STUDY HABITS PPT- GROUP 4 OLPH.pptx - Mga Pananaw sa...

 • No School
 • AA 1
 • 44

This preview shows page 1 - 13 out of 44 pages.

Mga Pananaw sa Pagiging Epektibo ng Study Habits bago ang Pagsusulit sa mga Piling Mag-aaral ng Binangonan Catholic College 2018-2019
Image of page 1
INTRODUKSIYON Ang study habits ay may malaking benepisyo sa pag- aaral ng mga mag-aaral. Madalas din itong maging daan upang madisiplina ang kanilang sarili tulad ng pag-aaral ng kusa para mapaghandaan ang nais nilang paghandaan. Madalas din itong maging daan upang matamo ang pinakamagandang kalabasan kaugnay sa akademikong perpormans.
Image of page 2
Teoretikal na Batayan
Image of page 3
Ang pag-aaral na ito ay ukol sa pananaliksik ng mga mag-aaral ng Unibersidad De Manila: Gawi sa pag-aaral o study habits, ay tinataglay o mayroon na ang mga mag-aaral. Kadalasan bago magkaroon ng pagsusulit ay dun palang sila magsasagawa ng pag-aaral. Ito ay tinatawag na “cramming”. At may mga mag-aaral naman na gusto nila sa tahimik na lugar at ang iba ay sa maingay na lugar. Naniniwala sila sa pamamaraan na iyon na pumapasok sa utak nila ang kanilang napag-aralan.
Image of page 4
Konseptwal na Batayan
Image of page 5
Una , ang pagpili ng mga tagatugon na may pinagbabatayan upang makasigurado ang mga mananaliksik na wasto ang mga tagatugon sa kinakailangan ng pag-aaral . Ikalawa , paraan o proseso upang makalap ang mga kailangan na datos upang suportahan ang buong pag-aaral katulad na lamang ng mga sarbey, pakikipanayam, atbp . At ang huli , ang resulta o kinalabasan ng pangangalap ng mga datos at impormasyon sa mga tagatugon.
Image of page 6
PIDBA K Propayl ng mga tagatugon: 1. EDAD 2. STRAND/TRACK 3. PANANAW SA EPEKTO NG PAG- AAPLAY NG STUDY HABIT BAGO ANG PAGSUSULIT Proseso ng pagkalap ng mga: 1. Komento at Pananaw ng mga tagatugon ukol sa paksa . Resulta ng isinagawang pangangalap ng datos sa mga piling mag- aaral ng Senior High School sa Binangonan Catholic College Pigura 2 Ang dayagram ay nagpapakita ng buong daloy ng pag-aaral na ginamitan ng mga kahon at pletso upang maipakita ang proseso na ginamit sa buong pag- aaral ng mga mananaliksik.
Image of page 7
Paglalahad ng Suliranin
Image of page 8
Nakapokus sa mga sumusunod na tanong ang pag-aaral na ito: 1 . Ano ang katangian na dapat taglayin ng mga tagatugon? 2. Bilang mag-aaral , nakapag-sasagawa ka ba ng study habits bago ang pagsusulit? 3. Sa iyong palagay, nakatulong bang pagkakaroon ng study habits upang maging madali ang pagsagot sa pagsusulit at makakuha ng mataas na iskor o grado? 4. Ano ang iyong pahayag sa pagiging epektibo ng paga-aplay ng study habits bago ang mga pagsusulit?
Image of page 9
Haypotesis
Image of page 10
1. Mag-aaral mula sa Senior High School na kabilang sa anumang track o strand ng Binangonan Catholic College.
Image of page 11
2. Maaaring may mga mag-aaral na
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 44 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors