LM Aralin 9.docx - Aralin 9 Paniniwala Noon at Ngayon Panimula Nalaman mo sa nakaraang aralin ang sinaunang paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino

LM Aralin 9.docx - Aralin 9 Paniniwala Noon at Ngayon...

This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

Aralin 9 Paniniwala Noon at Ngayon Panimula Nalaman mo sa nakaraang aralin ang sinaunang paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino. Nalaman mo rin na mayroon itong impluwensya sa pang-araw-araw nilang buhay maaring ito ay mabuti o di mabuti. Sa araling ito, inaasahang ; 1. Maihahambing mo ang mga paniniwala noon at ngayon. 2. Maipapaliwanag mo ang nagbago at nagpapatuloy pang paniniwala hanggang sa kasalukuyan. ALAMIN MO Maraming mga paniniwala ang mga sinaunang Pilipino noon. Ang mga paniniwalang ito ay maaring sinusunod pa rin ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Alam mo ba ang mga paniniwalang mga sinaunang Pilipino noon at ngayon? Bilang isang Pilipino kailangan mong malaman kung ito ay nagbago at nagpapatuloy pa hanggang sa kasalukuyan? Alam mo ba ? Bago mo simulan ang pag- aaral, sagutin mo muna ang mga katanunganupang malaman kung anon a ang alam mosa paksng tatalakayin dito.
Image of page 1
Naniniwala ka ba? Basahin ang sumusunod na pangungusap. Kung naniniwala ka sa ilang nabanggit, markahan ng ( ) ang panaklong. Halimbawa: ( ) 1. Walang istambay sa pinto ng bahay kung nanganganak para mapadali ang paglabas ng Bata. Handa ka na ba ? Kung gayon magsimula ka na! ( ) 1. Makakhuli ng maraming isda tuwing kabilugan ng buwan. ( ) 2. Mababawasan ang dugo kapag naligo ka sa alanganing oras. ( ) 3. Hindi dapat kumakanta kapag nagluluto upang hindi tumandang dalaga. ( ) 4. Babae ang darating na bisita kapag nahulog ang kutsara, lalaki kung tinidor. ( ) 5. Kambal ang magiging anak kapag kumain ang buntis ng kambal na saging. Mga Sinaunang Paniniwala Sa araling ito, tutukuyin ang ilan sa mga umiiral na pamahiin, paniniwala at kaugalian sa tahanan at komunidad. Mga kinasanayang gawi ito sa pamilya mula sa panganganak hanggang paglilibing sa patay, maging pamahiin sa pagluluto o paghahanda ng pagkain at panliligaw o pag-aasawa. Matutuhan sa araaling ito na may praktikal at siyentipikong batayan ang ilan sa karaniwang paniniwala at kaugalian sa kasalukuyan.
Image of page 2
Anu-anong mga pamahiin ang sinusunod mo pa hanggang ngayon? __________________________________________________ - Kanino mo ito nalaman? ___________________________________________________ Maaaring ilan sa inilista mo ang sang bahagi ng sumusunod na pamahiin: 1. Huwag palabas ang pagwawalis; lalabas ang suwerte. 2. Huwag kakatok sa loob ng bahay; may multong magbubukas 3. Kung ililibing ang patay, unang ilalabas ang bahagi ng ataul na kinaroroonan ng ulo. Nakuha ng marami ang mga pamahiin at makalumang paniniwala sa kaanilang mga magulang na namana naman ng kanilang mga anak. Ang iba naman ay narinig lamang mula sa sabi-sabi o paniniwala ng buong bayan. Ibat-ibang uri ng paniniwala A. Panganganak Wala nang pinakamagandang biyayang matatanggap ang mag-asawa kundi ang magkaroon ng mga malulusog na supling upang maging ganap ang pagkakabuo ng isang pamilya. Kaya naman higit ang pag-iingat at pagmamalasakit tuwing darating ang pinakamasayang sandaling ito.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Winter '17
 • DGFHDGDF

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors