3.7 ĐCCT - Ngữ âm học và Âm vị học Tiếng Anh.pdf - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ

3.7 ĐCCT - Ngữ âm học và Âm vị học Tiếng Anh.pdf

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA NGOẠI NGỮ Ngành đào tạo: Sư phạm Anh văn Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Anh văn Kỹ thuật Đề cương chi tiết học phần 1. Tên học phần: Ngữ âm học và Âm vị học Tiếng Anh Mã học phần: PHON 120136 2. Tên Tiếng Anh: English Phonetics and Phonology 3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm) Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần) Phân bố thời gian : 2 (2:0:4) 4. Các giảng viên phụ trách học phần 1/ GV phụ trách chính: ThS. Lê Phương Anh 2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 2.1/ T.S Nguyễn Đình Thu 2.2/ ThS. Hứa Trần Phương Thảo 5. Điều kiện tham gia học tập học phần Môn học trước: Luyện âm, Dẫn luận ngôn ngữ Môn học tiên quyết: Không 6. Mô tả tóm tắt học phần Học phần cung cấp cho người học hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh, hệ thống phiên âm quốc tế IPA; giúp sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa cách viết, ngữ âm và âm vị của tiếng Anh và tiếng Mỹ. Đồng thời, học phần cung cấp cho người học kiến thức và bài tập về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. Kết thúc học phần người học có khả năng phát âm đúng các âm, từ, các câu, các mẫu hội thoại ngắn và sử dụng ngữ điệu theo chuẩn của người Anh.
Image of page 1
2 7. Mục tiêu của học phần Mục tiêu Mô tả (Học phần này trang bị cho sinh viên:) Chuẩn đầu ra CTĐT G1 Kiến thức lý thuyết c bản về hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh và hệ thống phiên âm quốc tế IPA 1.2 G2 Khả năng mô tả và phân loại âm ; Phân tích cấu trúc âm tiết ; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết; Phân tích cấu trúc và chức năng của trọng âm và của ngữ điệu 2.1, 2.2 G3 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình 3.1, 3.2 8. Chuẩn đầu ra của học phần Chuẩn đầu ra HP Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) Chuẩn đầu ra CDIO G1 G1.1 Hi u được những kiến thức lý thuyết c bản về hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh và hệ thống phiên âm quốc tế IPA 1.2, 1.3 G1.2 Nhận biết các vấn đề phát âm thường gặp ở người học 1.2, 1.3 G1.3 Trình bày những vấn đề cốt yếu liên quan đến Ngữ âm 1.2, 1.3 G2 G2.1 Mô tả âm, vai trò và các qui luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, trọng âm, ngữ điệu… ; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết ; Mô tả các loại ngữ âm trong tiếng Anh như: nguyên âm, phụ âm theo các tiêu chuẩn cản khí / độ vang âm / đi m cấu âm / cách
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Summer '13
 • Hoang Oanh

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors