Filipino 9.docx - Children’s Grace of Mary Tutorial and...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Children’s Grace of Mary Tutorial and Learning Center, Inc New Carmen, Tacurong City Unang Markahang Pagsusulit Agosto 15 – 16, 2019 Filipino 9 Pangalan: ________________________________________________ Iskor: __________ I. Baybayin ang mga sumusunod na salita. 1. ____________________________________ 6. ___________________________________ 2. ____________________________________ 7. ___________________________________ 3. ____________________________________ 8. ___________________________________ 4. ____________________________________ 9. ___________________________________ 5. ____________________________________ 10. __________________________________ II. Tukuyin ang ipinapahiwatig ng bawat pahayag. ___________________________ 1. Ito ay mga salitang nagkakawing ng paksa at panaguri. ___________________________ 2. Ito ay mga katagang nag-uugnay sa pauring at salitang tinuturingan. ___________________________ 3. Ito ay simpleng paghahambing ng dalawang bagay na magkaibaulad na katangian at gumagamit ng mga salita’t pariralang tulad ng, katulad ng, para ng, kawangis ng, animo’y, gaya ng, tila, at iba pa. ___________________________ 4. Mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa pangkat ng nga salita. ___________________________ 5. Ito ay mga salitang nagsasaad ng ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at katangian. ___________________________ 6. May kagyat na pagputol sa naunang paraan ng pagpapahayag, at panawagan sa ikalawang panauhan ng isang tao o bagay, karaniwan nang isang patay o isang harayahing bagay. ___________________________ 7. Ito ay paggamit ng mga salitang kung ano ang gamit o tunog ay siyang kahulugan. ___________________________ 8. Ito ang ikatlong aklat na nalimbag sa pilipinas at pinalalagay na kauna-unahang nobelang nailimbag sa Pilipinas.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors