Course Hero Logo

PANITIKAN MIDTERMS REVIEWER.docx - 1. Agosto 30 1850 ...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

1.Agosto 30, 1850; Hulyo 4, 1896 - MARCELO DEL PILAR BDAY; DEATH DAHIL SA TB2.MARCELO DEL PILAR NICKNAMES: --Plaridel-Pudpoh-Piping Dilat-Siling Labuyo-Kupang3.Caiigat kayo - Isang polyetong reaksyon ni Fr. Jose Rodriguez na kumokontra sa mga nilalaman ngNoli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal4.Caiigat kayo - Ito ay nagbababala sa mga tao na wag magbasa ng mga "masasamang" libro5.cadaquilaan ng dios - Isang halimbawa ng akdang tuluyan at ito ay isang uri ng sanaysay6.cadaquilaan ng dios - Isang sanaysay na naglalahad ng panunuligsa sa mga prayleng Kastila7.ANG KALAYAAN - Isang uri ng nobelang hindi natapos ni Marcelo del Pilar8.ANG KALAYAAN - Ito'y naglalaman ng kanyang huling habilin sa mga mamamayang Pilipino9.La FRailocracia en Filipinas AT La Soberana Monacal en Filipinas - Sanaysay na naglalarawan ngkaapihang dinanas ng taumbayan10.DUPLUHAN..DALIT..MGA BUGTONG - Katipunan ng maiiksing tula at pang-aapi ng mga prayle saPilipinas11.DUPLUHAN DALIT MGA BUGTONG - Nag iisang tula at tugma ni Marcelo H. del Pilar
12.DASALAN AT TOCSOHAN - Naglalaman ng mga akdang nakakatawa at kabaligtaran ng mgaginagawa ng mga prayle noon sa mga Pilipino13.DASALAN AT TOCSOHAN - Isang polyetong panggising sa damdamin ng mamamayang Pilipino14.Graciano Lopez-Jaena - Kilala bilang isang lider ng kilusang repormista, manunulat, peryodista, atorador15.Kwento ng Fray Botod –

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
eryn
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture