Retorisk analyse. Eksempel og _oppskrift_.pdf - Grip...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Grip teksten NORSK Vg2 DELER AV EN RETORISK ANALYSE ELEVTEKSTEN Innledning med presentasjon av teksten Mange opplever dataproblemer i dagens samfunn. Internett kan være svært komplisert, særlig for de som ikke har vokst opp med det. I teksten «På nett» skrevet av Christine Koht, forteller hun om sine problemer og frustrasjoner med data og Internett. Teksten ble publisert 25. oktober 2013 i A-magasinet i spalten «Siste ord». Kairos: «Det rette tidspunktet», det vil si å velge de riktige retoriske virkemidlene til rett tid, i den rette situasjonen. En analyse av kairos vil inneholde: Hva er kommunikasjonssituasjonen (avsen- der, medium, mottaker)? Hva er den retoriske situasjonen? Hva er den spesielle situasjonen som teksten springer ut av? Hvordan regulerer omstendighetene hva avsenderen kan si, eller ikke si? Utgangspunktet for Christine Kohts frustrasjo- ner ser ut til å være alle problemer som oppsto da hun skulle bestille et bensinkort på nettet. Hennes frustrasjoner blir raskt mer generelle: Alle forteller hvor lett det er å ordne ditt og datt på nettet, men for henne går det meste galt. A-magasinet er en publikasjon som oftest blir lest av et voksent publikum. Disse kan gjerne kjenne seg igjen med internettproblemer som dem forfatteren beskriver. Hun tar for gitt at leserne har opplevd noe tilsvarende som henne selv, og også at de kjenner seg igjen i hennes sterke følelsesutbrudd. Det er disse antatte felles erfaringene med leserne som er tekstens kairos. Etos: Etos er talerens eller avsenderens troverdighet og den tiltroen mottakeren har til avsenderen. Som mottakere har vi forventninger til avsende- rens etos før vi har møtt teksten, men etos kan også bygges opp eller rives ned i løpet av teksten. Det er flere måter å styrke sin etos på: Ved forstandighet – avsenderen framstår
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors