android mobi.docx - Midterm Project Tạo backdoor Office Android với TheFatRat và nhúng payload vào file APK = I Công cụ cần có Máy ảo

android mobi.docx - Midterm Project Tạo backdoor Office...

This preview shows page 1 - 8 out of 37 pages.

Midterm Project: T o backdoor Office, Android v i TheFatRat và nhúng payload vào file APK ================================================================== I. Công c c n có Máy ảo Kali mới nhất (2018.4) , Windows 7 với MS Office 2007 English Máy ảo Android (Ở đây tôi còn có dùng chính smartphone của tôi vì phần cứng máy thật có hạn) II. M c đích Hiện tại Android đang là hệ điều hành trên di động chiếm tỉ trọng cao nhất. Việc tạo backdoor trên máy android có thể đẩy số lớn smartphone hiện nay vào tình thế nguy hiểm. Con backdoor này có thể khai thác được dữ liệu nhạy cảm trong máy của nạn nhân. Lưu ý: Đây chỉ là một phần demonstration cho thấy cách thức tấn công, để chúng ta biết cách phòng thủ. Việc các bạn thực hiện với mục đích xấu chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Mọi thứ có thể thay đổi mà không báo trước. pg. 1
Image of page 1
III. Cách ti n hành ế 1. Payload với TheFatRat a) Payload Office đơn giản Trên máy ảo Kali, kết nối với card mạng NAT Mở máy Kali Linux, vào terminal, gõ ifconfig và note lại địa chỉ IP của máy. Ở đây là 192.168.146.144 pg. 2
Image of page 2
Gõ tiếp lệnh sau: cd Desktop Git clone “; Dùng để clone git về thư mục Desktop Sau khi clone hoàn thành, tôi cd vào TheFatRat và gõ lệnh sau để tiến hành cài đặt: ./setup.sh pg. 3
Image of page 3
pg. 4
Image of page 4
Sau khi cài đặt xong, sẽ có thông báo hỏi ta có muốn tạo shortcut để chạy bất cứ đâu không. Ta có thể y hoặc n . Ở đây tôi chọn y Sau khi cài đặt xong, từ màn hình terminal, gõ fatrat Sẽ có thông báo, đừng upload output file lên virustotal . Ấn Enter để tiếp tục pg. 5
Image of page 5
Ấn Enter lần nữa để start service Metasploit và Postgreql Sau khi khởi động hoàn tất, ta có giao diện như sau. Chúng ta có thể chọn những tính năng từ menu. Ở đây tôi muốn tạo backdoor cho office, vì vậy tôi gõ 7 (Create Backdoor for Office with Microsploit) pg. 6
Image of page 6
Menu tiếp theo hiện ra, ở đây tôi chọn tiếp 1 (Microsoft Stack overflow in MSCOMCTL.OCX) muốn attack stack overflow. Lưu ý: phương thức này chỉ hoạt động với MS Office 2007 English
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes