3.pdf - HC FISCALE ECONOMIE 2015-2016 HOORCOLLEGE 3 LOONBELASTING Onderwerpen hoorcollege Introductie Draagkrachtbeginsel Actualiteit Wettelijke basis

3.pdf - HC FISCALE ECONOMIE 2015-2016 HOORCOLLEGE 3...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

HC FISCALE ECONOMIE 2015-2016 1 HOORCOLLEGE 3: LOONBELASTING Onderwerpen hoorcollege: Introductie; Actualiteit; Draagkrachtbeginsel; Wettelijke basis belastingheffing; Sociale verzekeringen; Loonbelasting; Dienstbetrekking; Loon; Afsluiting. Introductie Dit college begint met verdere uitleg over het draagkrachtbeginsel en vervolgens zal de loonbelasting met de daarbij behorende onderdelen worden uitgelegd. Actualiteit In het tweede hoorcollege is het probleem van de BTW ontduiking bij de grens uitgelegd. Een ander probleem is de oninbaarheid van BTW. Het BTW gat (het gat tussen wat de overheid aan BTW zou moeten krijgen, en wat het daadwerkelijk krijgt) leidt tot een tekort van 168 miljard euro, verdeeld over 28 lidstaten van de Europese Unie. Het mislopen van BTW, bijvoorbeeld door faillissementen, is voor de overheid een groot probleem, waar niet snel een oplossing voor gevonden kan worden. Draagkrachtbeginsel Het draagkrachtbeginsel is vorig college al aan bod gekomen, maar in dit college is daar toelichting over gegeven. Het draagkrachtbeginsel gaat over het zo rechtvaardig mogelijk verdelen van de belasting. Een bekende maatstaf van draagkracht is het inkomen . Maar dit is niet het enige draagkrachtcriteria, ook is er het vermogen . Des te meer vermogen, des te hoger de draagkracht. Echter, het vermogen geeft maar een momentopname weer. Een ander nadeel is dat het vermogen al gespaard inkomen is, en dit inkomen is al eens belast. De derde maatstaf is consumptie . De gedachte hierachter is dat wanneer men meer consumeert, men meer geld heeft en dus ook een grotere draagkracht heeft.
Image of page 1
HC FISCALE ECONOMIE 2015-2016 2 De BTW lijkt een belasting op basis van draagkracht te zijn, hoe meer er wordt geconsumeerd, hoe meer belasting er in totaal wordt betaalt. Ook zijn er verschillende tarieven van BTW, een laag tarief voor de eerste levensbehoeften en een hoger tarief voor de overige consumptie. Toch is de BTW geen belasting op basis van draagkracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar de verschillende BTW tarieven, maar het is niet zo dat mensen met hogere inkomens geen gebruik maken van het lagere tarief en andersom. Verder wordt de BTW niet over een hele periode berekend. De belasting wordt alleen betaald als er een product wordt aangeschaft, hierbij wordt niet gekeken naar wat er in totaal al aan goederen is uitgegeven. Verder zou er bij een belasting op basis van draagkracht gekeken moeten worden naar elk individu, bij de BTW is dit niet het geval. De belasting is voor iedereen hetzelfde, of men alleen woont of een heel gezin moet onderhouden, de BTW is gelijk. Ten slotte wordt de BTW geheven op de ondernemer en niet op de consument, wel wentelt de ondernemer de BTW af op de consument door het in de prijs te berekenen. BTW is dus een belasting naar consumptie, en niet naar draagkracht Draagkrachtbelasting op basis van consumptie wordt nergens in de wereld toegepast, het is alleen een theoretisch fenomeen. Dit komt omdat het te ingewikkeld is in de uitvoering. Elk individu zou
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors