Ders_5_d5.pptx - DERS \u0130\u00c7ER\u0130\u011e\u0130NE GENEL BAKI\u015e(BU HAFTA HAFTALAR 1 Ders 2 Ders 3 Ders PLANLANAN DERS \u0130\u00c7ER\u0130KLER\u0130 Vekt\u00f6rler ve kordinat

Ders_5_d5.pptx - DERS u0130u00c7ERu0130u011eu0130NE...

This preview shows page 1 - 5 out of 50 pages.

Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi DERS İÇERİĞİNE GENEL BAKIŞ (BU HAFTA ) 1 HAFTALAR PLANLANAN DERS İÇERİKLERİ 1. Ders Vektörler ve kordinat sistemlerinin üzerinde kısaca hatırlatma. Antenlere Giriş, Anten türleri ve Işıma mekanizmaları. Bazı anten parametrelerinin yüzeysel anlatımı. 2. Ders Bazı anten parametrelesinin yüzeysel anlatımı, uzak alan kavramı, hertz tel anten dipolü (kısa dipol), Vektör Potansiyelleri (A ve F) 3. Ders Hertz tel Dipolü (Kısa dipol) 4. Ders Anten kazancı Yarım Dalga tel dipolü ve diğer uzun dipol tel antenler, Friis Link Denklemi 5. Ders Loop antenler ve Bazı diğer anten türleri 6. Ders Geniş bantlı dipol antenler: Bikonik anten, silindirik dipol, üçgen yaprak (triangle sheet), katlanmış dipol ve bu tür antenlerde empedans eşleme yöntemleri 7. Ders Geniş bantlı dipol antenler: Bikonik anten, silindirik dipol, üçgen yaprak (triangle sheet), katlanmış dipol ve bu tür antenlerde empedans eşleme yöntemleri 8. Ders Frekanstan-bağımsız antenler: Log-periyodik anten, fraktal antenlar. 9. Ders Açıklık Antenleri: Çembersel ve dikdörtgensel açıklıklar ve bu açıklıklardan ışımalar. Horn anteni ve mikroşerit antenlere giriş. 10. Ders Mikroşerit antenler ve anten dizilerine giriş 11. Ders Anten dizileri (Dizi antenler) 12. Ders Anten Dizileri (Dizi antenler) Not: Burada gösterilen sıralama tahmini olup dönem içerisinde dersin gidişatına bağlı olarak içerik ve sıralama anlamında değişiklik gösterebilir.
Image of page 1
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN KAZANCI (ANTENNA GAIN) 2 Geçen ders anten verimliliğini görmüştük: Anten yönlülüğünü (directivity) de görmüştük:
Image of page 2
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN KAZANCI (ANTENNA GAIN) 3 Özetle anten kazancı, yönlendiricilik parametresinin içerisine anten üzerindeki kayıp etkilerinin katılmasıyla elde edilen parametre anten kazancıdır. Verimlilik 1 den küçük olduğu için, anten kazancıda yönlendiricilikten daha düşüktür.
Image of page 3
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi DİPOL ANTENLER 4 YARIM DALGA DİPOL ANTENİ Şu ana kadar elektriksel uzunluğu çok küçük olan kısa dipolü inceledik. Gerçek hayatta kısa dipol kullanılmaz, yarım dalga yada çeyrek dalga sıklıkla kullanılır ! Çünkü kısa dipolün ışıma direnci çok düşük olduğu için verimliliğide düşüktür. Elektriksel uzunluk arttıkça ışıma direnci artar. Bunu önceki slaytta verdiğimiz ödevi bu hafta içinde yaparken daha iyi anlayacaksınız ! Antenin boyu yarım dalga olduğundan dolayı, üzerindeki akım kısa dipoldeki gibi konumdan bağımsız değildir. Zamanı durdurup baktğımızda her hangi bir anda tel üzerindeki akım dağılımı yadaki şekildeki gibidir. . Artık üzerindeki akım anten boyunca değişim gösterir ve bu değişim yarm dalga şeklindedir ve aşağıdaki matematiksel ifadeyle gösterilir :
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes