ME Weekend Seminar solicit.docx - GOOD SHEPHERD MARRIAGE ENCOUNTER COMMUNTIY TAGUIG DISTRICT November 7 2019 Dear Mapayapang pagbati Ang Good Shepherd

ME Weekend Seminar solicit.docx - GOOD SHEPHERD MARRIAGE...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

November 7, 2019 Dear ______________________, Mapayapang pagbati. Ang Good Shepherd Marriage Encounter Community (GSMEC) – Taguig Chapter ay samahan na ang pangunahing layunin ay turuan ng mga pamamaraan sa pagpapaunlad tungo sa matatag na relasyon bilang mag-asawa. Layunin din ng samahan na ilapit ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak sa turo at aral ng Diyos gaya ng Banal na Pamilya na sina San Jose, Sta Maria, at Panginoong Hesus at ipagpatuloy ang panghihikayat sa mga mag-asawa na dumalo sa ME Weekend Seminar na gaganapin sa November 16-17, 2019. Kami po ay kumakatok sa inyong puso at humihingi ng tulong sa pamamagitan ng pag sponsor sa gagamitin sa ME Weekend Seminar. Lagyan lamang po ng tsek sa kahon ang nais niyong itulong. Seminar Kit para sa 15 Couples @ Php 200.00 each kit. Zesto Juice (20 boxes for 2 days of seminar) 3 in 1 Coffee (20 tie for 2 days of seminar). Tulong Pinasyal Lubos po kaming nagpapasalamat sa anumang tulong na inyong ibabahagi. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Poong Maykapal.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2

Unformatted text preview: Lubos na Gumagalang, Sis Eden and Bro Allan Torres Shepherd, Class 69 Sis ROSALINDA BORJA Head Servant, GSMEC-Taguig Chapter CONFIRMATION: Ako po si ______________ ay nagbahagi ng tulong na _____________________________ kila Sis Eden and Bro Allanl Torres para sa gaganapin na ME Weekend Seminar sa darating na November 16 – 17, 2019 sa Villa Rosalinda, Ususan Taguig. Solicitation #___ GOOD SHEPHERD MARRIAGE ENCOUNTER COMMUNTIY TAGUIG DISTRICT The Manager Philippine Bible Society U N Avenue Manila Dear Sir/Madam: Kami po ay humihingi ng tulong o diskwento sa pagbili ng Bible na aming gagamitin sa gaganapin na Marriage Encounter Weeken Seminar sa darating na May 18-19, 2019 sa Villa Rosalinda, Ususan Taguig. Labis pong pasasalamat sa anumanng tulong na inyong ibabahagi. Maraming salamat at pagpalaing po kayo ng Maykapal. Lubos na Gumagalang, Sis MAY and Bro ROEL GARCIA Shepherd, Class 68 Sis ROSALINDA BORJA Head Servant, GSMEC-Taguig Chapter Solicitation #___...
View Full Document

 • Fall '17

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes