Intern og ekstern aptum.docx - Intern og ekstern aptum...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Intern og ekstern aptum Retorikk handler om å overtale. Retorikkens seks deler Kairos: tilpasse innhold og form til situasjon Inventio: finne innholdsmomenter til teksten Dispositio: Sette innholdsmomentene i forhold til hverandre Aloqutio: gi innholdsmomenter et språklig utrykk Memoria: memorere teksten Actio: fremføre teksten Aptum Å utrykke seg høvelig (passende) Aptum handler om teksten følger normer og hvordan man bør utrykke seg Det er vanlig å snakke om intern- og ekstern aptum o Intern aptum: at delene passer sammen Intern aptum handler om at de ulike delene av teksten skal være passende i forhold til hverandre Det vil si innholdet, disposisjonen, stilen og fremføringen
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

Unformatted text preview: For eksempel hvis Erna Solberg holder en tale mens hun hopper opp og ned vil det være brudd på intern aptum, eller hvis hun f.eks kaller kongen gamling. o Ekstern aptum Handler om at det teksten er passende i forhold til situasjonen Det vil med tanke på avsenderen, mottakerne, saken og omstendighetene. Dette er styr av normer. Det vil for eksempel være upassende for en prest å snakke med slanguttrykk og banneord. Retorisk vi Retorisk ekskludering Retorisk persona En sammensatt tekst: kombinerer to eller flere uttrykksmåter, til et helhetlig utrykk...
View Full Document

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors