kirilma_1.hafta.ppt - ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ DERS NOTLARI Do� Dr M Evren Toygar KIRILMA

kirilma_1.hafta.ppt - ÜNİVERSİTESİ MAKİNA...

This preview shows page 1 - 7 out of 31 pages.

ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ DERS NOTLARI Doç. Dr. M. Evren Toygar
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

KIRILMA MEKANİĞİ REFERANSLAR: 1. Anderson, “Fracture Mechanics Fundamentals and Applications.” 2. Richard W.Hertzberg, “Deformation and Fracture Mechanics Of Engineering Materials.” 3. Dowling, "Mechanical Behavior of Materials" 4. Broek, “Elementary Engineering Fracture Mechanics” 5. Ağah Uğuz, “Kırılma Mekaniğine Giriş “
Image of page 2
Kırılma, gerilme altında bir maddenin iki veya daha fazla parçaya ayrılması veya parçalanmasıdır. Kırılma, çatlağın başlaması (crack initiation) ve ilerlemesi (crack propagation) olarak iki kısımda incelenir. KIRILMA
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Malzemede Hasar Yük taşıyan yapılarda hasar, akma ve kırılmayla oluşur. Akma Hasarı: Akmayla oluşan hasarda önemli hatalar, kristal kafesi düzlemlerinin sürekliliğini bozan ve dislokasyon hareketini engelleyen hatalardır. Ör: tane sınırları, dislokasyon ağları , çökeltiler.. Kırılma Hasarı: Kırılmayla oluşan hasarda, önemli olan hatalar ise makroskobik boyuttadır, plastik deformasyondan ziyade lokal(yerel) gerilme-şekil değiştirme(germe) alanları mevcuttur. Ör: kaynak hataları, malzeme yapısındaki boşluklar, yorulma çatlakları..
Image of page 4
Malzemede Kırılma Tipleri Sünek Kırılma : Çatlak ilerlemesi öncesinde ve sırasında önemli ölçüde plastik deformasyonla karakterize edilir. Gevrek Kırılma : Hızlı bir çatlak ilerlemesi ve mikro-defo rmasyonla ifade edilir. Gevrek kırılma eğilimi: Azalan sıcaklık Artan deformasyon hızı Üç eksenli gerilme durumunda (özellikle çentik etkisi ile) artar.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

MUKAVEMET KAVRAMLARININ İLK YAPILANMASI Mukavemet kavramlarının ilk temelleri Leonardo da Vinci (1452–1519) zamanına dayanmaktadır. İlk olarak uzunluğun, malzemenin mukavemetine etkisini araştıracak deneyleri öngörmektedir. Eğer deneyler gerçekleştirilebilseydi, boyutun malzemenin mukavemetine etkisi olduğunun ilk belirlenmesi gerçekleşecekti. Bilimin ve ilk mukavemet kavramlarının Galileo ya dayandığı söylenebilir. 17. yüzyılda Galileo yapıların mekaniği ile ilgilendi. Kitabı olan “Due Nuove Scienze”, (1638) kırılmaya karşı mutlak direnç konusundan bahsediliyordu. Çubukların mukavemetinin kesit alanla orantılı olduğunu kitabında ele aldı. Şekil 1 de Galileo’nun çubukta, çekme mukavemetini hesaplamak için kullandığı metodun düzeneği mevcuttur. Şekil 2 gösterilen Vinci’nin düzeneğinden daha yaklaşık basit çekmeyi elde edebilecek çekme mukavemeti kavramını geliştirdi.
Image of page 6
Image of page 7
 • Spring '11
 • şafakkiraz

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes