03 HAKIKAT MANUSIA MENURUT AL-QURAN.ppt - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA HAKIKAT MANUSIA MENURUT AL-QURAN PowerPoint Presentation by Muhamad Faisal

03 HAKIKAT MANUSIA MENURUT AL-QURAN.ppt - UNIVERSITI...

This preview shows page 1 out of 32 pages.

Unformatted text preview: UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA HAKIKAT MANUSIA MENURUT AL-QURAN PowerPoint Presentation by Muhamad Faisal Copyright © 2005 Muhamad Faisal. . All rights reserved PREVIEW • • • • • Manusia Manusia dan akal Manusia dan roh Manusia dan nafs Manusia antara hina dan mulia Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA • Manusia merupakan haiwan yang terdiri daripada roh dan jasad atau rohani dan jasmani. • Jasad atau Jasmani menyebabkan manusia tunduk kepada tuntutan semula jadi sama seperti haiwan yang lain dari sudut perlu kepada makan dan minum, berkeluarga dan sebagainya. • Roh atau Rohani menyebabkan manusia mempunyai unsur dalaman dan kejiwaan yang boleh naik sampai ke martabat malaikat. • Hakikat sebenar yang ada pada manusia ialah rohnya. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA • Jasad hanya sebagai alat yang dipergunakan oleh roh untuk menjalani kehidupan material di alam dunia ini. • Dengan adanya roh, wujud aktiviti berfikir dan merasa melalui pancaindera. Kedua-dua inilah merupakan kandungan akal. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN AKAL • Akal ialah sebagai alat berfikir, menimbang buruk baik atau merasa perubahan keadaan hingga dapat mengambil manfaat daripadanya atau sebaliknya. • Akal tidak sekadar berfikir yang merupakan kerja otak tetapi ia mempunyai unsur rasa. • Yang menentukan buruk atau baik tidak sekadar fikir sahaja bahkan rasa. Mati merupakan perkara ghaib yang tidak mungkin dapat difikirkan tetapi ia hanya boleh diterima dengan perasaan. • Oleh sebab itu, Allah sebutkan bahawa manusia merupakan jenis haiwan yang boleh diajar kerana ia bisa menajamkan akalnya. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN AKAL • Surah al-Baqarah : 31 ‫ماءَ كُلّهَا‬ َ َ ‫م آد‬ ْ ‫م ال‬ َ ‫س‬ َ ّ ‫وَعَل‬ • Surah al-Alaq : 5 ‫م‬ َ ‫سا‬ َ ْ ‫م الن‬ ْ َ ‫م يَعْل‬ ْ َ ‫ما ل‬ َ ‫ن‬ َ ّ ‫عَل‬ • Manusia merupakan jenis makhluk yang boleh diajar kerana keupayaan akal. Haiwan tidak diajar tetapi dilatih dan dengan kekerapan latihan ia boleh melakukan sesuatu. • Kegagalan manusia memanfaatkan akal dan membangunkannya menyebabkannya ia lebih rendah tahapnya daripada haiwan. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. ‫‪MANUSIA DAN AKAL‬‬ ‫‪• Surah al-Acraf : 179‬‬ ‫قد ذَرأ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫وب ل ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫الن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ير‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ ِ َ ْ ِ ُ ْ‬ ‫وَل َ َ ْ َ َ َ َ ّ َ‬ ‫ً ِ َ‬ ‫قهون بها ولَهم أ َ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ْ‬ ‫ن ل يُب ْ ِ‬ ‫معُو َ‬ ‫م آذَا ٌ‬ ‫ص ُرو َ‬ ‫ُ‬ ‫ن ل يَ ْ‬ ‫س َ‬ ‫ن ب ِ َها وَلَهُ ْ‬ ‫يَفْ َ ُ َ ِ َ َ ُ ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ل أُ‬ ‫ل هُم أ َ‬ ‫ب ها أ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ئ‬ ‫ول‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫ع‬ ‫الن‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ئ‬ ‫ول‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫م الْغَافِلُو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َِ‬ ‫ِ‬ ‫‪• Surah al-Tin:‬‬ ‫قنال لإنسـ ٰن فىحأ َ‬ ‫ه ‪‬‬ ‫دقلحقم ٍ ثُمد َرد َ ّدنَـ ٰ ُد‬ ‫م‬ ‫يم‬ ‫قو‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫لَ َ‬ ‫قق َ‬ ‫َ‬ ‫خل َد َ ِ َ َ ِ‬ ‫ٓ َ‬ ‫ِِ ٍَ ٍ‬ ‫ف َ‬ ‫ين‬ ‫سََأس َ‬ ‫س‬ ‫سـ ٰ ِ‬ ‫ل َ‬ ‫فل ِ َ‬ ‫‪• Oleh sebab itu, Allah menjadikan akal sebagai manat al‬‬‫تليف ‪taklif‬‬ ‫(‬ ‫‪) dan mengharamkan perkara yang‬مـناط اـل‬ ‫‪membawa kepada merosakkan akal manusia.‬‬ ‫‪Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved.‬‬ MANUSIA DAN AKAL • Terdapat 11 ayat al-Quran yang menggesa manusia supaya manusia berfikir. Allah menggunakan frasa “Adakah kamu tidak berfikir” ‫تـــعقلون‬ ( ‫) أـفـل‬ • Allah sebut gesaan ini ketika mana dia menyebut perkara yang sudah jelas tetapi manusia bagaikan tidak mahu mengikutnya. • Surah al-Baqarah: 44 َ َ ‫أَت أۡمرون ٱلناس ب ٱ ۡل بر وتنسوۡن أ‬ ُ ‫سك ُمۡ وَأَنت ُمۡ ت َتۡل‬ ‫ن‬ ٰ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ۡ ‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ف‬ ُ ‫ن‬ ِ ۡ‫ب‌ۚ أفَ َل ت َع‬ َ ِ َ ‫قلُو‬ َ َ َ ََ ِِ ِ َ ّ َ ُ ُ َ َ َ • Surah al-An’am: 32 َ ‫وما ٱ ۡلحيوة ٱلد نۡيا إ ّل لَعب۬ ول َهۡو۬‌ۖ ولَلدار ٱ ۡل أ‬ ّ ِ ‫ين يَتّقُو َن‌ۗ أَفَ َل‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ۬ ‫ۡر‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫خ‬ َ ُ ِ ِ َ َ َ َ ُ ّ َ ٌ َ ٌ ِ ِ َ ّ ُ ٰ َ َ ٌ ‫ن‬ َ ‫ت َعۡ ِقلُو‬ • Yasin: 62 َ َ ‫ول َ َقدۡ أ‬ ً َ ُ ‫ن‬ ّ ّ ‫ث‬ ‫ك‬ ۬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫م‬ ۡ ‫نك‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ِ ِ ۡ‫ير‌ۖا أفَل َ ۡم تَكُونُوا ْ ت َع‬ ِ َ ‫قلُو‬ َ ِ ِ ً َ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN AKAL • • • • • • Begitu juga Allah menggunakan frasa berikut: ‫أولم ينظروا‬ ‫أفل ينظرون‬ ‫أفل يتدبرون القرأن‬ ‫ألم تروا‬ ‫ألم تر‬ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN AKAL • Allah juga mengguna frasa “mudahan kamu berfikir”. ‫لــعلكم تـــعقلون‬ • Ia terdapat dalam ayat yang Allah telah datangkan premis atau bukti atau perumpaan. Kemudian Allah menggesa supaya manusia berfikir. • Orang yahudi minta nak lihat Allah secara nyata. • Al-Baqarah: 55 َ ُُ ‫خذ َ ۡتك‬ َ َ‫ن ل‬ •‫م‬ ‫س‬ َ ‫جهۡ َر ًة۬ فَأ‬ ّ ‫حت‬ ِ ۡ‫ى لَن ن ّؤ‬ َ ‫ه‬ َ ‫ك‬ َ ‫مو‬ َ ّ ‫ى ن َ َرى ٱ لل‬ ُ ٰ ‫وَإ ِذۡ قُلۡت ُ ۡم يَـ‬ َ ‫م‬ ٰ ٰ َ ُ ‫ٱلصـٰعـِ َق‬ ‫ن‬ َ ‫ة وَأنت ُ ۡم تَنظ ُ ُرو‬ ّ • Surah al-Nisa: 153 َ ‫‌ٱلسما ِءٓ‌ۚ‌ َفقَدۡ‌سأ‬ َ ‫يَسۡـ ٔل َُك‌أَه ُۡل‌ٱلۡ ِكتَـ ٰ ِب‌أ‬ ِ ِ ‫وس ٰىٓ‌أَكۡبَ َر‬ ْ ِ • ‌‫‌من‬ ‫‌م‬ ‫ا‬ ‫ُو‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫۬ا‌م‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‌ۡ ‫م‬ ‫ہ‬ ‫ي‬ ۡ ‫ل‬ ‫‌ع‬ ‫ل‬ َ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‌‫ن‬ َ ِ ِ َ ُ َ َ ّ َ َ ً ٰ ُ َ َ ّ َ َ ّ ‫‌ٱلصـ ٰ ِعقَ ُة‌ ِب ُظل ِۡم ِه ۡ‌ۚم‬ َّ ‫خ َذت ُۡه ُم‬ َ َ ‫‌جه َۡر ًة۬‌ َفأ‬ َ ‫‌ َذٲ ِل َك‌ َفقَالُوٓاْ‌أ َِرنَا‌ٱلل َّ َه‬ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN AKAL • Berfikir pada kebesaran Allah. Biarpun tidak nampak secara nyata, tetapi Allah ada. • Untuk orang Islam - biarpun belum dapat bukti, tetapi beramallah sehingga nampak dan dapat bukti. Jangan tunggu bukti dahulu, baru nak beramal. • Jangan jadi macam sebahagian orang yahudi yang minta nak tengok Allah secara nyata. • Jangan jadi macam firaun yang telah tengok bukti mukjizat Nabi Musa, tetapi masih tidak beriman. • Surah al-A’raf: 123 َ‫ل أ‬ َ َ ُ • ُ ‫م وه‬ َ ۡ‫منتُم بِهِۦ قَب‬ َ ‫قَا‬ َ َ ۬ ‫ۡر‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ٰ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫م‬ ۡ ‌ ۖ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫َا‬ ‫ء‬ ‫ن‬ ۡ َ ُُ ‫مك َرۡت‬ ّ َ ُ ۡ‫ل فِرۡعَو‬ ّ ٌ َ َ ‫ن ءَا‬ ِ َ ‫فى ٱلۡمدينة لِت خۡرجوا ْ منۡہا أ‬ َ َ َ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ۡ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و‬ ۡ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‌ ۖ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ۡ َ ِ َ ُ َ ُ ِ ُ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN ROH • Roh adalah ciptaan Allah yang dihembuskan ke dalam janin semasa proses pertumbuhan individu. • Hakikatnya tidaklah diketahui kerana itu adalah urusan Allah. • Surah al-Hjr : 29 ‫ين‬ َ َ‫حي ف‬ َ َ ‫ه وَن‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ن ُرو‬ ِ ِ‫ت فِيه‬ َ ‫ه‬ َ ‫فَإِذَا‬ ِ ‫سا‬ ُ َ ‫قعُوا ل‬ ُ ‫خ‬ ُ ُ ‫سوّيْت‬ َ ِ ‫جد‬ ْ ‫م‬ • Roh sama maksud dengan nafs (jiwa) tetapi apabila disebut jiwa adakala ia bermaksud zat atau jasad dan adakala ia bermaksud roh. • Roh lebih luas maksudnya dari nyawa Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN NAFS (JIWA) • Segala aktiviti yang dilakukan manusia melibatkan aktiviti dari seluruh jiwa dan raganya. Al-Quran menunjukkan bahawa jiwa manusia mempunyai pendorong dalam melakukan semua perkara dan ia perlu dipertanggungjawabkan. • Surah al-Nahl : 111 ْ ‫ي و م تأ‬ ُ ُ ‫ما‬ ّ ّ ُ ّ ‫ْس‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ف‬ ْ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ْس‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ت‬ َ ِ َ ُ ِ َ ِ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ٍ َ َ َ ْ ٍ ‫ن‬ ِ َ‫ع‬ َ ‫مو‬ ُ َ ‫م ل يُظْل‬ ْ ُ‫ت وَه‬ ْ َ ‫مل‬ • Surah al-Mudaththir : 38 ‫ة‬ ّ ُ‫ك‬ ٌ َ ‫ت َرهِين‬ َ َ ‫ما ك‬ ْ َ ‫سب‬ َ ِ ‫ْس ب‬ ٍ ‫ل نَف‬ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. 5 MAKSUD NAFS Nyawa Manusia Diri / Individu / Jiwa Hati Darah MAKSUD NAFS (nyawa) • Nyawa. • Surah Ali Imran:185 & al-Anbiya’:35 & al-Ankabut:57 ‫ۡت‬ ّ ُ‫ك‬ ۗ‌ ِ ‫مو‬ َ ِٕ ‫ل ن َف ٍۡس۬ ذَآٮ‬ ُ ‫ق‬ َ ۡ‫ة ٱل‬ • Surah al-Ma’idah: 45 َ َ ‫وكَت بۡنا عَل َيۡ ِہمۡ فيہا أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ۡ ‫ع‬ ‫ل‬ ۡ ‫ٱ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ۡ ‫ع‬ ‫ل‬ ۡ ‫ٱ‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ف‬ ۡ ‫لن‬ ‫ٱ‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ف‬ ۡ ‫لن‬ ‫ٱ‬ ‫ن‬ َ ‫ن وَٱلۡأن‬ ّ ّ َ َ َ َ َ ّ ِ ِ َ َ َ ِ ِ َُ ِ ُ َ ۚ‌۬ ٌ ‫صا‬ ‫ص‬ َ ‫ج ُرو‬ ُ ۡ‫ن وَٱل‬ َ ُ ‫نف وَٱلۡأذ‬ ِ ‫ب ِٱ ۡلأ‬ ِ ‫ن ب ِٱل‬ ِ ‫ن وَٱل‬ َ ِ‫ح ق‬ ِ ‫س‬ ّ ‫س‬ ِ ُ ‫ن ب ِٱلۡأذ‬ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MAKSUD NAFS (Diri / Individu / Jiwa) • Diri / Individu / Jiwa. Allah berfirman: • Surah al-Baqarah: 281 ّ ‫ن فِيهِ إِلَى ٱلل‬ ْ ‫وَٱتّقُوا‬ ‫ما‬ ّ ِ ّ ُ‫ى ك‬ ُ ۬ ٍ ‫ل ن َف‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‌ ۖ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ۡ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ۬ ‫ۡم‬ ‫و‬ ‫ي‬ ُ ُ َ ُ َ َ ّ ‫ۡس‬ ّ َ ً ٰ ‫ن‬ ۡ ُ ‫ت وَهُمۡ َل ي‬ ۡ َ ‫سب‬ َ ‫مو‬ َ َ‫ڪ‬ ُ َ ‫ظل‬ Kemudian setiap jiwa akan dibalas berdasarkan apa yang ia telah lakukan dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali (sewaktu pembalasan itu) • Sabda Rasulullah: َ ُ َ ‫مدٍ بِيَدِهِ ل‬ ِ ‫ب‬ ُ ‫خلُو‬ ِ‫عنْد َ اللّه‬ ُ َ ‫صائِم ِ أطْي‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫س‬ ّ ‫ف فَم ِ ال‬ ُ ْ‫ وَالّذِى نَف‬ ‫ك‬ ِ ْ ‫يح ال‬ ِ ِ ‫س‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ ِ‫ن ر‬ • (Al-Bukhari, (9):1904). Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MAKSUD NAFS (Manusia) • Manusia. • Surah al-Zumar: 56 َ‫أ‬ َ ‫حسۡ َرتَى عَل‬ ‫ب ٱللّهِ وَإِن‬ َ ‫ما فَ ّر‬ ٰ ‫ـ‬ ‫ي‬ ۬ ‫ۡس‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ُو‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ َ َ َ ‫طت فِى‬ َ َ ُ َ ‫ى‬ ِ ۢ‫جن‬ ٌ ٰ ٰ ‫ين‬ ِ ٰ ‫سـ‬ ِ َ ‫نت ل‬ ّ ‫ن ٱل‬ ُ ُ‫ك‬ َ ِ ‫خر‬ َ ‫م‬ Manusia berkata (di akhirat kelak), alangkah ruginya aku sewaktu di atas dunia dahulu yang telah mengabaikan tanggungjawab kepada Allah • Sabda Rasulullah: ِ ‫مكَانُهَا‬ ِ ‫ما‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ِ ‫سةٍ إِل ّ كُت‬ َ ‫منْفُو‬ َ ‫ب‬ َ ‫ْس‬ َ • َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ِ‫جنّةِ وَالنّار‬ ٍ ‫ن نـَف‬ Sesungguhnya semua manusia yang dilahirkan itu telah ditetapkan nasibnya di syurga dan neraka (AlBukhari, (82): 1362). Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MAKSUD NAFS (Hati) • Hati. Allah berfirman: • Surah Yusuf: 77 َ ‫فَأ‬ ۚ‌ۡ‫سهِۦ وَل َمۡ ي ُبۡدِهَا ل َ ُهم‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ُ ‫س‬ َ ِ ۡ‫ف فِى ن َف‬ ُ ُ ّ َ • Nabi Yusuf menyimpan rahsia itu di dalam hatinya dan tidak mendedahkannya kepada mereka • Surah al-Nisa’: 4 ‫ري ٓ ۬ـ ًٔا‬ َ ‫ن لَك ُمۡ عَن‬ ّ ‫ه ن َف ًۡس۬ا فَكُلُوهُ هَنِي ٓـ۬ ًٔا‬ ُ ۡ‫من‬ ِ ۬ٓ‫شىۡ ٍء‬ َ ۡ‫فَإِن ط ِب‬ ِ ‫م‬ Jika perempuan itu merelakan dengan hati mereka memberikan kepada kamu mas kahwin mereka, gunakanlah pemberian itu sebaiknya Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MAKSUD NAFS (Darah) • Darah. Sabda Rasulullah ُ ‫ل نفْس سائلَة ل َ يتوضأ‬ • ‫منْها‬ ِ ّ َ َُ ٍ ِ َ ٍ َ ّ ُ‫ك‬ • Maksudnya: Semua serangga yang diberikan kemaafan kepada binatang tidak memiliki darah yang mengalir. (al-Bayhaqi: 1103). Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. Al-NAFS DALAM AL-QURAN • Perkataan al-nafs dalam al-Quran merujuk kepada aspek dalaman manusia kerana nyawa, diri, hati dan darah semuanya merupakan perkara dalaman manusia. • Apabila Allah mengungkapkan tentang manusia, tumpuannya kepada aspek dalaman kerana aspek inilah yang menjadi nilaian Allah SWT sama ada manusia dapat membersihkan dan meningkatkan martabatnya ke tahap yang lebih tinggi. ‫ة‬ ّ ُ‫ك‬ ٌ َ ‫سب َتۡ َرهِين‬ َ َ ‫ما ك‬ َ ِ ‫ل ن َف ِۡسۭ ب‬ • (al-Mudaththir: 38) • Perkataan Nafs merujuk kepada tanggungjawab seorang manusia terhadap tindakan yang dilakukannya. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN NAFS (JIWA) • Oleh kerana Allah mempertanggungjawabkan jiwa manusia dalam semua perbuatannya maka Allah telah letakkan di dalam jiawa manusia beberapa kelengkapan. Antaranya Mengenal tuhan Allah Mengenal kebaikan dan keburukan Shahwat Merasa dan bersedap Perasaan Tekad Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. NAFSU DAN UJIAN • Manusia tunduk pada kehendak nafsu dan keinginan. • Untuk menyempurnakan ujian, Allah telah mengumpan manusia dengan wanita, harta benda, pangkat dan sebagainya untuk menguji setara mana keimanan manusia. • ِ‫ين وَالْقَنَاطِير‬ ّ ‫ب‬ ِ ‫ات‬ ِ َ‫الش َهو‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫اس‬ َ ِ ‫ن الن‬ َ ِ ‫ساءِ وَالْبَن‬ َ ‫م‬ َ ِ ‫ُزي‬ ِ ّ ‫ن لِلن‬ َ ‫ال‬ ْ َ‫مةِ و‬ ‫ام‬ ‫ع‬ ‫ن‬ َ ْ ‫ضةِ وَال‬ ْ ِ ْ ‫ب وَال‬ ِ ِ‫مقَنْط َ َرة‬ َ ّ ‫ف‬ َ ‫م‬ َ ‫و‬ ُ ْ ‫ل ال‬ ُ ْ ال‬ ِ َ‫ن الذّه‬ ّ ‫س‬ ِ ْ ‫خي‬ َ ‫م‬ ِ َ ِ ‫ث ذَل‬ ‫اب‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ح ْر‬ ُ ُ‫عنْدَه‬ َ ْ ‫متَاعُ ال‬ َ ْ ‫وَال‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫ن ال‬ ُ ّ ‫حيَاةِ الدّنْيَا وَالل‬ َ ‫ك‬ ِ ‫م‬ ُ ‫س‬ • (Ali-Imran: 14). Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA DAN NAFS (JIWA) • Pembahagian Nafs • Al-Nafs al-Mutmainnah. Surah al-Fajr : 27 َ ‫يا أ‬ َ ْ ْ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ار‬ ( ٢٧ ) ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ف‬ ْ ‫الن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ً ّ ‫ضي‬ ً ِ ُ ِ ِ ‫م ْر‬ ِ ّ ّ ُ َ ِ ِ ّ َ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِ • Al-Nafs al-Lawwamah. Surah al-Qiyamah : 2 ُ ‫ول أ‬ ِ‫مة‬ ْ ‫ف‬ ‫الن‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ق‬ ّ ِ َ ‫ْس اللّوّا‬ ِ ُ َ ِ • Al-Nafs al-Ammarah. Surah al-Yusuf : 53 ُ ‫وما أ‬ ‫سو ِء‬ ُ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ف‬ ْ ‫الن‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ف‬ ْ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ّ ِ َ ّ َ ّ ‫ارةٌ بِال‬ َ َ َ ّ َ ِ ِ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA ANTARA HINA DAN MULIA • Manusia telah digambarkan dengan asal kejadian yang hina tetapi telah dimuliakan Allah dengan beberapa kelebihan. • Allah menyebut tentang kehinaan yang yang ada pada manusia agar mereka sedar hakikat kejadian mereka dan jangan leka dengan tugas dan tanggungjawab ini. • Kealpaan manusia dengan tugas ini telah menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku. • Ayat Al-Quran banyak mengingatkan manusia tentang hakikat kejadian mereka selain mentarbiah mereka dengan hakikat kemanusiaan agar mereka tidak merasa hina dan tidak pula merasa bongkak. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. ‫‪MANUSIA MAKHLUK YANG HINA‬‬ ‫‪• Surah al-Tariq : 5-7‬‬ ‫ج ‪‬‬ ‫ُ َِ‬ ‫خلِقَ )‪(٥‬‬ ‫خـلـقـ ِمـ ْنـ َمـٍاـءٓـ َ ِدـاـ ٍفـق)ـ‪ (٦‬ي َ ْ‬ ‫م ُ‬ ‫ن ِ‬ ‫خ ُر ُ‬ ‫سا ُ‬ ‫فَلْيَنْظُرِ الن ْ َ‬ ‫م ّ‬ ‫ب )‪٧‬‬ ‫) ِ‬ ‫ب وَالت ّ َرائ ِ ِ‬ ‫صل ْ ِ‬ ‫ن ال ّ‬ ‫م ْ‬ ‫ن بَي ْ ِ‬ ‫‪• Surah Abasa : 17-20‬‬ ‫ل النسان ما أَكْفَره )‪ (١٧‬من أ َ‬ ‫َ‬ ‫ن‪‬‬ ‫قُت ِ َ‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫(‬ ‫‪١٨‬‬ ‫)‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ء‬ ‫ٍ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ َ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ ِ‬ ‫سبِي َ‬ ‫س َرهُ )‪٢٠‬‬ ‫ه فَ َ‬ ‫خل َ َ‬ ‫)نُط ْ َ‬ ‫فة ٍ َ‬ ‫ل يَ ّ‬ ‫م ال ّ‬ ‫قد ّ َرهُ )‪ (١٩‬ث ُ ّ‬ ‫ق ُ‬ ‫‪• Surah Yaasin : 77‬‬ ‫أَولَم ير النسان أ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ين ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ْن‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ََ‬ ‫ِ‬ ‫‪• Surah al-Mursalat : 20‬‬ ‫ينـ ‪‬‬ ‫ْأـَلـَم ـ َنـ ْخـ ْلـُقـ ْكـُم ـ ِمـ ْنـ َمـٍاـءٓـ َ ِمـهـ ٍ‬ ‫‪Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved.‬‬ MANUSIA MAKHLUK YANG HINA • Ayat-ayat di atas cuba mengalih dan menarik perhatian manusia tentang hakikat penciptaan manusia itu sebagai makhluk yang hina. • Ayat Al-Quran banyak mengingatkan manusia tentang hakikat kejadian mereka dan mentarbiah mereka dengan hakikat kemanusiaan agar mereka tidak merasa hina dan tidak pula merasa bongkak. • Surah al-Qasas : 4-6 َ َ ‫إن فرعَون عَل في الرض وجع‬ ‫ة‬ َ ِ ‫ف طَائ‬ ً ‫ف‬ ُ ِ ‫ضع‬ ِ ‫ل أهْلَهَا‬ ِ ْ َ ‫ست‬ َ َ َ ِ ْ َ ْ ْ ِ ّ ِ ْ َ ‫شيَعًا ي‬ َ ‫منهم يذَبح أ‬ ْ َ ‫ين‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ء‬ َ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ء‬ َ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ُ ِ ُ ِ ِ ِ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ُ ْ ُْ ِ َ ُ َ ُ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ‫(ونريد أ‬٤) َ ّ َ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫الر‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ُوا‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ين‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ َ ِ َ ِ ُ ِ َ َ ْ ْ ْ ُ ِ َُ ْ ْ ُ َ ِ ْ َ ّ ُ َ‫أ‬ َ ْ َ ِ ‫ن‬ ‫الر‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ( ٥ ) ‫ين‬ ‫ث‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ئ‬ َْ ‫ض وَنُرِيَ فِ ْرع‬ ِ ً ِ ِ ُ َ َ ‫و‬ َ ْ ْ َ ُ ّ ُ َ ُ َ َ ِ َ َ ِ ْ ‫ن‬ ِ ‫ما‬ َ ‫حذ َ ُرو‬ ْ َ ‫ما كَانُوا ي‬ ُ َ‫ن و‬ َ ‫ما‬ َ ‫م‬ ْ ُ‫منْه‬ َ ُ‫جنُودَه‬ َ ‫وَهَا‬ Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. ‫‪MANUSIA MAKHLUK YANG HINA‬‬ ‫‪• Surah Taha : 70-73‬‬ ‫فَأ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫سى ‪‬‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫وا‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّ َِ ِ‬ ‫ُ ّ ً‬ ‫ُ َ َ ُ َ‬ ‫ّ َ َ‬ ‫ِ َ‬ ‫ل أَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ه قَب ْ َ‬ ‫)‪ (٧٠‬قَا َ‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫مك ُ ُ‬ ‫م الّذِي عَل ّ َ‬ ‫يرك ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫م لَ ُ‬ ‫منْت ُ ْ‬ ‫لآ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫السحر فَلقَطِعن أَيديكُم وأ َ‬ ‫َ‬ ‫صلِبَنّك ُْ‬ ‫ُ‬ ‫م فِي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫لف‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ ْ َِ ْ َ ْ‬ ‫ِ ْ َ‬ ‫شد عَذَابا وأ َ‬ ‫خل ولَتعلَمن أَينا أ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جذ ُ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫(‬ ‫‪٧١‬‬ ‫)‬ ‫َى‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫وع الن ّ ْ ِ َ َ ْ ُ ّ ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ك عَلَى ما جاءَنا من الْبينات والّذي فَطَرنا فَاقْض ما أ َ‬ ‫نُؤْث ِ َر َ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ ِ َ ََِ ِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ‬ ‫قَ‬ ‫ف َر لَنَا‬ ‫ما ت َ ْ‬ ‫منّا ب ِ َربِنَا لِيَغْ ِ‬ ‫ق ِ‬ ‫ضي هَذِهِ ال ْ َ‬ ‫حيَاةَ الدّنْيَا )‪(٧٢‬إِنّا آ َ‬ ‫اض إِن ّ َ‬ ‫ٍ‬ ‫خطَايانا ما أ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫خي ْ ٌر وَأَبْقَى‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ه َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س ْ‬ ‫ْ‬ ‫ن ال ِ‬ ‫حرِ وَالل ّ ُ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪• Surah al-Shuara’ : 44‬‬ ‫فَأ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ن‪‬‬ ‫َ‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫َو‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ْ َ‬ ‫ُ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ ِ‬ ‫ن‬ ‫الْغَالِبُو َ‬ ‫‪Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved.‬‬ ‫‪MANUSIA MAKHLUK YANG HINA‬‬ ‫‪• Apabila al-quran menceritakan tentang keruntuhan ummah‬‬ ‫‪terdahulu, ia akan turut menceritakan sebab keruntuhan‬‬ ‫‪mereka iaitu kegagalan mereka dalam mengenal hakikat‬‬ ‫‪kejadian mereka.‬‬ ‫‪• Surah Saba 31-33‬‬ ‫ن يَدَيْهِ وَلَوْ ‪‬‬ ‫وَقَا َ‬ ‫ن نُؤ ْ ِ‬ ‫آن وَل بِالّذِي بَي ْ َ‬ ‫ن بِهَذ َا الْق ُْر ِ‬ ‫م َ‬ ‫ين كَف َُروا ل َ ْ‬ ‫ل الّذ ِ َ‬ ‫ضه ُ ْ َ‬ ‫ض‬ ‫ن ِ‬ ‫ع بَعْ ُ‬ ‫ج ُ‬ ‫موْقُوفُو َ‬ ‫مو َ‬ ‫م ي َ ْر ِ‬ ‫عنْد َ َربِهِ ْ‬ ‫ن َ‬ ‫ت َ َرى إِذ ِ الظّال ِ ُ‬ ‫م إِل َى بَعْ ٍ‬ ‫ل يَقُو ُ‬ ‫الْقَوْ َ‬ ‫م لَكُنّا‬ ‫ست ُ ْ‬ ‫ين ا ْ‬ ‫ين ا ْ‬ ‫ول أنْت ُ ْ‬ ‫ستَكْب َ ُروا ل َ ْ‬ ‫ضعِفُوا لِلّذ ِ َ‬ ‫ل الّذ ِ َ‬ ‫ل الّذين استكْبروا لِلّذين استضعِفُوا أ َ‬ ‫صدَدْنَاك ُْ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫مؤ ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ْ ُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫ين )‪ (٣١‬قَا َ ِ َ ْ َ َ ُ‬ ‫من ِ َ‬ ‫ين )‪ (٣٢‬وَقَا َ‬ ‫م بَ ْ‬ ‫ين‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫جرِ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫َن الْهُدَى بَعْد َ إِذ ْ َ‬ ‫م ُ‬ ‫ل كُنْت ُ ْ‬ ‫جاءَك ُ ْ‬ ‫ل الّذ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ل مـكْر اللّيل والنهار إذ ْ تأ ْ‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫م ُرونَنَا أ ْ‬ ‫ست ُ ْ‬ ‫ين ا ْ‬ ‫ا ْ‬ ‫ْ ِ َ َّ ِ ِ َ ُ‬ ‫ستَكْب َ ُروا ب َ ْ َ ُ‬ ‫ضعِفُوا لِلّذ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ل لَ َ‬ ‫جعَلْنَا‬ ‫م َ‬ ‫َاب وَ َ‬ ‫ما َرأوُا الْعَذ َ‬ ‫نَكْف َُر بِاللّهِ وَن َ ْ‬ ‫ه أنْدَادًا وَأ َ‬ ‫ة لَ ّ‬ ‫س ّروا النّدَا َ‬ ‫جع َ َ ُ‬ ‫ل في أ َ‬ ‫ين كَف َُروا هَ ْ‬ ‫ن‬ ‫ْن‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫الغْل َ ِ‬ ‫ملُو َ‬ ‫ج َزوْ َ‬ ‫ل يُ ْ‬ ‫ما كَانُوا يَعْ َ‬ ‫ن إِل َ‬ ‫اق الّذ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫‪Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved.‬‬ MANUSIA MAKHLUK YANG HINA • Surah al-Zukhruf 54-55 َ ‫فَاستخف قَومه فَأ‬ َّ ‫(فَل‬٥٤) ‫ين‬ َ َ ‫ما‬ َ َ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫وا‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ُ ُ ْ ُ ِّ ُ ُ َ ْ ّ َ َ ْ َ ِ ِ َ ً ْ َ ‫هم أ‬ ‫ين‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ َ َ ‫سفُونَا انْت‬ ِ ِ ‫منَا‬ ْ َ ‫آ‬ َ ْ ُ ‫م فَأغ ْ َرقْنَا‬ ْ ‫من ْ ُه‬ ْ ‫ق‬ َ • Kegagalan manusia beriman dengan tuhan akan menyebabkan manusia akan mempertuhankan manusia iaitu mematuhi manusia dalam perkara yang tidak patut. • Mungkin dahulu dengan cara yang kuno tetapi kini ia telah berkembang melalui slogan demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya yang meminggirkan peranan agama. Copyright © 2005 Muhamad Faisal. All rights Reserved. MANUSIA MAKHLUK YANG MULIA • Kemuliaan manusia berbanding makhluk yang lain ialah kerana ia mempunyai kuasa akal. • Dari sudut fizikal manusia, ternyata manusia lemah dari sudut fizikalnya berbanding dengan kejadian yang lain. Tetapi dengan akal, ia dapat menguasai alam ini dan menggunakannya. • Surah al-Isra : 70 ‫ن‬ َ َ ‫وَل‬ ُ ‫حرِ وَ َر َزقْنَا‬ ُ ‫ملْنَا‬ ِ ‫م‬ ْ َ ‫م فِي الْب َ ِر وَالْب‬ َ َ‫م و‬ َ َ ‫منَا بَنِي آد‬ ْ ‫ه‬ ْ ‫ه‬ َ ‫ح‬ ْ ‫قد ْ ك َ ّر‬ َ ‫م‬ ٧٠) ‫ضيل‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ضلْنَا‬ ِ ْ‫خلَقْنَا تَف‬ ِ ٍ‫م عَلَى كَثِير‬ ِ َ ‫)الطّيِب‬ ّ َ‫ات وَف‬ ّ ‫م‬ ْ ‫ه‬ ْ ‫م‬ • Surah al-Infitar : 6-7 َ ‫يا أ‬ َ ّ ْ َ ‫ك‬ َ ‫سوّا‬ َ َ َ َ َ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ق‬ َ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ( ٦ ) ‫يم‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫الن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ َ ِ ْ ِ...
View Full Document

 • Summer '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes