Learning Skills for Short Distance.doc - <FAKULTI > SEPTEMBER 2017 SEMESTER OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS NO MATRIKULASI

Learning Skills for Short Distance.doc - <FAKULTI >...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

<FAKULTI > SEPTEMBER 2017 SEMESTER OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS NO. MATRIKULASI : 920614135594001 NO. KAD PENGNEALAN : 920614135594 NO. TELEFON : 0145901348 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : MIRI LEARNING CENTRE 1
Image of page 1
Pengenalan Seseorang ibu merupakan kerja yang memerlukan masa selama 24 jam dan memerlukan tenaga yang banyak. Walaubagaimanapun, di era globlisasi ini, terdapat ramai golongan wanita memilih untuk melakukan tugas yang lain dengan bergaji. Terdapat pelbagai sebab yang mengalakkan golongan wanita untuk berkerja. Contohnya seperti mereka lebih berpendidikan dan untuk memenuhi keperluan peribadi masing – masing. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa kos hidup semakin tinggi dan jumlah ibu tunggal semakin meningkat (Hock, 1980). Situasi sebegini membuatkan lagi golongan wanita untuk mencari wang lebih untuk menyara hidup. Tetapi apabila seseorang wanita yang berkhawin dan mempunyai anak ingin meneruskan pekerjaannya, mereka perlu mengimbangi kerja di rumah dan di tempat kerja. Walaupun ibu bekerja mempunyai kebaikkan dari segi kewangan dan kepuasan
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture