raport 7.docx - Universitatea Tehnică a Moldovei FCIM Catedra Informatica Aplicativă Raport la lucrarea de laborator nr 7 la Structuri de Date si

raport 7.docx - Universitatea Tehnică a Moldovei FCIM...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

Universitatea Tehnică a Moldovei FCIM Catedra Informatica Aplicativă Raport la lucrarea de laborator nr. 7 la Structuri de Date si Algoritmi Tema: Analiza scenariului pentru prelucrarea grafurilor A efectuat: st. gr. TI-181 Bucataru Augustina A verificat: Marin Ştefan Chişinău – 2019
Image of page 1
Sarcina şi obiectivele : 1. De studiat şi însuşit materialul teoretic 2. la lucrarea de laborator Nr.7 să se elaboreze scenariile succinte de modificare in baza Metodelor euristice pentru variantele cu grafuri, incluzând pointeri, subprograme şi fişiere cu teste de verificare şi vizualizări şi explicaţii la principalele raţionamente Euristice, incluse in subprograme. În raport de descris concis esenţa fiecărei metode ( ca strategie sau tehnică de programare). 3. Înțelegerea conceptelor de cost, relaxare a unei muchii, drum minim 4. Prezentarea si asimilarea algoritmilor pentru calculul drumurilor minime Consideratii teoretice : 1. Importanţa implementării algoritmilor eficienţi 1.1. Importanţa studiului algoritmilor. În rezolvarea unei probleme cu calculatorul este importanta definirea strategiei de rezolvare a problemei si definirea optima a algoritmului. Exista cateva metode speciale de elaborare a algoritmilor. Alegerea uneia sau alteia fiind facuta in concordanta cu specificul problemei de rezolvat si cu eficienta algoritmului. Fiecare algoritm are un context in care este folosit . Metodele (strategiele, tehnicile de rezolvare) care vor fi luate in discutie sunt: Metodele euristice, metoda Backtracking , metoda "Greedy", metoda "divide et impera", metoda programarii dinamice si metoda Branch and Bound. Variabile statice şi variabile dinamice. Variabilele pot fi statice sau dinamice. Cele statice au o zonă de memorie bine definită. Structura, locul, tipul acestei zone nu poate fi schimbată în procesul execuţiei programului. Accesul la variabilele statice se face direct, după nume. Structurile statice de date au un număr fix de elemente, care nu poate fi modificat. Alocarea memoriei se face într-un spaţiu strict determinat al memoriei, care permite adresarea directă. O altă categorie de variabile, accesibile în limbaje este cea dinamică. Pentru acest tip de variabile poate fi modificat volumul de memorie rezervat, ceea ce face mai flexibilă alocarea memoriei în procesul de lucru al programului. Structurile dinamice pot acumula elemente în procesul de funcţionare al programului, sau pot lichida elementele ce au devenit neutilizabile. Accesul la aceste variabile şi declararea lor se face în mod diferit de cel al variabilelor statice. Accesarea (definirea) este indirectă, prin intermediul unui tip mediator de variabile – tipul referinţă. Variabile de tip referinţă conţin referiri (adresări indirecte) la variabilele dinamice. Referirea se realizează prin memorarea în variabila referinţă a adresei unde e stocată variabila dinamică.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Fall '19
 • Lazu

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors