬ ‫عظَامنٍ ِ‬ ‫فا ٍ‬ ‫في ِ‬ ‫أ ْ ِ‬ ‫هن أ ْ‬ ‫قلْنَنا‪ :‬ن َ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫سن َ‬ ‫نن ي َ ِ‬ ‫م ٍ‬ ‫َ‬ ‫قر ُ‬ ‫» َ‬ ‫ث‬ ‫ب‬ ‫أن‬ ‫فث َ َل ُ‬ ‫ه‪َ ُ،‬‬ ‫من ِ‬ ‫نن ث َ َل ِ‬ ‫هن ِ‬ ‫صن َلت ِ ِ‬ ‫ثن آي َ ٍ‬ ‫ح ُ‬ ‫نن أ َ‬ ‫م ْ‬ ‫ه ّ‬ ‫خي ْ ٌر ل َ ُ‬ ‫دك ُ ْ‬ ‫فني َ‬ ‫ِ‬ ‫اتن ي َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫خل ِ َ‬ ‫ان«)رواه مسلم(‬ ‫َ‬ ‫ات ِ‬ ‫عظَام ٍ ِ‬ ‫ف ٍ‬ ‫س َ‬ ‫م ٍ‬ ‫‪ ] ‬ش )خلفات( الخلفات الحوامنل منن البنل إلمى أمن يمضمي عليهما نصف‬ ‫أمدهما ثمم همي عمشار والواحدة خلفمة وعشراء[ ]محممد فؤاد عبمد الباقي‪:1 ,‬‬ ‫‪[552‬‬ ‫‪‬‬ ‫ف َ‬ ‫ة‪َ ُ،‬‬ ‫صن ّ‬ ‫ق َ‬ ‫سن ُ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫نن ِ‬ ‫ف ِ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ول الل ِ‬ ‫ون َ ْ‬ ‫َر َ‬ ‫ح ُ‬ ‫و َ‬ ‫جن َر ُ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ُ‬ ‫فني ال ّ‬ ‫هن َ‬ ‫م َ‬ ‫هن َ‬ ‫‪ .10‬خ َ‬ ‫قيقن‪ْ َ ُ،‬‬ ‫ل يومن إلَنى بطْحانن‪ ُ،‬أ َ‬ ‫ب أَ‬ ‫»أ َ‬ ‫و إِلَنى ال ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫من ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫فيَأت ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫و َل َ ْ‬ ‫فني َ‬ ‫ف ُ‬ ‫حم ٍن؟«‪َ ُ،‬‬ ‫بِنَا َ‬ ‫س َ‬ ‫ول‬ ‫عن َر ِ‬ ‫نن ِ‬ ‫قلْنَنا‪ :‬يَنا َر ُ‬ ‫و َ‬ ‫ر إِثْم ٍن‪َ ُ،‬‬ ‫م َ‬ ‫نن ك َ ْ‬ ‫غي ْ ِ‬ ‫قط ِ‬ ‫اوي ْ ِ‬ ‫قتَي ْ ِ‬ ‫قرأ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب ذَل ِ َ‬ ‫د َ‬ ‫لن‪» :‬أ َ َ‬ ‫كن‪َ ُ،‬‬ ‫قا َ‬ ‫ح ّن‬ ‫ف َل ي َ ْ‬ ‫هن ن ُ ِ‬ ‫ج ِ‬ ‫الل ِ‬ ‫في َ ْ‬ ‫غدُو أ َ‬ ‫م ْ‬ ‫عل َ ُ‬ ‫من إِلَنى ال ْ َ‬ ‫حدُك ُ ْ‬ ‫سن ِ‬ ‫و يَ ْ َ‬ ‫من‪ ُ،‬أ ْ‬ ‫نن نَا َ‬ ‫ن‬ ‫وث َ َل ٌ‬ ‫ج ّن‬ ‫ثن َ‬ ‫ل ‪َ ُ،‬‬ ‫هن ِ‬ ‫هن ِ‬ ‫بن الل ِ‬ ‫نن ِ‬ ‫هن ع ّ‬ ‫و َ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫خي ْ ٌر ل َ ُ‬ ‫خي ْ ٌر ل َ ُ‬ ‫نن كِتَا ِ‬ ‫نن‪َ ُ،‬‬ ‫َز َ‬ ‫قتَي ْ ِ‬ ‫آيَتَي ْ ِ‬ ‫خير لَه من أ َ‬ ‫ث َ َلث‪ ُ،‬وأ َ‬ ‫ن ْ‬ ‫ل« )رواه مسلم(‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ن أَ ْ‬ ‫ن ِ‬ ‫دأ ِ‬ ‫عدَا ِ‬ ‫و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫م َ‬ ‫ه ّ‬ ‫م ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫الِب ِ ِ‬ ‫ع‪َ ُ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫‪‬‬ ‫] ش )الصمفة( أمي فمي موضمع مظلمل ممن المسمجد الشريمف كان فقراء المهاجرين‬ ‫يأوون إليمه وهمم المسممون بأصمحاب الصمفة وكانوا أضياف السملما )يغدو( أي‬ ‫يذهنب فني الغدوة وهني أول النهار )بطحان( اسنم موضع بقرب‬ ‫المديننة )العقيمق( وادأ بالمديننة )كوماويمن( الكوماء منن البنل العظيمة‬ ‫السنام[ ]محمد فؤاد عبد الباقي‪[552 :1 ,‬‬ ‫هريرة‪ ُ،‬عنن الننبي ‪ -‬صنلّى اللنه علينه وسلم ‪ -‬قال‪" :‬ما‬ ‫‪ .11 ‬عنن أنبي ُ‬ ‫عن َ‬ ‫ويتدارسونه‬ ‫بن اللنه‬ ‫منن بُيوت اللنه يتلو َ‬ ‫تن ِ‬ ‫من فني بَي ٍ‬ ‫نن كتا َ‬ ‫م َ‬ ‫قو ٌ‬ ‫ُ‬ ‫اجت َ َ‬ ‫السنكِينة و َ‬ ‫ّ‬ ‫وحفتهم‬ ‫ةن‪ُ،‬‬ ‫هنم‬ ‫بينهنم‪ ُ،‬إل نزلنت عليهنم‬ ‫م ُ‬ ‫غ ِ‬ ‫شيَت ُ‬ ‫ّ‬ ‫الرح َ‬ ‫ّ‬ ‫من عندَه“ )رواه أبو دأاودأ(‬ ‫الملئك ُ‬ ‫ة‪ ُ،‬وذَكَر ُ‬ ‫ه في َ‬ ‫م الل ُ‬ ‫ه ُ‬ ‫عنن أ َ‬ ‫‪‬‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫هن‪َ ُ،‬‬ ‫قا َ‬ ‫قا َ‬ ‫م‬ ‫لن النّب ِ ّن‬ ‫ن‬ ‫هن َ‬ ‫َ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫سن َر ِ‬ ‫و َ‬ ‫َ ْ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ُ‬ ‫عن ْ ُ‬ ‫ين الل ّ ُ‬ ‫ي َ‬ ‫هن َ‬ ‫ض َ‬ ‫ٍ‬ ‫ق َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ق َرأ َن عَلَي ْ َ‬ ‫آنن« َ‬ ‫ُ‬ ‫نن أ َ ْ‬ ‫ه‬ ‫كن‬ ‫الق ْر َ‬ ‫م َرنِني أ ْ‬ ‫ين ‪» :‬إ ِ ّ‬ ‫ين ‪ :‬آلل ّ ُ‬ ‫هن أ َ‬ ‫نن الل ّ َ‬ ‫الن أب َ ّ‬ ‫ِلب َ ّ‬ ‫ف جع َ ُ‬ ‫م َ‬ ‫مانِي ل َ َ‬ ‫ال َ‬ ‫ي يَبْكِي‪َ ُ،‬‬ ‫كن؟ َ‬ ‫ق َ‬ ‫ق َ‬ ‫قتَادأَةُ‪:‬‬ ‫اك لِي« َ َ َ‬ ‫ه َ‬ ‫َ‬ ‫س ّ‬ ‫ال‪» :‬الل ّ ُ‬ ‫س ّ‬ ‫ل أب َ ّ‬ ‫فروا منن أ َ‬ ‫قرأ َ‬ ‫فأُنْبئْتن أ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اب{‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫}ل‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫لن الكِت َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫]البينة‪) [1 :‬متفق عليه‪ ,‬و هذا اللفظ للبخاري(‬ ‫‪ ‬يلتزم القارئ عند تلوة القرءان بالدأب‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫قبل البدء بالتلوة‪:‬‬ ‫‪ . 1 ‬يسمتحب للقارئ أمن يتطهمر و أمن يختار مكانما طاهرا ويلبمس ثيابا طاهرا‬ ‫ساترة للعورة و يجلس بجلوس في أدب ووقار‪.‬‬ ‫‪ . 2 ‬يسن له أن يتوسك و ينظف فممه و أسنانه لن الفم طريق خروج الكلمات‬ ‫و الحروف‪ ,‬و في تنظيفه إرضاء للرب سبحانة وتعظيم للقرءان‬ ‫‪ . 3 ‬يحسمن أمن يختار القارئ مكانما بعيدا عمن الشواغمل حتمى يكون ذلمك أجمع‬ ‫لذهنه وأبعد عن التشويش و النشغال‪.‬‬ ‫‪ .4 ‬أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم‬ ‫‪ ‬أثناء التلوة‪:‬‬ ‫‪ . 1 ‬أمن يراعمي القارئ فمي تلوتمه إتقان القراءمة و أحكاما التجويمد‪ ,‬فيممد عند‬ ‫المد ويدغم عند الدغاما و هكذا‬ ‫‪ ‬‬ ‫)المزمل‪(4 :‬‬ ‫‪4. ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah Al-Quran‬‬ ‫‪Dengan "Tartil".‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ . 2‬أمن يترتلمه و ليسمرع فمي تلوتمه‪ ,‬فل يقرؤمه فمي أقمل ممن ثلثا ليال لقوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫قرأ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫هن َ‬ ‫سن َ‬ ‫قا َ‬ ‫نن َ‬ ‫نن َ‬ ‫‪ ‬ا‪َ .‬‬ ‫هن‪ِ ُ،‬‬ ‫ول الل ّ ِ‬ ‫د الل ّ ِ‬ ‫عب ْ ِ‬ ‫لن‪ :‬يَنا َر ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫فني ك َ ْ‬ ‫رو‪ ُ،‬أن ّ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫من أ ْ َ‬ ‫م ٍ‬ ‫هن ب ْ ِ‬ ‫نن ذَل ِ َ‬ ‫لن‪ :‬إِنّي أ َ ْ‬ ‫ر«‪َ ُ،‬‬ ‫نن؟ َ‬ ‫ال ْ ُ‬ ‫قا َ‬ ‫فني َ‬ ‫قا َ‬ ‫م‬ ‫لن‪ِ » :‬‬ ‫وى ِ‬ ‫ق ْرآ َ‬ ‫كن‪ ُ،‬ي ُ َردأّدأُ الْك َ َل َ‬ ‫ش ْ‬ ‫م ْ‬ ‫ق َ‬ ‫ه ٍ‬ ‫قرأ ْ‬ ‫أَ‬ ‫ع«‪َ ُ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ق َ‬ ‫َ‬ ‫الن‪ :‬إِنّي‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ني‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫»ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ى‪ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫وس‬ ‫م‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أَ‬ ‫لن‪َ :‬‬ ‫نن ذَل ِ َ‬ ‫فني أ َ‬ ‫نن َ‬ ‫ف َ‬ ‫»ل ي َ ْ‬ ‫كن‪َ ُ،‬‬ ‫ْ‬ ‫قا َ‬ ‫ث«)رواه‬ ‫ق ّن‬ ‫ق‬ ‫ق َرأهُن ِ‬ ‫نن ث َ َل ٍ‬ ‫ل ِ‬ ‫وى ِ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫م ْ‬ ‫هن َ‬ ‫ق ُ‬ ‫َ‬ ‫أبو دأاودأ(‬ ‫‪ . 3 ‬أمن يلتزما الخشوع عنمد تلوتمه وأمن يظهمر الحزن وأمن يبكمي أمو يتباكمي إمن لم‬ ‫يستطيع البكاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫فإذَا َ ْ‬ ‫فابْكُوا‪َ ُ،‬‬ ‫موهُن َ‬ ‫هذَا ال ْ ُ‬ ‫نن ن َ َز َ‬ ‫م تَبْكُوا‬ ‫‪" ‬إ ِ ّن‬ ‫ن َ‬ ‫فإ ِ ْ‬ ‫ق ْرآ َ‬ ‫لن ب ِ ُ‬ ‫نن ل َ ْ‬ ‫ق َرأت ُ ُ‬ ‫ح ْز ٍ‬ ‫نن‪ِ َ ُ،‬‬ ‫ه َ‬ ‫ه‪َ ُ،‬‬ ‫َ‬ ‫منّا")رواه ابن ماجة(‬ ‫وت َ َ‬ ‫س ِ‬ ‫َن ب ِ ِ‬ ‫وا ب ِ ِ‬ ‫م يَتَغ ّ‬ ‫م ْ‬ ‫ن لَ ْ‬ ‫ف َ‬ ‫فلَي ْ َ‬ ‫غن ّ ْ‬ ‫وا‪َ ُ،‬‬ ‫فتَبَاك َ ْ‬ ‫‪ .4 ‬أن يحسن صوته به لقول صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫ق َ‬ ‫‪‬‬ ‫سن ْ‬ ‫بن‪َ ُ،‬‬ ‫ن‬ ‫حدّثَنِني َ‬ ‫و ُز َ‬ ‫م ٌرو النّا ِ‬ ‫في َ ُ‬ ‫ال‪َ :‬‬ ‫نن َ‬ ‫َ‬ ‫حدّثَنَنا ُ‬ ‫ان ب ْ ُ‬ ‫هي ْ ُر ب ْ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫ح ْر ٍ‬ ‫قدُ‪َ ُ،‬‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫َنن‬ ‫ه َري ْ َرةنَ ‪ ُ،‬يَبْل ُ نُ‬ ‫ُ‬ ‫م َ‬ ‫عيَيْن َ َ‬ ‫َنن أَبِني ُ‬ ‫الز ْ‬ ‫غ بِ ِ‬ ‫ّ‬ ‫َنن أبِني َ‬ ‫ة‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫ين‪ ُ،‬ع ْ‬ ‫سنل َ َ‬ ‫ر ّ‬ ‫ه ِ‬ ‫ةن‪ ُ،‬ع ِ‬ ‫َ‬ ‫لن‪» :‬منا أ َ‬ ‫م‪َ ُ،‬ ‫َ‬ ‫قا َ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ء‬ ‫ٍ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫النّب ِ ّن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫منا أ ِذ َ‬ ‫َ‬ ‫و َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫صنلّى الل ُ‬ ‫ي َ‬ ‫هن َ‬ ‫ْ‬ ‫غنّى بِال ْ ُ‬ ‫آن«‪).‬متفقن عليه‪ ,‬وهذا اللفظ لمسلم(‬ ‫ي يَت َ َ‬ ‫ق ْر ِ‬ ‫لِنَب ِ ّ‬ ‫‪ . 5 ‬أمن يسمر تلوتمه إمن خشمي علمى نفسمه رياء أمو سممعة أمو كان يشوش به‬ ‫على مصلي لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم‪:‬‬ ‫ر‪َ ُ،‬‬ ‫َنن ع ْ‬ ‫سن َ‬ ‫ق َ‬ ‫ه‬ ‫ول‬ ‫ُقب َ َ‬ ‫هن عَلَي ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫سن ِ‬ ‫نن عَا ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ع ُ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫الن‪َ :‬‬ ‫‪ ‬ع ْ‬ ‫صنلّى الل ّ ُ‬ ‫اللهن َ‬ ‫م ٍ‬ ‫ةن ب ْ ِ‬ ‫د َ‬ ‫ه ُر ب ِ ُ‬ ‫م يَ ُ‬ ‫ق ُ‬ ‫س ّر‬ ‫م ِ‬ ‫ق ِ‬ ‫جا ِ‬ ‫جا ِ‬ ‫الصن َ‬ ‫آنن‪ ُ،‬كَال َ‬ ‫ولن‪ :‬ال َ‬ ‫و َ‬ ‫وال ُ‬ ‫سنل ّ َ‬ ‫ّ‬ ‫ر بِ‬ ‫ة‪َ ُ،‬‬ ‫الق ْر ِ‬ ‫َ‬ ‫ه ِ‬ ‫د َ‬ ‫بِ ُ‬ ‫يث‬ ‫د ٌ‬ ‫ة‪).‬رواه الترمذي‪ ,‬وقال‪َ :‬‬ ‫ح ِ‬ ‫ق ِ‬ ‫م ِ‬ ‫هذَا َ‬ ‫الصن َ‬ ‫آنن‪ ُ،‬كَال ُ‬ ‫ّ‬ ‫سن ّر ب ِ‬ ‫الق ْر ِ‬ ‫ن َ‬ ‫يب(‪.‬‬ ‫ر ٌ‬ ‫َ‬ ‫ح َ‬ ‫س ٌ‬ ‫غ ِ‬ ‫ وقمد جاء الممر بتدبر القرءان في‬,‫ أمن يتدبر اليات التمي يقرؤهما ويتفكمر فمي معانيهما‬. 6 :‫مواضع كثيرة كقوله تعالى‬ (29:‫)ص‬ 29. (Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu Wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah...
View Full Document

 • Summer '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes