VI-MÔ-HOÀN.doc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH TIỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔ

VI-MÔ-HOÀN.doc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH...

This preview shows page 1 - 4 out of 22 pages.

TR NG Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ƯỜ KHOA: H TH NG THÔNG TIN KINH DOANH TI U LU N KINH T VI MÔ Đ TÀI: Phân tích th tr ng vàng th gi i. D báo xu h ng giá ườ ế ướ vàng trong t ng lai ươ Giáo viên h ng d n: TR N BÁ TH ướ Sinh viên th c hiên : Thái Ái Hân : Lê Nguy n Hòa Phúc : Châu Th Nh t Linh L p : DH45DC060 Khoá : K45
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

M C L C L i m đ u………………………………………………… ..... 1 1. Phân tích th tr ng vàng th gi i ườ ế - Ngu n cung vàng……………………………………………..3 - Quy mô tiêu th hàng năm………………………………… .... 5 - Tình hình giá vàng……………………………………… ........ 8 2. Nh ng nhân t nh h ng đ n giá vàng ố ả ưở ế - Các Nhân t tác đ ng đ n ngu n cung……………………….11 ế - Các Nhân t tác đ ng đ n ngu n c u………………………...14 ế 3. D báo xu h ng v n đ ng giá vàng trong t ng lai ướ ươ - Tr c m t…………………………………………………….16 ướ - Lâu dài……………………………………………………….18 K t lu n………………………………………………………19 ế
Image of page 2
L I M Đ U Vàng là m t kim lo i quý dùng nhi u nh t trên th trong th ng m i đ ng th i ế ươ cũng là m t ch đ trao đ i ti n t c a th gi i. Vàng đã đ ng hành cùng loài ng i ế ế ườ trong nh ng quá trình l ch s dài đ có vai trò quan tr ng nh ngày nay trong đ i ư s ng chính tr - kinh t - xã h i c a m i gia đình, m i qu c gia, khu v c và toàn c u. ế Ch c năng trao đ i ti n t là vai trò quan tr ng c a vàng trong n n kinh t . Vàng ế đ c s d ng làm d tr t i các ngân hàng Trung ng. Trong năm 2019, các ngân ượ ữ ạ ươ hàng trung ng đã mua 15,7 t đô la vàng k l c trong sáu tháng đ u năm v i n l c ươ ỷ ụ ỗ ự đa d ng hóa ngu n d tr c a h kh i đ ng đô la M khi căng th ng th ng m i ươ toàn c u ti p t c sôi s c. D n đ u là Ba Lan, Trung Qu c và Nga, đã mua 374 t n ế vàng - th ng v mua l i kim lo i quý l n nh t đ c ghi nh n b i các t ch c công ươ ượ trong n a đ u năm nay. Các ngân hàng trung ng chi m g n m t ph n sáu t ng nhu ươ ế c u vàng trong kỳ. Nhìn chung, nhu c u vàng th i hàng năm tăng 8% lên 1.123 t n trong quý II, đ c thúc đ y nh mua hàng c a ngân hàng trung ng và các nhà đ u ượ ươ t đ vào các qu giao d ch đ c h tr b ng vàng. Vàng đ c s d ng đ ti t ư
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Spring '12
 • aaa

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes