Aralin-3-Abstrak...ppt - Aralin 3 Pagsulat ng ABSTRAK •...

 • No School
 • AA 1
 • 18

This preview shows page 1 - 18 out of 18 pages.

Aralin 3: Pagsulat ng ABSTRAK
Image of page 1
Nabibigyang- kahulugan ang abstrak. Nasusuri ang nilalaman ng isang pag-aaral mula sa
Image of page 2
*Nahihinuha ang mga pangyayari batay sa pinanuod na trailer ng pelikula/nobela.
Image of page 3
Nakasusulat ng isang abstrak mula sa ginawang pananaliksik. CS_FA11/12PU-0p-r-
Image of page 4
* Abstrak * Sintesis * Bionote
Image of page 5
Aralin 3: Pagsulat ng ABSTRAK
Image of page 6
Ang abstrak ay mula sa salitang Latin na abstractus na nangangahulugang drawn away o extract from (Harper 2016).
Image of page 7
Ito ay naglalaman ng kaligiran ng pag-aaral, saklaw, pamamaraang ginamit, resulta, at kongklusyon (Koopman 1997).
Image of page 8
Ginagamit ang abstrak bilang buod ng mga akademikong sulatin na kadalasang makikita sa panimula o introduksiyon ng pag-aaral.
Image of page 9
Deskriptibong Abstrak Impormatibong Abstrak
Image of page 10
Deskriptibong Abstrak inilalarawan nito sa mga mambabasa ang pangunahing ideya ng teksto.
Image of page 11
Binibigyang-pansin ang kaligiran, layunin, at paksa ng papel at hindi pa ang pamamamaraan, resulta, at
Image of page 12
Image of page 13
Image of page 14
Image of page 15
Image of page 16
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

Unformatted text preview: kongklusyon. Kuwalitatibong Pananaliksik ipinahahayag sa mga mambabasa ang mahahalagang punto ng teksto, nilalagom dito ang kaligiran,layunin, paksa, metodolohiya, resulta, at kongklusyon ng papel. Kuwantitatibong Pananaliksik Mga Hakbang na Dapat Sundin sa Pagsulat ng Isang Abstrak 1. Magtungo sa silid-aklatang panggradwado o sa internet ng mga papel-pananaliksik. 2. Basahin nang may lubos na pag-unawa ang buong papel. 3. Siyasatin kung ang lahat ng mga bahaging binanggit ay nakaugnay sa tema ng paksa ng pag-aaral. 4. Siyasatin din kung ang mga nakalagay na pangalan sa bibliyograpiya ay nagamit sa pagpapatibay ng mga pahayag. 5. Lagumin ang paksa mula sa kahalagahan at implikasyon ng pag-aaral. 6. Kailangan na ang abstrak na isusulat ay binubuo lamang ng 200 hanggang 500 na salita. 7. Isunod sa proseso ng pagsulat ang paggawa ng abstrak....
View Full Document

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors