BANGHAY-ARALIN-SA-AP-QUARTER-1.docx - PAUNANG SALITA Inihanda itong Patnubay ng Guro sa mga guro ng asignaturang Araling Panlipunan sa Ikalimang Baitang

BANGHAY-ARALIN-SA-AP-QUARTER-1.docx - PAUNANG SALITA...

This preview shows page 1 - 4 out of 110 pages.

PAUNANG SALITA Inihanda itong Patnubay ng Guro sa mga guro ng asignaturang Araling Panlipunan sa Ikalimang Baitang na naayon sa K-12 – Curriculum Guide. Sa unang unit o Quarter 1, nakapaloob sa bawat aralin ng yunit ang layunin, paksag aralin, pamamaraan ng pagtuturo, pagtatayo at takdang aralin. Bawat aralin ay may angkop na mga gawain, produkto / pagganapat higit sa lahat sa lahat ay natatapos sa lagumang pagsusulit. Ang nilalaman ng patnubay ay nakabase sa pangangailangan na nakasaad sa Curriculum Guide. Mahalagang ihanda ng guro nang maaga ang mga kagamitang kailangan sa pagtuturo na nakasaad sa bawat aralin. Masasabing buo ang pagtalakay sa mga aralin, ang mga guro ay may layang magdagdag o magpalit ng mga kagamitan estrahiyang gagamitin ng aralin. Ang patnubay ng guro ito ay magiging gabay ng guro sa buong unit o quarter upang malinang nang lubos ang kakayahan ng mga mag-aaral.
Image of page 1
TAAN NG NILALAMAN YUNIT 1 ANG LAHING PINAGMULAN
Image of page 2
ARALI N PAKSA PAHINA Aralin 1 Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa absolute location (longhitude) 1-2 Aralin 2 Nalalaman ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa absolute location (latitude) 3-4 Aralin 3 Natutukoy ang relatibong lokasyon (relative location) ng Pilipinas batay sa karatig bansa na nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksyon 5-6 Aralin 4 Natutukoy ang relatibong lokasyon o (relative location) ng Pilipinas batay sa karatig-bansa na nakapaligid dito gamit ang pangalawang direksyon 7-9 Aralin 5 Natutukoy ang mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa tulad ng temperature 10-11 Aralin 6 Natutukoy ang mga salik na may kinlaman sa klima ng bansa tulad ng dami ng ulan 12-13 Aralin 7 Naibibigay ang kahulugan at uri ng klima at panahon ng bansa 14-15 & 19-20 Aralin 8 Naipapaliwanag ang pagkakaiba ng klima at panahon sa iba’t ibang bahagi ng bansa 16-18 Aralin 9 Naiuugnay ang uri ng klima at panahon ng bansa ayon sa lokasyon nito 21-22 Aralin 10 Natutukoy ang mga kapuluan sa bansang Pilipinas 23-24 Aralin 11 Naipapaliwanag ang katangian ng Pilipinas bilang bansang archipelago 25-26 Aralin 12 Naipapaliwanag ang teorya sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa teoryang Bulkanismo 27-28 Aralin 13 Naipapaliwanag ang teoryang sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa teoryang “Continental Shelf” 29-30 Aralin 14 Natatalakay ang teorya ng pandarayuhan ng tao mula sa rehiyong austronesyano (Teoryang Pandarayuhan) 31-32 Aralin 15 Natatalakay ang iba pang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas 33-34 Aralin 16 Nakasusulat ng maikling sanaysay (1-3 talata) tungkol sa mga teoryang natutunan 35-38 Aralin 17 Nakikilala ang mga taong bumubuo sa lipunan ng sinaunang Pilipino 39-41 Aralin 18 Natatalakay ang iba’t ibang antas ng tao sa lipunan sa bansa 42-44 Aralin 19 Naipapaliwanag ang ugnayan ng tao sa iba’t ibang antas na bumbuo sa sinaunang lipunan 45-47 Aralin 20 Naiisa-isa ang mga batas na ipinatutupad para sa kaayusan ng panlipunan 48-50 Aralin 21
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 110 pages?

 • Winter '17
 • DGFHDGDF

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors