I.-KAKAYAHANG-LINGGWISTIKO.pptx - Linggwistika o dalubwikaan-pagsasaalang-alang at paggamit ng mga maagham ba paraan sa pag-aaral at pagsusuri ng

I.-KAKAYAHANG-LINGGWISTIKO.pptx - Linggwistika o...

This preview shows page 1 - 6 out of 23 pages.

Linggwistika o dalubwikaan -pagsasaalang-alang at paggamit ng mga maagham ba paraan sa pag-aaral at pagsusuri ng wika. -pagtuklas ng impormasyon at kaalaman tungkol sa wika lingwista/lingguista -mga taong dalubhasa sa pag-aaral ng wika
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Kakayahang Linggwistiko: Pangunahing Pagkatuto ng Wika -pagsasanay sa gramatika tungo sa pagbubuo ng mahuhusay na pangungusap, talata, at pahayag. -paglinang sa kakayang linggwistiko ng isang tao. abilidad ng isang tao na makabuo at makaunawa ng maayos at makabuluhang pangungusap”
Image of page 2
Linggwista : KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO : abilidad sa angkop na paggamit ng mga pangungusap batay sa hinihingi ng isang interaksyong sosyal (Hymes 1972). NOAM CHOMSKY (1965) –ang kakayahang linggwistiko ay isang ideyal na sistema ng di-malay o likas na kaalaman ng tao hinggil sa gramatika na nagbibigay sa kanya ng kapasidad na gumamit at makaunawa ng wika. **kakayahan ng tao na pag-ugnayin ang tunog o mga tunog at kahulugan nito na iba sa*** linggwistikong pagtatanghal( linguistic performance ) o “aplikasyon ng sistema ng kaalaman sa pagsusulat o pagsasalita.”
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Kakayahang Linggwistiko sa Wikang Filipino -pagsunod sa tuntunin ng balarilang Filipino. Santiago at(1977) at Tianco(2003)- tinukoy ang 10 bahagi ng pananalita sa makabagong gramatika. A. Mga salitang pangnilalaman 1. MGA NOMINAL a. Pangngalan(noun)-nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari at iba pa. b. Panghalip(pronoun)-pamalit o panghalili sa pangngalan
Image of page 4
B. Mga Salitang Pangnilalaman 1. Mga Pang-ugnay a. Pangatnig(conjunction)- nag-uugnay ng dalawang
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '09

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes