Aralin 6 Komunikasyon.docx - Holy Cross of Agdao R Castillo St Agdao Davao City LEARNING PLAN IN FILIPINO 11 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at

Aralin 6 Komunikasyon.docx - Holy Cross of Agdao R Castillo...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Holy Cross of Agdao R. Castillo St., Agdao Davao City LEARNING PLAN IN FILIPINO 11 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino TOPIC/LESSON NAME: Mga Kaalamang Pangwika, Mas Palalim at Palawakin Aralin 6 Phatic, Emotive, at Expressive na Gamit ng Wika CONTENT STANDARD: Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. LEARNING COMPETENCIES: 1.Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyon pangkomunikasyon sa radyo, talumpati at sa mga panayam. 2.Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. 3.Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napanood na sitwasyong pang komunikasyon sa telebisyon ( Halimbawa: Tonight with Arnold Clavio, State of the Nation, Mareng Winnie, Word of the Lourd ( ) 4.Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan. 5.Nagagamit ang kaalaman sa modelong teknolohiya (facebook, google, at iba pa.) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. 6.Nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtatalakay sa wikang pambansa. SPECIFIC LEARNING OUTCOMES: Matapos ang aralin, inaasahang maisasagawa ng mga mag- aaral ang sumusunod: 1.Nabibigyang kahulugan ang komunikatibong gamit ng wika na phatic, emotive at expressive; 2.Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng mga gamit ng phatic, emotive at expressive; 3.Nakapagbibigay ng mga halimbawang pangungusap na nagpapakita ng gamit ng wika na phatic, emotive at expressice; at 4.Nakasusulat ng naratibo ng isang karanasan sa gamit ng phatic, emotive at expressive ba wika. TIME ALLOTMENT: 4 meetings INTRODUCTION A. Communicate Learning Objectives: 1.Nabibigyan ko ng kahulugan ang komunikatibong gamit ng wika na phatic, emotive at expressive; 2.Natutukoy ko ang pagkakaiba-iba ng mga gamit ng phatic, emotive at expressive; 3.Nakapagbibigay ako ng mga halimbawang pangungusap na nagpapakita ng gamit ng wika na phatic, emotive at expressice; at 4.Nakasusulat ako ng naratibo ng isang karanasan sa gamit ng phatic, emotive at expressive na wika.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

B. Review 1.Bago simulan ang gawain, ipaalala sa mga mag-aaral ang takdang-aralin sa nakaraang mga gamit ng wika. Sa nakaraan, ipinagawa sa mga mag-aaral ang Daong- Kamalayan kung saan kailangan nilang manood ng isang balita sa anomang istasyon ng telebisyon at magtala ng mga pahayag at naging gamit nito.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '18
 • Mrs. Imelda perez

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes