Жоба.docx - Қазіргі балалар әдебиеті Егін өнбесе қайғы – бір жылдық Балаң оңбаса

Жоба.docx - Қазіргі балалар...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

азіргі балалар дебиеті Қ ә Егін нбесе ай ы – бір жылды ө қ ғ қ Бала о баса ай ы – мырлы ң ң қ ғ ғұ қ Жа сы бала еліне бас болады қ Жаман бала еліне ас болады қ Халы ма алдары қ қ Кіріспе Кез-келген халы ты алды да т р ан ма ызды ма саттарды бірі – қ ң ң ұ ғ ң қ ң жерге аратпас болаша буынды т рбиелеу. Б л ж к тек ата-ананы қ қ ә ұ ү ң мойнында ана емес, б кіл о амны жауапкершілігінде, себебі жас буын ғ ү қ ғ ң тек ана й ішіне арап оймай, здеріні атарластары мен қ ү қ қ ө ң қ замандастырына арап седі. Б л т ста оны лем жайлы т сінігін т рлі қ ө ұ ұ ң ә ү ү материалдар, сіресе к ркем дебиет алыптастырады. Сонды тан, ә ө ә қ қ дебиет ар ылы жас буын а берілетін рухани рі леуметтік т рбиені ә қ ғ ә ә ә ң р лі зор ж не оны ркендету леуметті ма ызды іс-шарасы болып ө ә ө ә ң ң табылады. Б л жобада аза жастарына арнал ан дебиетті азіргі ұ қ қ ғ ә ң қ жа дайын оны бетке стар кілдеріні ж мыстары ар ылы зерттейміз ғ ң ұ ө ң ұ қ аза стан леуметіндегі балалар дебиетіні р лі Қ қ ә ә ң ө Ке ес кіметі кезінде газет-журналдарды басым б лігінде жалпы ң ү ң ө а парат пен айдарлардан б лек арнайы балалар а арнал ан а ыз- қ ө ғ ғ ң гімелер мен ле дері бар осымша бет бол ан. Осыны ар асында әң ө ң қ ғ ң қ балалар арасында рухани баю а деген штарлы жан ан – олар зара ғ құ қ ғ ө о ы ан о и аларды жарыса айтып ма тан ан. кініштісі, КСРО-ны қ ғ қ ғ қ ғ Ө ң ыдырауымен б л тенденция да басылды. Ал аш ы уа ытта ы да дарыс ұ ғ қ қ ғ ғ пен кейінгі технологияны дамуы жас спірімні назарын бас а жа а ң ө ң қ ққ аударды – батыс а еліктеу с ні ша ала тарды санасын фэнтэзиден қ ә қ қ ң бастап адам есіне кірмес хоррор кітаптарымен толтыра бастады. Сонымен атар, жас буын арасында аза дебиетіні жеткілікті демеу таба қ қ қ ә ң
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '17
 • Ms.Flamm

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes