Forberedelse til tentamen.pptx - INNLEVERING AV...

This preview shows page 1 - 9 out of 18 pages.

INNLEVERING AV DEBATTOPPTAK
Image of page 1
FORBEREDELSE TIL TENTAMEN 2std 10.04.18
Image of page 2
HVILKE STRATEGI VELGER DU NÅR DET ER VANSKELIG? Tolker du før du leser teksten? Hva er temaet i teksten, og bruker du begreper for å formulere deg? Svar på spørsmålene om hvordan du selv jobber med tekstene du skriver.
Image of page 3
Kreativ tekst Sammenlikning Resonnerende tekst
Image of page 4
SAMMENLIKNING Kommentar: Du må skrive om både form og innhold i begge tekstene, og gjøre greie for virkemidler og den funksjonen de har. Bruk eksempler og relevant fagspråk.
Image of page 5
KREATIV TEKST Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger, men det skal komme tydelig frem av svaret ditt at du bruker eksempler eller tematikk fra vedleggene. Du skal vise kreativitet i de innfallsvinklene og perspektivene du velger, og i måten du bruker språket på.
Image of page 6
RESONNERENDE TEKST Kommentar: Oppgaven er todelt, og du skal legge omtrent like stor vekt på de to delene. I den første delen skal du bruke vedleggene og kunnskap du har om språkdebatten. I den andre delen skal du vise til konkrete eksempler.
Image of page 7
VURDERINGSKRITERIER Vurderingsskjema brukt ved eksamen
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors