malikhaing pagsulat.docx - Ginagabayan ng aklat na ito ang mga mag-aaral sa isang makabuluhang paglalakbay-panitik mula sa isang lugar patungo sa dako

malikhaing pagsulat.docx - Ginagabayan ng aklat na ito ang...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ginagabayan ng aklat na ito ang mga mag-aaral sa isang makabuluhang paglalakbay-panitik mula sa isang lugar patungo sa dako pa roon, kung saan matatagpuan ang hantungan ng kanilang mga pagsisikap. Pagkatapos na mailahad ang layunin ng aralin, ang mga kasunod na bahagi ng aklat ay katumbas ng hakbang-hakbang na paglalakbay upang marating ang tinatanaw na pupuntahan. Ang mga ito ay tumutugon sa 7E ng pagkatuto: Elicit, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, at Extend. Ang pangwakas na hamon ng mga aralin ay matipon ng mga mag-aaral ang kanilang mga akdang nagpapatunay ng kanilang pagiging malay, kritikal, masinop, at etikal na manunulat sa pagpapayaman ng mga akdang pampanitikang Pilipino. Talaan ng Nilalaman Paksa I: Ang Malikhaing Pagsulat Aralin 1: Ang Malikhaing Pagsulat: Esensiya, Katangian, Paksa II: Pagsulat ng Maikling Kuwento Aralin 2: Ang Maikling Kuwento bilang Anyo o Genre Aralin 3: Ang Tauhan Aralin 4: Ang Pananaw Aralin 5: Ang Banghay Aralin 6: Ang Tunggalian at Tema

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture