Fakultetsoppgave - Avtalerett.docx - Fakultetsoppgave Peder...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Fakultetsoppgave Peder Ås og Lars Holm var eiere av et selskap – Oslo Parkering AS (Oslo Parkering) – som drev en rekke parkeringsplasser i Oslo og omegn. Holm var noen år eldre enn Ås, og i juni 2013 fant Holm ut at han neste sommer ønsket å selge aksjene sine og flytte til Spania for å leve en rolig pensjonisttilværelse der. Ås fikk tilbud om å kjøpe Holms aksjer – 51 % - men takket nei. Han ønsket heller å forsøke å få inn et annet parkeringsforetak på eiersiden, som etter å ha kjøpt Holms aksjer, eventuelt også ville kjøpe hans egne aksjer når han selv valgte å trekke seg tilbake noen år frem i tiden. Holm sa seg enig i denne planen. Ås ønsket også at den nye eieren skulle inngå en arbeidsavtale med ham når Holms aksjer ble solgt, slik at Ås kunne drive selskapet videre som daglig leder med den erfaring han hadde. Holm sa seg enig også i dette. Selskapsrettslig var det på det rene at Holm fritt kunne selge aksjene sine. Etter disse avklaringene dem imellom satte Holm og Ås i gang aktiviteter for å finne en kjøper til Holm aksjer. Etter noen uker med sonderinger kom de i kontakt med en interessent, det mye større og svært veldrevne parkeringsselskapet Park-and-Go AS (Park-and-Go), som drev virksomhet over hele Norge. Etter noen innledende og uformelle samtaler utformet Holm i august 2013 et brev til Park-and-Og, som blant annet inneholdt følgende: «Fra min side er det avgjørende at følgende punkter oppfylles fra kjøperens side: - Salget skal være gjennomført før sommeren 2014. - Det inngås avtale med Peder Ås om stilling som daglig leder. - Avtalen om aksjesalget er ikke bindende uten at Peder Ås har gitt sitt samtykke når det gjelder vilkår som gjelder ham.» Noen dager senere fikk Holm et brev fra Park-and-Go AS, undertegnet av
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors