Ders_3_d3.pptx - DERS \u0130\u00c7ER\u0130\u011e\u0130NE GENEL BAKI\u015e(BU HAFTA HAFTALAR 1 Ders 2 Ders 3 Ders PLANLANAN DERS \u0130\u00c7ER\u0130KLER\u0130 Vekt\u00f6rler ve kordinat

Ders_3_d3.pptx - DERS u0130u00c7ERu0130u011eu0130NE...

This preview shows page 1 - 4 out of 29 pages.

Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi DERS İÇERİĞİNE GENEL BAKIŞ (BU HAFTA ) 1 HAFTALAR PLANLANAN DERS İÇERİKLERİ 1. Ders Vektörler ve kordinat sistemlerinin üzerinde kısaca hatırlatma. Antenlere Giriş, Anten türleri ve Işıma mekanizmaları. Bazı anten parametrelerinin yüzeysel anlatımı. 2. Ders Bazı anten parametrelesinin yüzeysel anlatımı, uzak alan kavramı, hertz tel anten dipolü (kısa dipol), Vektör Potansiyelleri (A ve F) 3. Ders Hertz tel Dipolü (Kısa dipol) 4. Ders Yarım Dalga tel dipolü ve diğer uzun dipol tel antenler 5. Ders Loop antenler (Çevrim antenleri) 6. Ders Geniş bantlı dipol antenler: Bikonik anten, silindirik dipol, üçgen yaprak (triangle sheet), katlanmış dipol ve bu tür antenlerde empedans eşleme yöntemleri 7. Ders Geniş bantlı dipol antenler: Bikonik anten, silindirik dipol, üçgen yaprak (triangle sheet), katlanmış dipol ve bu tür antenlerde empedans eşleme yöntemleri 8. Ders Frekanstan-bağımsız antenler: Log-periyodik anten, fraktal antenlar. 9. Ders Açıklık Antenleri: Çembersel ve dikdörtgensel açıklıklar ve bu açıklıklardan ışımalar. Horn anteni ve mikroşerit antenlere giriş. 10. Ders Mikroşerit antenler ve anten dizilerine giriş 11. Ders Anten dizileri (Dizi antenler) 12. Ders Anten Dizileri (Dizi antenler) Not: Burada gösterilen sıralama tahmini olup dönem içerisinde dersin gidişatına bağlı olarak içerik ve sıralama anlamında değişiklik gösterebilir.
Image of page 1
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN PARAMETRELERİ 2 Geçen ders Kısa dipol (Hertz dipolünü) anlatmadan önce antenlere ait özelliklerden, anten temellerinden ve bazı anten parametrelerinden bahsetmiştik. Örneğin ışıma güç yoğunluğu, normalize ışıma şiddeti, anten ışıma paterni ve anten empedansı gibi kavramları görmüştük. Bu derste anten parametrelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa dipolün ışıma özelliklerini de çıkarttığımız için, bahsedeceğimiz bu parametreler artık daha net şekilde olacaktır. ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ Anten paterni: Antenin uzak-alanda ve sabit bir uzaklıkta (sabit R ) yöne bağlı, yani θ ve ф ye bağlı,ölçüm yapılarak, simulasyonlar kullanılarak yada bir önceki slayttaki gibi F i hesaplayarak elde edilen bağıl ışıma seviyesinin grafiksel gösterimidir. Genel olarak 3 boyutlu bir göstermdir. Bir çok zaman azimuth ve elevation yüzeylerinde ayrı ayrı 2 boyutlu grafiklerde de gösterilir.
Image of page 2
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 3 RADYAN Radyan bir açı birimidir. Bir düzlemdeki açısal gösterimlerde kullanılır. Fakat 1 radyan neye takabul ediyor ve fiziksel olarak ne demek ona bakalım !
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 29 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture