shine.pptx - Үндэсний онцлогтой үгийн орчуулга Үндэсний онцлогтой үгийн орчуулгын

shine.pptx - Үндэсний онцлогтой үгийн...

This preview shows page 1 - 6 out of 31 pages.

Үндэсний онцлогтой үгийн орчуулга
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Агуулга Үндэсний онцлогтой үгийн орчуулгын тухай. Монгол, Солонгос хэлний үндэсний онцлогтой үгийн орчуулга Солонгос хэлцийг Монгол хэл дээр орчуулах нь
Image of page 2
Х н аль нэгэн хэлийг сурснаар з вх н хэлний тодорхой системийг ү ө ө эзэмшээд зогсохг й, тухайн хэлээр илэрч байгаа зэл санаа, зэл бодлын ү ү ү системийг давхар эзэмшдэг. р гээр илэрхийлбэл хэлний системийг Өө ү эзэмших нь зэл суртлын ер нхий системийг эзэмшинэ гэсэн г юм. ү ө ү Иймийн тулд ндэсний онцлогтой гсийг орчуулахдаа хэл, соёлын ү ү уялдааг сайтар мэдэж, хоёр хэлний нд р мэдлэгтэй байхад анхаарах нь ө ө з йтэй. ү Аливаа хэлэнд орчуулагдахг й г гэж байдагг й, хамгийн наад зах нь ү ү ү тайлбарлан орчуулж болно. Эдгээр гс нь ихэвчлэн тухайн эх хэлний ү гийн сангийн ндэсний онцлог б хий гс байна. ү ү ү ү
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

ндэсний онцлог г гэдэг нь аливаа хэлний гийн сан дахь уламжлалт Ү ү ү амьдрал, зан заншил, эрхэлдэг аж ахуйн олон талт йл ажиллагаа, нийгэм ү улс т р, шашин, соёлын онцлогийг тусгасан утга б хий г хэллэг юм. ө ү ү ндэсний онцлог гс нь дараах нийтлэг шинжтэй байдаг. Ү ү Хоёрдмол утгаг й ү Тухайн хэлний гийн сангийн б х шинжийг /авиа з й, г б тэх ёс/ ү ү ү ү ү рт агуулдаг өө өө Нэр томъёоны б рэн утгыг илэрхийлж чадна ү Шинжлэх ухааны зохиол б тээл, уран зохиол, ярианы хэлэнд ү зонхилон хэрэглэгддэг З вх н тухайн хэлний х рээнд б рэн утгаараа хэрэглэгддэг боловч ө ө ү ү гадаад хэлэнд галиглах замаар нэвтрэх ёс байдаг
Image of page 4
53.00%
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '18
 • Connie Lyn Pangan

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes