PEMBENTANGAN KERJA KURSUS BAHASA MELAYU 2019.pptx - PEMBENTANGAN KERJA KURSUS BAHASA MELAYU 2019 KAJIAN TENTANG PALATALISASI DAN LABIALISASI MENERUSI

PEMBENTANGAN KERJA KURSUS BAHASA MELAYU 2019.pptx -...

This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

PEMBENTANGAN KERJA KURSUS BAHASA MELAYU 2019 KAJIAN TENTANG PALATALISASI DAN LABIALISASI MENERUSI PANTUN- PANTUN PILIHAN AHLI KUMPULAN : NUR SHAHIRAH BT AMIR IFFAH AINSHAHTUL BALKHIS BT MOHAMAD SYAHRIZAL ZAMZATIN AZWA BT ZAMANI NORAKMAL DANIEL B. NORSHAHROM
Image of page 1
PENGENALAN PENGENALAN OBJEKTIF OBJEKTIF KEPENTINGAN KAJIAN KEPENTINGAN KAJIAN SKOP KAJIAN SKOP KAJIAN BATASAN KAJIAN BATASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN KAJIAN PENUTUP
Image of page 2
PENGENALAN DEFINISI KONSEP LATAR BELAKANG VOKAL YANG HADIR SECARA BERTURUTAN Palatalisasi ialah unsur bunyi yang wujud dalam penyebutan vokal rangkap, iaitu bunyi vokal yang hadir secara berturutan Labialisasi pula ialah artikulasi tambahan yang hadir apabila bunyi konsonan diikuti oleh bunyi vokal [a], [u] yang diikuti oleh sama ada bunyi vokal [u], [o], [a] atau [i].
Image of page 3
OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti dan menyenaraikan perkataan daripada pantun pilihan yang menggunakan bunyi iringan palatalisasi dan labialisasi Menghuraikan dan
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes